Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Daňové zvýhodnění na děti v praxi – 2. díl


Jana Houšková
21. 1. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání na vysoké škole, má rodič nárok na uplatnění daňového zvýhodnění do 26 let věku dítěte.

Foto: 123RF

 

Ve druhém díle se podíváme na další dotazy, které vás zajímají v souvislosti s daňovým zvýhodněním na děti. Jak se například posuzuje společná domácnost, pokud dítě přes týden bývá ve stacionáři? A jak postupovat v případě střídavé péče?


 
 S bývalým manželem máme dítě ve střídavé péči (střídáme se po týdnu), daňové zvýhodnění uplatňoval vždy on, letos bych chtěla já. Zajímá mě, jestli mám nárok na celý rok zpětně, nebo jen půl roku.

 Uplatnění daňového zvýhodnění u dětí ve střídavé péči záleží hlavně na tom, kde skutečně dítě pobývá, tzn. s kterým z rodičů sdílí společně hospodařící domácnost. Aby mohl daný rodič uplatnit daňové zvýhodnění za daný kalendářní měsíc, musí být splněny všechny podmínky na počátku kalendářního měsíce.

Příklad

Dítě je v týdnu 25. 6. do 1. 7. u matky a v týdnu od 2. 7. do 8. 7. u otce. Nárok na daňové zvýhodnění má za splnění dalších podmínek (dostatečné příjmy) za červenec pouze matka, neboť na počátku července splňovala podmínku společně hospodařící domácnosti s vyživovaným dítětem matka.

O tom, do které společně hospodařící domácnosti, zda matčiny či otcovy, dítě patří, rozhoduje skutečný stav. Ne např. rozhodnutí soudu, pokud se následně rodiče dohodnou jinak a novou dohodu skutečně dodržují.

Pro případnou kontrolu správcem daně je dobré mít písemnou dohodu či čestné prohlášení podepsané oběma rodiči, s kým dítě v kterém období tvořilo společně hospodařící domácnost (viz článek Vyšší daňové zvýhodnění na dítě a možnosti jeho uplatnění).

Při střídavé péči může být praktické během roku daňové zvýhodnění u zaměstnavatele neuplatňovat, ale až po skončení kalendářního roku uplatnit daňové zvýhodnění za kalendářní měsíce, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění splněny, v rámci ročního zúčtování daně či daňového přiznání.
 
 Mám nárok na slevu na dani na postižené dítě, které je na naši žádost umístěné v dětském domově pro postižené děti? Alimenty ve výši 4 500 Kč měsíčně platíme, dcera jezdí každý víkend domů.

 Podle § 35c odst. 7 zákona o daních z příjmů nemá dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost vliv na uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě.

Důležité je, že i po tuto přechodnou dobu společně hospodařící domácnost a vazba k rodině trvá.

Pokud je dítě umístěno v ústavu sociální péče na Vaši žádost na tzv. přechodný celoroční pobyt a úhrada za tento pobyt je Vám stanovena formou ošetřovného (pravděpodobně Vámi nazývané alimenty), máte nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě, protože společně hospodařící domácnost stále trvá.
 
 Dcera dokončila vysokou školu 21. 9. diplomem, od 1. 11. nastoupí do zaměstnání, mohu si na ni uplatnit za říjen daňové zvýhodnění?

 Ano, na daňové zvýhodnění za měsíc říjen máte nárok. Podle § 14 odst. 2 písm. b) zákona o státní sociální podpoře se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání považuje také kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě řádně ukončilo studium na vysoké škole, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost a ani nemá po celý měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
 
 Zaměstnanec si v roce 2018 neuplatňoval měsíční daňové zvýhodnění na dítě (věk dítěte dva roky). Po skončení roku podepsal prohlášení poplatníka a chce si uplatnit roční daňové zvýhodnění na dítě. V ročním zúčtování daně mu tedy dám roční daňové zvýhodnění na dítě ve výši 15 204 Kč? A u formuláře prohlášení druhého z poplatníků škrtnu „uplatňoval“ (zůstane „neuplatňoval“) slevu na dítě, nebo přeškrtnu „neuplatňoval“ a zůstane „uplatňoval“?

 Zaměstnanec má nárok uplatnit daňové zvýhodnění na dítě v ročním zúčtování daně jednorázově, ale vždy jen za daný kalendářní rok.

V případě, že daňové zvýhodnění uplatní (není rozhodující, jestli měsíčně nebo v ročním zúčtování), vystavíte potvrzení pro druhého poplatníka, ve kterém bude uvedeno, že si Váš zaměstnanec daňové zvýhodnění uplatnil, a počet měsíců uplatnění, což bude ve Vašem případě pravděpodobně dvanáct měsíců.
 
V roce 2018 jsem čtyři měsíce byla na nemocenské. Kdo mi doplatí daňové zvýhodnění na moji dvanáctiletou dcerku?

 Daňové zvýhodnění na dítě si uplatníte v ročním zúčtování daně (u zaměstnavatele) nebo si můžete podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Jestliže Vám za celý rok vyjde daňový bonus, budete mít na něj nárok pouze v případě, že Vaše příjmy dosáhly za celý rok alespoň šestinásobku násobku minimální mzdy, která v roce 2018 činí 12 200 Kč, což je příjem ve výši 73 200 Kč (jde o celkový součet Vašich hrubých mezd za rok 2018 a příjmů z podnikání).
 
 Syn ukončil bakalářské studium dne 12. 2. 2017, získal titul Bc., následovalo příjímací řízení na magisterské studium, kde má potvrzení o studiu ve formě prezenčního od 27. 7. 2017 do 28. 2. 2018. Za které měsíce v roce 2017 bylo možné uplatnit daňové zvýhodnění?

 V případě, že Váš syn nepřesáhl věk 26 let, vznikl nárok uplatnit daňové zvýhodnění v roce 2017 za měsíce leden až únor a dále za měsíce červenec až prosinec.

To bylo období trvání vysokoškolského studia podle § 14 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře, na nějž zákon o daních z příjmů odkazuje.

Podle § 14 odst. 2 písm. c) zákona o státní sociální podpoře se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání považuje také (citace předpisu): „doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole.“

Bylo možné tak daňové zvýhodnění ještě uplatnit za měsíce březen až květen 2017.
 
 Jak je to s pořadím, resp. výší slev v případě, že první dítě z nějakého důvodu (ať už řádně na konci školního roku, nebo neočekávaně v jeho průběhu) ukončí studium? Stává se druhé dítě (sleva na druhé dítě) z pohledu mzdové účetní prvním dítětem? Tzn. snižuje se odečitatelná sleva následující měsíc po ukončení slevy na první dítě? Nebo se tyto změny na výši daňového zvýhodnění projeví až od následujícího roku?

 Změna v uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované zletilé dítě se projeví v souvislosti s ukončením studia již během kalendářního roku. Pokud není studium ukončeno řádně, v následujícím měsíci přestane být jedno dítě vyživovaným dítětem, a druhé dítě se tedy hned následující měsíc přesouvá a stává se prvním dítětem.

V případě řádného ukončení studia za splnění dalších podmínek může být daňové zvýhodnění na dítě uplatněno i za další měsíc či měsíce po řádném ukončení studia. Doporučuji k tomu článek Ukončení studia dítěte z pohledu daně a pojistného.
 
 Dcera, 24 let, pokračuje plynule po ukončení magisterského studia v prezenčním doktorském studiu. Od 1. 9. 2018 pracuje na hlavní pracovní poměr, u zaměstnavatele uplatňuje slevu na studenta. Manžel na dceru doposud uplatňuje daňové zvýhodnění na dítě, máme na toto zvýhodnění na dítě stále nárok?

 Vzhledem k tomu, že se jedná o studium na vysoké škole, máte nárok na uplatnění daňového zvýhodnění až do 26 let věku dítěte, pokud s Vámi žije dcera ve společně hospodařící domácnosti.

Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost ani výše vyplacené mzdy dítěte nemá na uplatnění daňového zvýhodnění vliv.


Související články:
Daňové zvýhodnění na děti v praxi – 1. díl
Vyšší daňové zvýhodnění na děti a jeho uplatnění
Ukončení studia dítěte z pohledu daně a pojistného
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Marina
22. 6. 2020 22:02:40
Dobrý den, při podaní DP za rok 2019 jako OSVČ mela jsem příjmy 72000.Později jsem zjistila, že jsem nezapočítala jednu platbu ve výší 15 000. Můžu podat dodatečné DP a uplatnit danový bonus na dítě? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Hana
11. 12. 2019 7:41:11
dobrý den, po rozvodu máme s bývalým manželem střídavou péči na naše 2 syny.Soudem máme určeno, že každý máme na jednoho syna daň. zvýhodnění, děti si po týdnu(obě) střídáme a vždy bydlíme v bytě, kam vždy v neděli dochází jeden z nás (rodičů) na týden. Prosím v jaké výši máme otec i matka nárok na uplatnění daň. slevy na jedno dítě. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Batika
8. 10. 2019 16:11:18
Dobry den, mi synove mi prinesli potvrzeni o studiu pozde a za mesic zari nemam v mesicnim prijmu danove zvyhodneni. Mohu pozadat v nasledujicim mesici nebo si podat danove priznani nebo pockat na rocni zuctovani. Jsou ve veku od 18 let a cekova castka cini Kc 2884. Dekuji za odpoved.
Hlášení závadného obsahu

Zdeněk
28. 1. 2019 14:37:04
S partnerkou a její dcerkou žijeme ve společné domácnosti a máme od července 2018 jedno společné dítě. Partnerka je na rodičovské dovolené a já jsem zaměstnanec. Nejsme manželé. Nemohu si tedy daňově uplatnit partnerku ani její dítě, pouze naše společné dítě. Partnerka si přivydělává u jednoho zaměstnavatele na dohodu. Když nepodepíše u zaměstnavatele prohlášení poplatníka, ten jí strhne daň srážkovou daní a partnerka podá za rok 2019 DAP. V tomto DAP si požádá o vrácení daně na poplatníka - na sebe, která byla během roku sražena srážkovou daní a může si daňově uplatnit obě děti, i když by se dostala do bonusu ? Je to na něčem závislé? Uplatnit obě děti naráz je určitě výhodnější, než kdybych uplatňoval já našeho syna a partnerka svoji dceru.Jaký je nejlepší postup? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus a program Antivirus bude možné kombinovat

1. 12. 2020 | OSVČ, které mají nárok na kompenzační bonus, ale nemohou jej čerpat, protože využívají příspěvků z programu Antivirus, by nově mohly získat i kompenzační bonus. Novinku oznámilo Ministerstvo financí a platit by měla i zpětně. V současnosti mohou kombinovat tyto dva programy pouze společníci malých s. r. o. Nyní lze žádat o kompenzační bonus za třetí období, tj. od 22. 11. do 13. 12. Aktualizovaná verze žádosti je k dispozici na webu Finanční správy a podat ji můžete za toto období až do 15. 2. 2021.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Marmiton
Prodáváme oblečení a potřeby pro gastronomii, wellness, zdravotnictví
www.marmiton.cz

360 DEGREES CONSTRUCT
Projekční kancelář - dopravní a vodohospodářské projekty.
www.360dc.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2020 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2020)
15. 12. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
21. 12. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

26,19 Kč
-0,030 Kč
21,86 Kč
-0,132 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru