Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Ověřování trvání nároku na sirotčí důchod


Redakce
21. 8. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti po dobu, kdy se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let.

Foto: 123RF

 

Česká správa sociálního zabezpečení kontroluje během léta prostřednictvím dotazníku trvání nároku na sirotčí důchod. Ti sirotci, u kterých má ČSSZ záznam o předpokládaném ukončení studia, mohou obdržet rozhodnutí o odejmutí důchodu.


 
Pokud sirotek ukončil studium a bude v následujícím školním či akademickém roce pokračovat ve studiu jinou formou nebo na jiné škole, je třeba, aby sám České správě sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) předložil nové potvrzení o studiu.

Doklad o studiu musí předložit i v případě, že studium znovu zahájil po předchozím přerušení studia. Je-li potvrzení doloženo dodatečně či s určitou prodlevou (např. po několika měsících), ČSSZ výplatu sirotčího důchodu obnoví a důchod za příslušné období doplatí.
 

Dotazník nevyhazujte, ale vraťte vyplněný zpět úřadu

Dotazník (formulář) je třeba nechat potvrdit školou, která uvede, o jaký druh a formu studia se jedná, o kolikaleté studium jde a v jakém je student ročníku, a zaslat ho zpět ČSSZ.

Tak si úřad ověří, že podmínky pro nárok na důchod a jeho výplatu jsou splněny a může být nadále vyplácen. Současně se zasláním dotazníku ČSSZ upozorňuje příjemce důchodu, že nebudou-li prokázány skutečnosti dokládající další trvání nároku na dávku, sirotčí důchod bude odejmut.

Dřívější ukončení studia musí sirotek úřadu oznámit

Je-li studium ukončeno či přerušeno dříve, než bylo uvedeno v dotazníku nebo v potvrzení o studiu, je zákonnou povinností poživatele sirotčího důchodu tuto skutečnost ohlásit písemně do osmi dnů ČSSZ a má též povinnost vrátit vyplacený důchod, který mu nenáležel.

Potvrzení o studiu

Pro potvrzení o studiu není předepsán závazný tiskopis, potvrzení však musí obsahovat informaci, o jakou formu studia se jedná, v jakém je student ročníku a kdy má být studium za standardního průběhu ukončeno.

Potvrzení o studiu je třeba zaslat přímo ČSSZ nebo předat prostřednictvím okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správy sociálního zabezpečení podle místa bydliště. Na potvrzení o studiu musí být uvedeno číslo jednací, pod kterým je sirotčí důchod evidován.

Co přesně znamená soustavná příprava na budoucí povolání

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje studium na středních a vysokých školách v České republice.

Jde také o studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud je podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v ČR. Tato skutečnost se prokazuje předložením rozhodnutí MŠMT.

Také dítě, které se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, se do 26 let věku považuje za nezaopatřené a výplata sirotčího důchodu mu náleží, pokud tuto skutečnost prokáže potvrzením ošetřujícího lékaře.

Za nezaopatřené dítě se považuje též dítě, které po skončení povinné školní docházky do dovršení 18. roku věku je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Mohou si studenti při pobírání sirotčího důchodu přivydělat či uzavřít sňatek?

Výkon výdělečné činnosti nebrání výplatě sirotčího důchodu, podmínkou je trvání řádného denního (prezenčního) studia. Při dálkové, distanční, večerní nebo kombinované formě studia náleží výplata sirotčího důchodu pouze v případě, že příjemce důchodu vykonává takovou výdělečnou činnost, která nepodléhá odvodům na sociální zabezpečení, přesněji řečeno nezakládá účast na důchodovém pojištění.

Výplatě sirotčího důchodu nebrání, ani pokud student uzavře manželství, pokud trvá soustavná příprava na budoucí povolání a sirotek nedosáhl věku 26 let.


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
SOFTLABS CZECH s.r.o.
Tvorba webových stránek a e-shopů, webhosting a levné telefonování
www.softlabs.cz

ROTSCHEIN, s.r.o.
Komplexní služby v oblasti účetnictví, mezd a daní
www.ucetni-kancelar.eu

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru