Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak doložit chybějící dobu důchodového pojištění?


Redakce
5. 10. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

ČSSZ neeviduje např. dobu péče o dítě do 4 let věku. Tu doložíte až při podání žádosti o důchod nejčastěji rodným listem.

Foto: 123RF

 

Chybí vám v evidenci České správy sociálního zabezpečení některá z dob důchodového pojištění nebo náhradní doba pojištění? O jaké případy se konkrétně jedná? A jak a kdy je můžete doložit? Na to vám odpoví následující článek.


 
Pokud zjistíte, že v evidenci České správy sociálního zabezpečení („ČSSZ“) nemáte uvedené některé doby důchodového pojištění, případně náhradní doby pojištění, můžete je v určitých případech ihned doložit. U některých dokladů zákon o důchodovém pojištění říká, že je stačí předložit až při podání žádosti o důchod.

Informace o dobách pojištění (zaměstnání) a od roku 1986 též o vyměřovacích základech (výdělcích) za jednotlivé kalendářní roky a vyloučených dobách (např. doba dočasné pracovní neschopnosti), popřípadě některých tzv. náhradních dobách pojištění, které ČSSZ eviduje, můžete zjistit z informativního osobního listu důchodového pojištění („IOLDP“), nebo prostřednictvím služby Přehled dob důchodového pojištění dostupné na ePortálu ČSSZ.

O vyhotovení IOLDP mohou zájemci požádat jednou ročně. A to buď písemně poštou, nebo v elektronické podobě (je nutný uznávaný elektronický podpis) na adresu e-podatelny nebo datovou zprávou. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu nebo ID datové schránky, na kterou mu bude informativní list zaslán.

Základní doklady prokazující doby pojištění (zaměstnání):
  • evidenční listy důchodového pojištění – od roku 2004 vedou zaměstnavatelé evidenční listy za každý kalendářní rok zvlášť, jedno vyhotovení zasílají ČSSZ a zaměstnanec obdrží stejnopis (do roku 2003 vedl každý zaměstnavatel evidenční list po celou dobu trvání pracovního poměru a ČSSZ ho odeslal až po jeho skončení),
  • údaje o důchodovém pojištění vedené okresní správou sociálního zabezpečení („OSSZ“) – údaje o době výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo o době dobrovolného důchodového pojištění (jejich doložení do evidence ČSSZ zajišťuje OSSZ).
V případě, že evidenční list chybí, může ČSSZ v době před zahájením důchodového řízení přijmout a zaevidovat pouze takové náhradní dokumenty, které jednoznačně prokazují dobu zaměstnání či pojištění.

Se všemi ostatními náhradními doklady je třeba obrátit se na bývalého zaměstnavatele, jeho právního nástupce nebo OSSZ, která poskytne potřebnou pomoc, případně provede rekonstrukci evidenčního listu.

Náhradními dokumenty se rozumí hlavně výplatní pásky, mzdové listy, kniha docházky, popřípadě pracovní smlouva, doklad o ukončení pracovního poměru, legitimace ROH aj.

V evidenci ČSSZ, a tedy ani v IOLDP či přehledu dob pojištění, obvykle nejsou uvedeny všechny náhradní doby pojištění, a to zejména:
  • doba studia – dokládá se vysvědčením nebo jiným dokladem o ukončení studia, stačí doložit až při podání žádosti o důchod, z dokladů však musí být zřejmý počátek a konec této doby,
  • doba vojenské (civilní) služby – dokládá se vojenskou knížkou nebo potvrzením příslušné vojenské správy, v případě výkonu civilní služby potvrzením vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí, pokud se v evidenci ČSSZ tato doba nenachází, stačí doložit až při podání žádosti o důchod,
  • doba péče o dítě do 4 let věku – dokládá se rodným listem dítěte, případně jiným dokladem o vztahu k dítěti (např. rozsudek soudu o svěření do péče) a čestným prohlášením o době a rozsahu péče, a to při podání žádosti o důchod,
  • doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby – dokládá se rozhodnutím OSSZ (rozhodnutí se zpravidla vydává po skončení péče).
Pokud jste měli výdělečnou činnost v zahraničí, ČSSZ ani tuto dobu ve své evidenci nemá. Potvrzení o pojištěných dobách ve státech EU nebo ve státech, s nimiž má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, si ČSSZ vyžádá od příslušného cizozemského nositele pojištění až po podání žádosti o důchod, pokud jste tuto skutečnost v žádosti uvedli.


Související článek:
Pro koho je určeno dobrovolné důchodové pojištění?


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Kunec23
21. 1. 2020 12:00:45
dobrý den, mám prosím dotaz, nechal jsem si zaslat přehled a chybělo mi tam období, kdy jsem byl zaměstnán v zahraničí, šel jsem tedy na úřad doložit toto období a bylo mi řečeno, že se tím teď nikdo zabívat nebude ať si vše schovám do doby než půjdu do důchodu což je za 20 let, mohu se tedy nějak bránit abych tuto situaci vyřešil již nyní a období bylo započítané? děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Londo Mollari
26. 7. 2019 15:11:28
Ještě jednou dobrý den, Radku. Ahold se od 1.1.2019 přejmenoval na Albert Česká republika, s.r.o.
Hlášení závadného obsahu

Londo Mollari
26. 7. 2019 15:04:22
Dobrý den, po zániku firmy Július Meinl mi ELDP vystavil Ahold, který převzal po JM prodejny. Sice s chybami, takže pak probíhala komunikace za účelem odstranění chyb, nicméně ELDP dodali (následně i opravený). Nicméně bylo to někdy v roce 2004. Přesto, zkuste se obrátit na Ahold, třeba mzdovou dokumentaci Meinlu naleznou.
Hlášení závadného obsahu

Radek
23. 2. 2019 10:33:34
Dobrý den.
Chybí mi v evidenci důchodového pojištění 10let. Byl jsem zaměstnán u FA Július Meinl. Mohu doložit smlouvu o nástupu + ukončení pracovního poměru. Na ČSSZ mi bylo řečeno, že tyto doklady nestačí. Zaměstnavatel již mnoho let neexistuje a není možné dohledat nějakého jednatele či likvidátora atd. Sociální a zdravotní pojištění bylo placeno, neboť nevznikl žádný dluh. Prosím o radu, jak v tomto případě postupovat. ČSSZ mi není úplně nápomocna. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
HLEDÁTE DAŇOVÉHO PORADCE?
Vše od běžných konzultací až po převzetí celé účetní a daňové agendy.
www.filipmacoun.cz

Hasicí přístroje
revize-opravy-prodej
www.hasicipristroj.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru