Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Náhrada mzdy v době nemoci či karantény v roce 2021


Ing. Tomáš Smutný
3. 12. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Redukční hranice nemocenského pojištění v roce 2021 budou 1 182 Kč, 1 773 Kč a 3 545 Kč.

Foto: 123RF

 

Každý občas onemocní a prvních 14 dní potom pobírá náhradu mzdy či platu. Jak správně zjistit průměrný hodinový výdělek k počátku dočasné pracovní neschopnosti, případně karantény? Pomohou nám redukční hranice. Jaké platí pro rok 2021?


 
Průměrný hodinový výdělek zjištěný k počátku dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN“), případně karantény (s výjimkou případu, kdy prvních 14 kalendářních dnů DPN či karantény začíná v jednom čtvrtletí a končí ve druhém čtvrtletí – v tomto případě budou použity dva průměrné výdělky), se upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona o nemocenském pojištění. Tedy s využitím tří redukčních hranic.

Redukční hranice se odvíjejí od výše průměrné mzdy v národním hospodářství pro účely důchodového pojištění, jež o dva roky předchází roku platnosti a která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu a přepočítávacího koeficientu. Tyto konstanty jsou stanoveny každoročně díky nařízení vlády. Pro rok 2021 se jedná o nařízení vlády 381/2020 Sb.

Pro rok 2021, tak jako každým rokem, jsou stanoveny redukční hranice pro účely dávek nemocenského pojištění též na základě sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rok 2021 se jedná o sdělení č. 435/2020 Sb. a následující redukční hranice.

Redukční hranice nemocenského pojištění od ledna 2021:
  • 1. redukční hranice činí 1 182 Kč (1 162 Kč)
  • 2. redukční hranice činí 1 773 Kč (1 742 Kč)
  • 3. redukční hranice činí 3 545 Kč (3 484 Kč)
Údaje v závorkách jsou pro srovnání, byly platné pro rok 2020.

Redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN pro rok 2021:

Výpočet náhrady mzdy (průměrný výdělek v předchozím kalendářním čtvrtletí):
  • 1. hranice 1 182 × 0,175 = 206,85 Kč
  • 2. hranice 1 773 × 0,175 = 310,28 Kč
  • 3. hranice 3 545 × 0,175 = 620,38 Kč
Do první redukční hranice se započte 90 % ze 186,17 Kč:
  • rozdíl mezi 1. a 2. redukční hranicí 60 % 62,06 Kč
  • rozdíl mezi 2. a 3. redukční hranicí 30 % 93,03 Kč
  • maximální redukovaný výdělek 341,26 Kč
Náhrada mzdy je za pracovní dny stanovena jako 60 % z redukovaného výdělku, tedy maximální náhrada mzdy, na kterou dotyčný dosáhne, je: 60 % z 341,26 = 204,76 Kč/hod.

Protože zákon nestanoví způsob zaokrouhlování dílčích výsledků, lze postupovat i tak, že při dílčích výsledcích započteme čísla jen na dvě platná desetinná místa.

Náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti se po zrušení tzv. karenční doby od 1. července 2019 proplácí od první zameškané směny v časovém okně prvních 14 kalendářních dní.

Příklad 1

Zaměstnanec má dočasnou pracovní neschopnost od 1. 3. do 23. 3. 2021. Jeho průměrný výdělek k 1. 1. 2021 činí 386,42 Kč/hod.

Řešení:

Redukce se provede takto:

Částka do 206,85 Kč se započte ve výši 90 % = 186,17 Kč.

Rozdíl mezi druhou a první redukční hranicí se započte ve výši 60 %: (310,28 − 206,85) × 60 % = 62,06 Kč.

Částka přesahující druhou redukční hranici se započte ve výši 30 %: (386,42 − 310,28) × 30 % = 22,842 Kč.

Redukovaný průměrný výdělek: 186,17 + 62,06 + 22,842 = 271,072 Kč.

Náhrada mzdy při DPN ve výši 60 %: 271,072 ×60 % = 162,6432 Kč za hodinu.


Při výpočtu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (DPN, karantény) se vychází z průměrného hodinového výdělku pro pracovněprávní účely vypočteného v souladu s § 351 a násl. zákoníku práce.

Průměrný výdělek se zjišťuje vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí z rozhodného období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. Samozřejmě může přijít v potaz i výpočet průměrného výdělku ve variantě „pravděpodobného“, pakliže není v rozhodném období odpracováno alespoň 21 pracovních dní.

Pokud bude nemoc trvat tak, že v rámci prvních 14 kalendářních dnů (DPN, karantény) připadne část pracovních dnů do jednoho čtvrtletí a následující pracovní dny až do 14. kalendářního dne DPN do následujícího čtvrtletí, budou se pro výpočet náhrady mzdy při DPN používat dva průměrné hodinové výdělky. První stanovený k začátku prvního čtvrtletí a druhý stanovený na začátku dalšího čtvrtletí.

Příklad 2

Zaměstnanec pracuje v rámci 40hodinové stanovené týdenní pracovní doby, která je rozvržena rovnoměrně do pěti pracovních dnů, v sobotu a neděli má volno. DPN vznikne dne 25. 6. 2021 a bude trvat do 20. 7. 2021.

Řešení:

Den 25. 6. (pátek) je prvním dnem DPN. A protože již neexistuje karenční doba, bude tato směna první zameškanou a náhradou mzdy proplacenou směnou.

Náhrada mzdy při DPN bude tedy náležet od 25. 6. 2021 do 8. 7. v rámci těch dní, kdy měl dotyčný vypsanou směnu. Interval prvních 14 dní končí půlnocí 14. dne od začátku DPN, tj. půlnocí 8. 7. Od 9. 7. budou zaměstnanci náležet dávky nemocenského pojištění za kalendářní dny, a to až do ukončení pracovní neschopnosti.

Pro výpočet náhrady mzdy při DPN bude za dobu od 25. 6. do 30. 6. kalendářního roku použit průměrný výdělek platný k 1. 4. a pro výpočet náhrady mzdy za dobu od 1. 7. do 8. 7. průměrný výdělek platný k 1. 7. kalendářního roku. Náhrada mzdy bude poskytnuta jen za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny (vypsanými směnami).


Může se stát, že DPN či karanténa začne ke konci kalendářního roku a trvá do roku následujícího. V takovém případě dojde k použití nejen dvou průměrných výdělků, ale každý z nich bude navíc redukován jinými redukčními hranicemi.

Příklad 3

DPN (karanténa) vznikne dne 24. 12. 2020 a trvá do 31. 1. 2021. Za dobu prvních 14 dnů se poskytuje náhrada mzdy při DPN (karanténě) dle harmonogramu směn. Jak to bude s průměrným výdělkem a redukčními hranicemi?

Řešení:

Od 24. 12. 2020 do 31. 12. 2020 se použije průměrný hodinový výdělek platný k 1. 10. 2020, který se zredukuje dle redukčních hranic platných pro rok 2020.

Pro zbývající část DPN plynoucí od 1. 1. 2021 do 6. 1. 2021 se použije průměrný hodinový výdělek platný k 1. 1. 2021, který se zredukuje dle redukčních hranic platných pro rok 2021.Článek byl připravený ve spolupráci se společností TCC s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Testování zaměstnanců se spustí od března

26. 2. 2021 | Od 1. března mohou zaměstnavatelé nakupovat schválené antigenní testy určené pro testování laiky, a může tak začít testování zaměstnanců ve firmách. Jejich seznam najdete na webu Ministerstva zdravotnictví. Zpočátku bude testování dobrovolné, později povinné. Vláda zaměstnavatelům přispěje na jednoho zaměstnance maximálně 60 Kč na test čtyřikrát měsíčně. Zaměstnance, u kterého se testem onemocnění prokáže, bude muset zaměstnavatel nahlásit na hygienu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
účetnictví - daně - mzdy
online účetnictví, účetnictví obchodních organizací i neziskovek, daně
www.klo.cz

JOLANA NOVOTNÁ
Účetnictví, DE, mzdy, intrastat nejen pro firmy z Jihlavy a Vysočiny
www.eurosid.eu

Daňový kalendář

1. 3. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2020
15. 3. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
22. 3. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2020 - elektronické podání
25. 3. 2021 Kontrolní hlášení (za únor 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,20 Kč
0,085 Kč
21,61 Kč
0,260 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.02.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru