Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odkdy si můžete užívat předčasný starobní důchod?


Redakce
21. 2. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pro nárok na předčasný starobní důchod musíte získat alespoň takovou dobu pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod.

Foto: 123RF

 

Možná právě zvažujete, že odejdete z práce a budete si užívat předčasného důchodu. Kdy nejdříve to můžete udělat? O kolik se vám důchod zkrátí? S jakým dalším omezením musíte počítat? Než se k tomuto kroku uchýlíte, pojďte zvážit všechna pro a proti.


 
Lidé, kteří zvažují, že odejdou do důchodu dříve než dosáhnou důchodového věku, by měli vědět, že pro nárok na předčasný starobní důchod musí získat alespoň takovou dobu pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta činí od roku 2019 alespoň 35 let.

Je také důležité vzít v úvahu, že předčasný starobní důchod se trvale krátí a možnosti přivýdělku při jeho vyplácení jsou do dosažení důchodového věku omezené.

Pojďme se nyní podrobněji podívat „na zoubek“ předčasným starobním důchodům.

Maximální doba, o kterou je možné jít do důchodu dříve

Lidé snadno pomocí důchodové kalkulačky České správy sociálního zabezpečení („ČSSZ“) zjistí, odkdy mohou nejdříve žádat o přiznání předčasného důchodu a jakou musí získat dobu pojištění. A samozřejmě také jaký je jejich důchodový věk a kdy ho dosáhnou.

Zákon o důchodovém pojištění říká: „Je-li důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o 3 roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.“

Pokud je tedy důchodový věk osoby např. 63 let a 8 měsíců, může jít do důchodu nejvýše o 3 roky a 8 měsíců dříve. Osoba s důchodovým věkem 64 let a 2 měsíce může jít do důchodu dříve nejvýše o 4 roky a 2 měsíce atd. Teprve lidé, jejichž důchodový věk je 65 let, budou moci mít předčasný starobní důchod přiznaný o celých 5 let dříve před dosažením důchodového věku.

Předčasný starobní důchod se krátí

Výše krácení je závislá na délce doby, která chybí od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku. Sazba procentní výměry důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku:
  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
  • 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a
  • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne.
Zvolení vhodného data přiznání předčasného důchodu s ohledem na 90denní úseky je vhodné konzultovat na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení („OSSZ“). Přiznání důchodu o několik dnů dříve může totiž znamenat zbytečnou srážku za další započatý úsek.

Předčasný důchod nelze přiznat zpětně

Žádost o předčasný starobní důchod je nutné podat osobně na OSSZ příslušné podle místa trvalého pobytu. Předčasný starobní důchod není možné přiznat zpětně, ale nejdříve ode dne podání žádosti.

Přiznání předčasného starobního důchodu také vylučuje nárok na řádný starobní důchod. To znamená, že ani po dosažení důchodového věku se předčasný starobní důchod nemůže změnit na standardní starobní důchod. Od dosažení důchodového věku však pro příjemce předčasného starobního důchodu platí stejná pravidla a možnosti jako pro důchodce, který pobírá řádný starobní důchod.

Pobírání předčasného starobního důchodu lze i přerušit

V situaci, kdy příjemce předčasného starobního důchodu, který ještě nedosáhl důchodového věku, nastoupí do zaměstnání a z jeho mzdy/platu odvádí zaměstnavatel pojistné na důchodové pojištění (tedy výdělečná činnost zakládá účast na pojištění), výplata předčasného starobního důchodu mu do ukončení zaměstnání nebo dosažení důchodového věku nebude náležet.

Příjemce předčasného starobního důchodu i jeho zaměstnavatel mají povinnost tuto skutečnost oznámit ČSSZ nejpozději do 8 dnů. ČSSZ je ze zákona povinna výplatu předčasného starobního důchodu zastavit.

Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku bude na základě žádosti výplata důchodu obnovena. Procentní výměra předčasného starobního důchodu pak bude zvýšena s ohledem na dobu, kterou po přiznání tohoto důchodu lidé bez jeho pobírání odpracovali.

Obdobně to platí i pro příjemce předčasného starobního důchodu, který začne podnikat, tj. zahájí samostatnou výdělečnou činnost, ze které mu vzniká povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění.

U přivýdělku platí omezení do dosažení zákonného důchodového věku

Při výplatě předčasného starobního důchodu není možné až do data dosažení důchodového věku standardně pracovat či podnikat, přesněji vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění. Je ale možné si přivydělat.

Výplatě předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku nebrání takové činnosti, které nepodléhají odvodům na sociální/důchodové pojištění. Jsou to:
  • tzv. zaměstnání malého rozsahu, kde příjem nedosahuje 3 000 Kč měsíčně,
  • činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč,
  • výkon samostatné výdělečné činnosti v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění (což je v roce 2018 do výše ročního příjmu 71 950 Kč, v roce 2019 činí rozhodná částka 78 476 Kč).
Omezení v možnostech přivýdělku platí jen do dosažení důchodového věku. Od jeho dosažení se na příjemce předčasného starobního důchodu vztahují stejná pravidla jako na řádného starobního důchodce. To znamená, že může vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tj. podnikat či pracovat, a to v pracovním poměru na dobu určitou i neurčitou.

Za 360 dní výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění vykonávané po vzniku nároku na důchod při jeho současném pobírání mohou lidé požádat o zvýšení důchodu, které činí 0,4 % výpočtového základu.

Kde získat informace?

Odchod do důchodu je důležitý životní krok, který je spojen s řadou dotazů. Ty nejdůležitější informace shrnuje leták Kdy a jak žádat o starobní důchod, o něco podrobněji pak Příručka budoucího důchodce doplněná i o příklady výpočtů (obě jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ). Podrobné informace o podmínkách nároku na starobní důchod, o jeho výpočtu a výši zájemcům podají také zaměstnanci OSSZ.

Příklad 1

Pan Jan (narozený 1. 12. 1958) důchodového věku 63 let a 10 měsíců dosáhne 1. 10. 2022. K 17. 10. 2019 – o bezmála tři roky dříve – odejde do předčasného starobního důchodu (tj. přesně o 1 080 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 12 devadesátidenních úseků).

K tomuto datu získal celkem 42 let pojištění, za každý rok pojištění činí sazba procentní výměry důchodu 1,5 % výpočtového základu, tj. 63 % (42 × 1,5 %). Jeho výpočtový základ je 16 000 Kč. Za 1 080 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 14,4 % výpočtového základu (4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 4 × 1,5 % = 14,4 %).

Po snížení o 14,4 % činí sazba procentní výměry 48,6 %. Procentní výměra důchodu tedy činí 7 776 Kč (48,6 % z 16 000 Kč). Základní výměra v roce 2019, stejná pro všechny důchody, je 3 270 Kč. Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 11 046 Kč (7 776 + 3 270).

POZOR: Pokud by pan Jan odešel do předčasného důchodu přesně o 3 roky (tj. o 1 096 dní) dříve, bylo by krácení větší – činilo by 15,9 % za 13 započatých 90denních úseků.

Příklad 2

Důchodový věk pana Jaroslava (narozený 1. 2. 1956) je 63 let a 6 měsíců. Toho dosáhne 1. 8. 2019. K 1. 1. 2019 – tj. o osm měsíců dříve – odejde do předčasného starobního důchodu (tj. přesně o 212 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 3 započaté devadesátidenní úseky). K tomuto datu získal celkem 42 let pojištění.

Jeho výpočtový základ je 16 000 Kč. Sazba procentní výměry důchodu činí za každý rok pojištění 1,5 % výpočtového základu, tj. 63 % (42 × 1,5 %). Za 212 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 2,7 % výpočtového základu (3 × 0,9 %).

Po snížení o 2,7 % činí sazba procentní výměry 60,3 %. Procentní výměra důchodu tedy je 9 648 Kč (60,3 % ze 16 000 Kč). Základní výměra v roce 2019, stejná pro všechny důchody, je 3 270 Kč. Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 12 918 Kč (9 648 + 3 270).


Tabulka: Výše krácení důchodu podle doby předčasnosti: *)
 
Důchod přiznán dříve Krácení sazby
procentní výměry důchodu
Krácení procentní
výměry důchodu
o 90 dní 0,9 % 144 Kč
o 180 dní 1,8 % 288 Kč
o 360 dní 3,6 % 576 Kč
o 720 dní 8,4 % 1 344 Kč
o 1 080 dní 14,4 % 2 304 Kč
o 1 440 dní 20,4 % 3 264 Kč
o 1 800 dní 26,4 % 4 224 Kč

*) Platí pro stejnou výchozí situaci z příkladů výše, tj. výpočtový základ (stanovuje se z průměru příjmů za rozhodné období, přesněji z osobního vyměřovacího základu, který se redukuje, tj. upravuje podle redukčních hranic) činí 16 000 Kč, doba pojištění 42 let.

Zdroj: ČSSZ


Související článek:
Jak se pro důchod započítává doba péče
Kdo si může letos požádat o starobní důchod


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválil Senát

27. 7. 2020 | Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, si budou moci požádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Novelu musí ještě podepsat prezident.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ROTSCHEIN, s.r.o.
Komplexní služby v oblasti účetnictví, mezd a daní
www.ucetni-kancelar.eu

Bc. Hana Harvanová
Vedení účetnictví, daňové evidence, daňová přiznání a mzdy
www.hhucetnictvi.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,32 Kč
0,145 Kč
22,45 Kč
0,360 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru