Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odstupné při ukončení pracovního poměru


Ing. Michaela Martínková, CAE
2. 9. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V některých případech bývá odstupné odstupňováno podle délky pracovního poměru.

Foto: 123RF

 

Pokud dostane zaměstnanec výpověď, má nárok na finanční kompenzaci v podobě odstupného. Jaká je jeho výše a komu odstupné náleží? Může zaměstnavatel vyplatit i vyšší částku, než udává zákon?


 
Důležité je hned na začátku upozornit, že zákon stanovuje minimální výši pro vymezené okruhy ukončení pracovního poměru – smluvně (popř. vnitřním předpisem zaměstnavatele či v kolektivní smlouvě) je možné domluvit se na vyšším odstupném nebo dokonce na odstupném z jiného než zákonného důvodu. Ovšem odstupné, které nenáleží ze zákona, nepobírá výhodu, že se z něj neodvádí zdravotní a sociální pojištění.

Příklad

Zaměstnavatel dal výpověď z organizačních důvodů zaměstnanci, který u něj pracuje více než dva roky a zároveň určil, že zaměstnanec má nárok na odstupné ve výši pětinásobku měsíčního průměrného výdělku. Jedná se o výpověď podle zákonných důvodů, a proto bude celé odstupné zdaněno jen daní z příjmů; nebude tedy podléhat zdravotnímu a sociálnímu pojištění (a to ani výše nad zákonný minimální limit).

Kdyby však došlo k jiné formě skončení pracovního poměru, např. dohody o skončení pracovního poměru bez udání důvodu, ale s dohodnutým odstupným ve výši Xnásobku měsíčního průměrného výdělku, bude toto odstupné již nad rámec zákonných důvodů a celá výše bude podléhat nejen dani z příjmů, ale i odvodu zdravotního a sociálního pojištění.


Odstupné ze zákona náleží při skončení pracovního poměru, kdy byly důvodem skutečnosti uvedené v § 52 písm. a) až d) zákoníku práce (dále jen „ZP“) – tedy z důvodů:
  • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • stane-li se zaměstnanec nadbytečným (tzn. organizační důvody),
  • nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí (tzn. zdravotní důvody způsobené výkonem práce).
U prvních třech důvodů ukončení pracovního poměru je odstupné rozčleněno podle délky pracovního poměru. Pokud pracovní poměr trval méně než jeden rok, náleží zaměstnanci jednonásobek průměrného výdělku. U pracovního poměru v délce jeden až dva roky náleží dvojnásobek průměrného výdělku, a až u pracovního poměru v délce minimálně dva roky náleží zaměstnanci trojnásobek průměrného výdělku.

Příklad 2

Zaměstnavatel dal 15. 8. 2019 výpověď z organizačních důvodů zaměstnanci, jehož pracovní poměr začal 1. 9. 2018. K datu podání výpovědi sice ještě neuplynul jeden rok pracovního poměru, ale je nutné počítat i výpovědní dobu, která je ze zákona dvouměsíční.

V tomto příkladu začne výpovědní doba plynout od 1. 9. 2019 a skončí k 31. 10. 2019, kdy tedy skončí i pracovní poměr. V té době už bude pracovní poměr delší než jeden rok, a zaměstnanec bude mít nárok ze zákona na dvojnásobek průměrného výdělku jako odstupného.


Skončení pracovního poměru podle § 52 písm. d), tedy ze zdravotních důvodů po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, náleží zaměstnanci odstupné bez ohledu na délku pracovního poměru ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Odstupné náleží nejen při výpovědi dané zaměstnavatelem z výše popsaných důvodů, ale i při skončení pracovního poměru dohodou z týchž důvodů. Podmínkou v tomto případě tedy je, že důvod skončení pracovního poměru bude uveden v dohodě o rozvázání pracovního poměru.

Může být tedy použita např. tato formulace: Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na skončení pracovního poměru z důvodu zrušení pracovní pozice, pro které by bylo možné jinak dát výpověď zaměstnavatelem podle § 52 písm. c) zákoníku práce. Proto náleží zaměstnanci odstupné ve výši X–násobku průměrného výdělku podle § 67 ZP.

Odstupné se vyplácí po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu. Je však možné se dohodnout, že odstupné bude vyplaceno v den skončení pracovního poměru nebo v pozdějším termínu výplaty. To je však věcí dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem – pokud zaměstnavatel dá jednostranně výpověď, nemůže v ní sám určit jiný výplatní termín než nejbližší termín po skončení pracovního poměru.

Příklad 3

Zaměstnanec z příkladu 2, kterému skončí pracovní poměr 31. 10. 2019, bude mít ve výplatním termínu 15. 11. 2019 vyplacenou nejen mzdu za říjen 2019, ale i odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku.

Pro zaměstnance odstupné představuje kompenzaci za skončení pracovního poměru, kterému nemohl sám zabránit. Po skončení pracovního poměru se může nahlásit na úřadu práce do evidence zájemců o zaměstnání, ale výplata podpory v nezaměstnanosti se posouvá až za dobu, na kterou mu bylo vyplaceno odstupné.

Příklad 4

Zaměstnanec z příkladu 2, kterému bylo vyplaceno zákonné odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku, se může k 1. 11. 2019 nahlásit na úřadu práce jako zájemce o zaměstnání. Bude za něj hrazeno zdravotní pojištění, ale nárok na podporu v nezaměstnanosti bude mít až od 1. 1. 2020 – nejedná se o krácení podpory, ale o její časový posun.

Zákon pamatuje i na situaci, kdy zaměstnanec, který obdržel odstupné, nastoupí zpět k zaměstnavateli do pracovního poměru nebo uzavře dohodu o pracovní činnosti s původním zaměstnavatelem, a to před uplynutím doby určené počtem násobků průměrného výdělku (zákoník práce nestanoví, že se musí jednat o stejnou pracovní pozici). V takovém případě je zaměstnanec povinen vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby, která byla pokryta odstupným.

Příklad 5

Zaměstnanci z příkladu 2 nabídl původní zaměstnavatel pracovní poměr s nástupem od 10. 12. 2019. Zaměstnanec musí tedy vrátit odstupné, které mu bylo vyplaceno ve výši dvojnásobku průměrného výdělku, za období 10. až 31. 12. 2019, protože jeho nový pracovní poměr u téhož zaměstnavatele začal ještě v době, který byl pokryt dvojnásobkem průměrného výdělku (nevrací však celé odstupné, ale jeho část).

Jak bylo zmíněno v úvodu článku, z odstupného se nehradí zdravotní ani sociální pojištění, což pomůže nejen zaměstnanci k vyššímu čistému výdělku, ale i zaměstnavateli, neboť jeho náklady nebudou navyšovány o odvody tohoto pojištění nad hrubou mzdu.

Příklad 6

Zaměstnanec z příkladu 2 má hrubou mzdu 20 000 Kč, což je i jeho průměrný výdělek pro výpočet odstupného ve výši dvojnásobku průměrného výdělku. Za měsíc říjen 2019 bude výpočet mzdy následující:

Tab.: Výpočet výše odstupného
 
Text Částka v Kč
Odstupné 40 000
Základ daně 20 000 × 1,338 + 40 000 = 66 760, zaokrouhleno 66 800
Daň z příjmů 15 % z 66 800 Kč 10 020 − sleva 2 070 = 7 950
Zdravotní pojištění zaměstnance 4,5 % z 20 000 Kč 900
Sociální pojištění zaměstnance 6,5 % z 20 000 Kč 1 300
Čistý příjem 60 000 − 7 950 − 900 − 1 300 = 49 850
Náklad zaměstnavatele 66 760Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Bob
12. 8. 2020 11:25:47
Dobrý den,chtěl bych se zeptat,když zaměstnavatel ukončuje práci z jeho strany a mám nárok na 4násobné odstupné (taková je domluva),které se počítá průměrem z posledních 3 měsíců hrubé mzdy ,tak když jsem v pracovní neschopnosti z těch 3 měsíců,měsíc a půl ,tak se mi to vypočítá za daný měsíc z 0 kč když jsem tam nebyl ani den? Moc děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 7. 2020 20:47:17
Obecně se právo na nárok z pracovního poměru promlčí ve 3-leté lhůtě poté, co nastala původní splatnost. Obraťte se tedy na zaměstnavatele. Není stále jasné, zda zdravotní důvody naplňují znaky § 52, písm. d), který je uveden v textu výše.
Hlášení závadného obsahu

Martina
28. 7. 2020 14:38:31
Dobry den.Navazuji na predesly dotaz . Doslo k ukonceni pracovniho pomeru ze zdravotnich duvodu - ukonceni jsem podala ja jako zamestnanec a duvod ukonceni byl pisemne uveden i s potvrzenim od lekare. K ukonceni doslo 11.7.2019 . Mam narok na odstupne i takto po roce ?? Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 7. 2020 9:00:31
Dobrý den, odstupné ze zdravotních důvodů náleží jen tehdy, pokud byla dána výpověď pro tyto důvody, nebo byl ukončen pracovní poměr dohodou s uvedením zdravotních důvodů. To z dotazu není patrné. Pokud tomu tak bylo, doporučuji zaměstnavatele kontaktovat, popř. se obrátit na inspektorát práce.
Hlášení závadného obsahu

Martina
28. 7. 2020 7:48:31
Dobry den, u byvaleho zamestnavatele jsem musela ukoncit pracovni pomer ze zdravotnich duvodu. Byvaly zamestnavazel ukonceni prac.pomeru, ac nerad, podepsal (jsem po urazu, ne pracovnim, a lekar mi, kvuli problemum s pateri,zakazal praci ve stoje. Mam narok na odstupne? A jak dlouho zpetne jej mohu po zamestnavateli pozadovat, kdyz mi v nejblizsim vyplatnim terminu odstupne nedal a ani nevim, jestli o takove veci, jako je odstupne pri ukonceni prac.pomeru ze zdravotnich duvodu , vubec vi. Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela
8. 7. 2020 18:37:36
dobrý den, na odstupné máte nárok, pokud v dohodě o skončení pracovního poměru bude uveden důvod ukončení z organizačních důvodů, pro které by jinak mohl dát zaměstnavatel výpověď.
Hlášení závadného obsahu

WD40
8. 7. 2020 16:04:50
Dobrý den,
pokud dostanu výověď, protože firma ruší pozice se standardní 2 měsíční lhůtou, ale najdu si práci a chci jít na dohodu mám stále nárok na odstupné? Práci bych totiž nehledal, kdybych nemusel. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
30. 6. 2020 23:05:21
K dotazu Karla Č: Odstupné se vždy počítá z průměrného hrubého výdělku a je z něho odváděna záloha na daň z příjmů. Nominální korunová výše nemusí být uvedena, vychází ze zákona a dohodnutého násobku.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
30. 6. 2020 23:03:49
K dotazu Jana F: pokud jste v minulém čtvrtletí neodpracovala žádný čas, bude odstupné počítáno z pravděpodobného průměrného výdělku, kterého byste dosáhl (při neměnné mzdě to odpovídá hrubé mzdě).
Hlášení závadného obsahu

Karel Č
30. 6. 2020 16:58:48
Dobrý den
Z důvodu nadbytečnosti se mnou byl formou dohody o rozvázání pracovního poměru §52 písm c)
Na potvrzení zaměstnavatele na posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je dohodnuto odstupné ve výši 5 násobků průměrného výdělku.
Ovšem pod tím je uvedeno průměrný ČISTÝ měsíční výdělek v průměrné výši.
Má otázka zní, zdali bude něco z příjmu (při vyplacení) odváděno nebo bude vše při vyplacení v čisté formě?
Neměla by být uvedená částka v hrubé hodnotě a z té pak odvedena daň z příjmu?
Mockrát děkuji za pomoc a odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jan F
30. 6. 2020 15:01:15
Dobrý den,
pokud dostanu výpověď od zaměstnavatele s důvodu reorganizace jak se vypočítavá výše odstupného pokud v uplynulém kvartálu byli překážky na straně zaměstnavatele. To znamená, že mě klesl průměr.

Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 6. 2020 14:46:52
K dotazu Martina: zákoník práce zakazuje dát zaměstnavateli výpověď, pokud pečuje o dítě do 10 let věku, současne OČR z důvodu uzavření škol je až do 13 let. A zákaz se nevztahuje na zrušení či přemístění zaměstnavatele, jinak Vaše podmínky platí.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 6. 2020 14:39:11
K dotazu Bronislavy: na odstupné nárok mate. Pokud Vám ho zaměstnavatel nevyplatí, obraťte se na inspektorát práce.
Hlášení závadného obsahu

Martin
29. 6. 2020 9:48:21
Dobrý den, do 30.6.2020 jsem na OČR s dcerou a četl jsem, že během OČR nemohu dostat výpověď? Je to tak? To by znamenalo, že první termín pro výpověď je 1.7 a dvouměsíční výpovědní lhůta by běžela až do 30.9.2020. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Bronislava
27. 6. 2020 20:25:11
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, pokud podepíšu dohodu o rozvázání pracovního poměru ve znění “ tato dohoda se uzavírá z důvodu nadbytečnosti zaměstnance dle paragrafu 52 písm. c) zákoníku práce, ke které došlo na základě rozhodnutí zaměstnavatele o zrušení pracovního místa” náleží mi i v takovém případě odstupné, když není uvedeno v dohodě, nebo je to sporné a je možnost, že mi odstupné nemusí byly vyplaceno? Můj zaměstnavatel se totiž snaží odstupnému vyhnout a já jsem si našla že podle zákoníku práce mi na odstupné náleží automaticky. Zaměstnavatel mi tuto možnost nabídl sám aniž by věděl, že tato možnost existuje, pokud to sporné není a já na nej mám nárok i když není uvedeno v dohodě, jak mám postupovat dál, když můj zaměstnavatel tuhle skutečnost neví?

Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela
21. 6. 2020 22:40:47
Dobrý večer, výpověď dohodou neexistuje. § 49 zákoníku práce řeší dohodu o skončení pracovního poměru, a pokud u něj není uveden důvod, pro který by zaměstnavatel mohl jinak dát výpověď, pak skutečné nárok na odstupné není. Nevyčerpanou dovolenou musí zaměstnavatel vyplatit při poslední výplatě, pokud tak neučinil, urgujte ho a popř. se obraťte na inspektorát práce.
Hlášení závadného obsahu

PatrikFM
21. 6. 2020 21:01:40
Dobry den, chci se zeptat.Zaměstnavatel mi dal po 13 měsících výpověd dohodou par.49 .Vypoděd jsem dostal bez vypovědní doby.Důvod uveden nebyl avšak měl ve vypovědi napsáno že mi neořísluší odstupné.Slíbil proplatit dovolenou avšak 2 měsíce se nic neděje,mám prý počkat. Co mohu dělat a na co mám ze zákona nárok
Hlášení závadného obsahu

Michaela
9. 6. 2020 16:13:45
Dobrý den, odpovědi na Vaše dotazy najdete vesměs v předchozí diskusi: odstupné se počítá z průměrného výdělku za uplynulé čtvrtletí, a pokud v něm nebyl ani jeden den odpracovaný, pak podle pravděpodobného výdělku, který byste obdržela (při neměnné hrubé mzdě to tedy bude opravdu obdoba průměru za I. čtvrtletí). vyplácí se s poslední výplatou, pokud dovolenou ve výpovědní době, kdy nadále máte vykonávat práci (ale zřejmě máte prostoje s náhradou mzdy) nevyčerpáte, musí Vám být proplacena také v posledním výplatním termínu. To, že zaměstnavatel ukončení v průběhu činnost, ho nezbavuje povinnost vyplatit své závazky, mohla byste se případně obrátit na soud se svými nároky, jinou radu pro Vás bohužel nemám. U nevyplaceného nároku na odstupné byste mohla požádat o refundaci úřadu práce, pokud se zaměstnavatel dostane do problémů a splníte podmínky.
Hlášení závadného obsahu

Hana
9. 6. 2020 11:19:04
Dobrý den, na konci května jsem dostala výpověď pro nadbytečnost s dvouměsíční výpovědní lhůtou, pracovní poměr tedy končí k 31.7. V zaměstnání jsem od roku 2016, smlouvu mám na dobu neurčitou. V zaměstnání jsem byla naposledy 16.3., od té doby jsem doma na 60%, protože pro mě zaměstnavatel nemá práci, takto to bude pokračovat celou výpovědní lhůtu. Chápu prosím správně, že průměrný výdělek pro odstupné se bude počítat ze mzdy za měsíce leden, únor, březen a odstupné mi bude vyplaceno v srpnu společně s červencovou výplatou? Ještě mi také zbývá 22 dní dovolené (10 loňské, 12 letošní) a sám zaměstnavatel mi řekl, že je na mně zda si dovolenou budu chtít vybrat nebo nechat proplatit. Co je pro mě výhodnější? A jak by to bylo s případným proplacením dovolené a odstupného v případě, že zaměstnavatel ukončí činnost během výpovědní lhůty? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 6. 2020 15:10:59
Dobrý den, pokud zaměstnavatel porušil své povinnosti, protože nevykázal správně Vámi odpracovanou mzdu, doporučuji se obrátit na inspektorát práce. Obecně platí, že odstupné se počítá z průměrného výdělku, nikoli z náhrad, které podle Vašeho vyjádření máte ve výplatní pásce uvedeno.
Hlášení závadného obsahu

Andreaa
7. 6. 2020 21:16:51
Dobrý den, dostala jsem ke dni 31.5. 2020 výpověď pro nadbytecnost s 2 měsíční výpovědní lhůtou, která mi končí 31.7.2020.
Za duben jsem dostala mzdu jen 60%, přesto-že jsem chodila do práce min. 8 hodin denne, dokonce i přesčasy, které se mi bohužel nezapočítávaji. Na výplatní pásku mi zaměstnavatel napsal, že jsem odpracovala 0 pracovních dní v měsíci duben, 22 dní napsal do kolonky postoje, které činí tedy 80prpcent výdělku a tužkou mi dopsal že dostanu 60procent z mé mzdy.
Výplatu mi doložit penězi odmyta. Chci se zeptat, zda dostanu odstupny plat zprumerovany za 2.ukoncene čtvrtletí ve 100% me mzdy, nebo se do průměru započíta 60procentni mzda z dubna.
Děkuji za odpověď. PS: vyhodil mě po tom, co jsem po něm chtěla doložit výplatu za duben a přepsat výplatní pásku. Předem děkuji za odpověď. Andreaa
Hlášení závadného obsahu

Michaela
31. 5. 2020 12:34:15
Dobrý den, Váš pracovní poměr skončí k 31.7.2020 a bude použit průměrný hrubý výdělek za II. čtvrtletí - ovšem do něj se náhrady mzdy nepočítají, tzn. průměr se zjistí z odpracované hrubé mzdy.
Hlášení závadného obsahu

Štěpán Markovský
31. 5. 2020 11:55:53
Dobrý den, dostal jsem 29.5.2020 výpověď pro nadbytečnost. Pracovní poměr mám na dobu neurčitou. Z čeho se bude počítat odstupné, když chodím do práce jen dvakrát v týdnu a ostatní dny jsu na 60%.Tento stav je již celý duben, květen a bude celý červen.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
30. 5. 2020 10:07:48
Dobrý den, ve Vašem případě bude skutečně použit průměrný výdělek za II.čtvrtletí; ten se podle zákoníku práce vypočítá z hrubé mzdy a odpracované doby za dané období. Protože náhrady mzdy náleží za dobu fakticky neodpracovanou, nebude průměrný výdělek touto náhradou ovlivněn. Podpora v nezaměstnanosti se bude skutečně počítat z průměrného čistého výdělku ve II. čtvrtletí.
Hlášení závadného obsahu

Libor C.
30. 5. 2020 1:51:16
Dobrý den, dostal jsem tento měsíc po letech výpověď pro nadbytečnost. Smlouvu jsem měl na neurčito. Běží mi teď výpovědní lhůta a smlouva mi byla ukončena ke dni 1.8.
Znamená to tedy, že k výpočtu odstupného se použije průměr za období 2 kvartálu? Jde mi o to, že jsem v Dubnu byl skoro celý měsíc doma na 60 procentech. Teď jsem sice měsíc odpracoval, ale nyní po oznámení výpovědi to vypadá, že už mě zaměstnavatel nechá zase v Červnu doma na 60 procentech. Ovlivní toto negativně výši odstupného, nebo se toto odstupné počítá pouze z reálně odpracovaných dní, kdy jsem byl v práci? Pak jsem se chtěl ještě zeptat na případnou podporu v nezaměstnanosti, která se také počítá z posledního ukončeného kvartálu, akorát že v tomto případě z průměrné čisté mzdy. Vzhledem k tomu, že v Dubnu jsem odpracoval jen 5,5 dní a v Červnu možná neodpracuji už ani den, ovlivní toto výší případné podpory v nezaměstnanosti? Předem Vám mockrát děkuji za odpověď a celkově bych chtěl moc poděkovat, že se najde odborník jako Vy, který zadarmo poradí (nejen) v tomto, pro mnohé nelehkém období. :)
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 5. 2020 21:00:19
Dobrý večer, z Vašeho popisu není zřejmé, zda ke změně došlo změnou právní formy, který znamená pokračování původního zaměstnání, a tedy i délky pro odstupné, dovolené atd. Protože píšete o dovolené 39 dnů, mohlo by to navozovat právní nástupnictví, kdy byste měl nárok na odstupné 3 měsíce - to budete mí při výpovědi i při dohodě z uvedením důvodů organizačních změn. U skončení dohodou Vám navíc dovolená nevyčerpaná musí být proplacena v posledním termínu, pracovní poměr skončí dříve, můžete se přihlásit na úřad práce, ale nárok na podporu budete mít až poté, co uplyne tolik měsíců, za které budete mít odstupné. Při výpovědní době, kdy zároveň budete čerpat dovolenou, budete dostávat měsíční výplatu a odstupné až při skončení výpovědní doby, následně můžete jít na úřad práce a až po vyčerpání měsíčních dob odstupného máte nárok na výplatu dávky v nezaměstnanosti.
Hlášení závadného obsahu

venca
28. 5. 2020 20:19:56
Dobrý den,již od 13 března jsem na nuceném Covid volnu. Zaměstnavatel za mě žádá i kompenzaci od státu. Dnes jsem se dostavil pro vypověd údajně z organizačních důvodů - zrušení pozice pedagogický pracovník. Na výběr jsem měl dva druhy výpovědi. Dohodou z výše uvedeného důvodu nebo klasická dvouměsíční výpověd s tím, že mám 39dní dovolené, které tak vyberu. Důležité říct, že byť u zaměstnavatele pracuji přes devět let letos v únoru změnil název spolecnosti a tedy i IČO. Podepsal jsem tehdy i novou smlouvu. Potřeboval bych poradit jakou výpověd zvolit a na jaké odstupné mám popřípadě nárok. Děkuji za odpověd
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 5. 2020 14:05:03
Dobrý den, Vaše závěry jsou správné.
Hlášení závadného obsahu

Eva K.
23. 5. 2020 0:30:10
Zaměstnavatel mi nabídl dohodu o rozvázání pracovního poměru ale s uvedením důvodu par. 52 písm. C) nadbytečnost a se 4 měsíčním odstupným. Nebo výpověď ze stejného důvodu - 2 měsíce překážky na straně zaměstnavatele a pak 2 měsíce odstupné dle zákona. Rozumím tomu správně, že dohoda je pro mne výhodnější z důvodu neplacení SP A ZP z celého 4násobku průměrného výdělku (tj. odvede se jen SP a ZP) - výpočet z Q1. Podpora v nezaměstnanosti z ÚP by pak naběhla až po těch 4 měsících?
Hlášení závadného obsahu

Jiří P.
21. 5. 2020 18:44:33
Dobrý den, děkuji ještě jednou za odpověď. Budu takto argumentovat. Jiří P.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 5. 2020 17:55:34
dobrý den, odstupné se počítá z průměrného hodinového výdělku za minulé kalendářní čtvrtletí, a pokud v něm nebyl žádný den k započtení do výpočtu průměru z odpracované mzdy, bude použit tzv. pravděpodobný výdělek, kterého byste dosáhl, kdybyste příjem z odpracované doby započitatelný měl. Určitě nemůže být odstupné v nulové hodnotě, pokud na něj máte nárok.
Hlášení závadného obsahu

Jiří P.
21. 5. 2020 11:02:33
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Po 23 letech mi bylo v práci sděleno, že k 31.8. končím. Dle kolektivní smlouvy mám nárok na odstupné 6-8 platů (výpověď nebo dohoda). Ale jsem na OČR se synem a řekli mi, že za 2.Q budu mít průměr 0 a tudíž odstupné nedostanu žádné, nebo velmi krácené. Dle mého názoru by se ale mělo počítat z pravděpodobného výdělku. Je to tak správně? Děkuji za odpověď. Jiří P.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 5. 2020 9:18:41
ano Vaše odpověď je správná.
Hlášení závadného obsahu

Jiří
15. 5. 2020 9:16:21
to Michaela: díky :) minulým kvartálním čtvrtletím je, pokud dostanu výpověď k 30.6., myšleno 1Q/2020?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 5. 2020 9:11:30
Dobrý den, variabilní složka mzdy obvykle bývá prémie či osobní ohodnocení, doporučuji zjistit u zaměstnavatele, jaký nárok Vám vznikl. Odstupné se počítá z průměrného výdělku za odpracovanou dobu za minulé kalendářní čtvrtletí.
Hlášení závadného obsahu

Jiří
15. 5. 2020 9:05:26
Celý duben jsem byl na OČR (COVID), nevykázal jsem jedinou hodinu v zaměstnání a přesto mi přišla výplata cca. 1300 Kč. Ve výplatnici je označena jako "variabilní složka mzdy". Mám to brát jako přípravu zaměstnavatele na vyplacení co nejnižšího odstupného, až k 30.6. skončím?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 5. 2020 23:38:36
dobrý večer, odstupné se počítá z průměrného výdělku za odpracované dny předchozího čtvrtletí - to ale ve Vašem případě žádné nebude, bude se tedy vycházet z pravděpodobného výdělku, kterého byste dosáhl (odpovídá běžné hrubé mzdě).
Hlášení závadného obsahu

Jiří
14. 5. 2020 17:21:12
Dobrý den, jsem zaměstnán od 13.5.2018 a aktuálně mám smlouvu na dobu neurčitou. Od března jsem na OČR s dítětem, jemuž byla uzavřena škola v souvislosti s COVID-19. Na OČR budu do 30.6. a pak dostanu výpověď (tedy k 30.6.) Odstupné dostanu z průměrné mzdy za 1. nebo 2. Q? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 5. 2020 23:24:49
Dobrý večer, odstupné se počítá z průměrného výdělku z dosažené mzdy za předchozí kalendářní čtvrtletí. OČR je dávka nemocenského pojištění, nikoli mzda, a vyplácí se po dobu, po kterou nemůžete pracovat - v případě skončení pracovního poměru tedy již tato podmínka naplněna není, můžete tedy žádat o podporu v nezaměstnanosti.
Hlášení závadného obsahu

Marketa
4. 5. 2020 10:16:22
Dobrý den, prosím tří měsíční odstupné se mi bude vypočítavat ze 100% mzdy nebo nyní jsem na ošetrovnem z 60% platu. Děkuji. A k 3o.5.2020 mi končí prac.smlouva(výpověď jsem dostala kvůli nynejši situaci podnik končí) , mam i v mesici červnu narok na osetrovne, i kdyz uz jsem nezamestnaná? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 4. 2020 10:14:28
Dobrý den, průměrný výdělek podle zákoníku práce se vypočítá z hrubé mzdy a odpracované doby za dané období. Protože náhrady mzdy náleží za dobu fakticky neodpracovanou, nebude průměrný výdělek touto náhradou ovlivněna (ona sama se již vypočítává z průměrného výdělku za minulé kalendářní čtvrtletí).
Hlášení závadného obsahu

Jenda
26. 4. 2020 9:54:27
Dobrý den, odstupné se počítá z průměrného výdělku za minulé kalendářní čtvrtletí, počíta se 60% náhrady mzdy do průměrného výdělku ? Moc děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 4. 2020 17:24:10
Dobrý den, zákonný nárok na odstupné je jen z důvodu výpovědi ze strany zaměstnavatele (popř. ukončení dohodou s vyjmenovanými důvody, pro které by bylo možné dát výpověď) - překážka je na Vaší straně a pokud jste podepsala dohodu, platí ustanovení v ní uvedené.
Hlášení závadného obsahu

Kateřina Neužilová
22. 4. 2020 13:29:29
Dobrý den,mám nárok také na odstupné, pokud jsem nemohla nastoupit do práce z důvodu péče o dítě? Syn nastupuje do školky až v září a už mu byli 3 roky 17.4.Ukončila jsem zaměstnání na základě dohody se zaměstnavatelem.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 4. 2020 8:31:12
K dotazu Moniky: výpovědní doba je stanovena vždy a na odstupné máte nárok ze zákona jen ve vyjmenovaných případech, které rozebírá článek.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 4. 2020 8:30:20
K dotazu Kamily: Výpověď dohodou neexistuje. Pokud šlo o dohodu o skončení pracovního poměru s uvedenými důvody, bylo by vhodné do dohody doplnit i konkrétní paragraf (zde zřejmě §52, odst.2, písm. c) - org. důvody). Pak odstupné ze zákona náleží.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 4. 2020 8:27:05
K dotazu Kristýny: odstupné se vyplácí spolu s poslední mzdou, pokud není dohodnuto jinak. Ve Vašem případě k 30.6.2020 a průměrem bude tedy za I. čtvrtletí 2020.
Hlášení závadného obsahu

monika
2. 4. 2020 7:01:12
Dobrý den, takže jsem to pochopila správně,že když dostanu výpověď, tak mi běží dvouměsíční výpovědní lhůta plus mam ještě nárok na odstupné? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Kamila
1. 4. 2020 22:36:57
Dobrý den, já i kolegové jsme dostali od zaměstnavatele výpověď dohodou, kterou sám bez předchozí domluvy sepsal. Pracovala jsem na hotelu jako recepční, v dohodě je uvedeno, že důvodem rozvazaní pracovního vztahu je současná situace a dopad nouzového stavu, v jehož důsledku nemá zaměstnavatel možnost přidělit mi práci.
Mám v takovém případě nárok na odstupné?

Moc děkuji
Hlášení závadného obsahu

Kristýna
1. 4. 2020 0:51:34
Dobrý den, mám jen skromný dotaz. Naše prodejna se bude uzavírat a pracovní poměr s našimi zaměstnanci bude ukončen ke dni 30.6.2020. Vzniká nám nárok na odstupné, nicméně nevím, zda se bude počítat z prvního či druhého čtvrtletí. Poradíte, prosím? Moc děkuji a přeji hezký den. 😊
Hlášení závadného obsahu

Markéta
31. 3. 2020 10:36:12
Děkuji paní Martínková, takže, jestli tomu dobře rozumím, když budu dostávat celé druhé čtvrtletí náhradu ve výši 60%, odstupné se vypočítá tedy z té snížené výplaty, kterou jsem pobírala ve druhém Q. Ještě jednou děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 3. 2020 10:23:00
Dobrý den, odstupné se počítá z průměrného výdělku za minulé kalendářní čtvrtletí, což ve Vašem případě bude II. čtvrtletí.
Hlášení závadného obsahu

Markéta
31. 3. 2020 9:46:36
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když budu nyní jako zaměstnanec doma na 60% platu, předpokládám že tak budeme od 1.4.20 podle vývoje situace s COVID a následně dostanu výpověď pro nadbytečnost (výpověď v květnu, tedy konec PP 31.7.) z čeho se mi vypočítá odstupné (pracuji déle než 5 let)? Jen z těch 60%? Moc děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 3. 2020 11:10:56
K dotazu Markéty: Výpověď dohodou neexistuje - výpověď je jednostranná a pokud ji použije zaměstnavatel při jeho zrušení, máte nárok na odstupné (toto vychází ze zákona, nemusí být speciálně uvedeno, ale důvody ukončení být musí), nejdříve tomu předchází výpovědní doba. Existuje ještě možnost dohody o skončení pracovního poměru k jakémukoli dni pro důvody, pro které by mohl zaměstnavatel dát jinak výpověď - v tomto případě nárok na odstupné máte také, je vhodné do dohody uvést speciálně s odkazem na příslušný paragraf zákona. Při zrušení zaměstnavatele neplatí ochranná doba pro udělení výpovědi podle § 53 zákoníku práce, výpověď z tohoto důvodu může být zaměstnavatele podána.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 3. 2020 11:03:04
K dotazu Anonymka: v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele při ukončení činnosti nebo z organizačních důvodů nárok na odstupné máte, výpovědní doba činí 2 měsíce a odstupné ve Vašem případě pak 3 průměrné měsíční výdělky.
Hlášení závadného obsahu

Marketa
26. 3. 2020 9:18:58
Dobrý den,chci se zeptat zaměstnavatel nám bude dávat výpověď. Končí s podnikáním. Máme nárok na odstupné,i kdyz bude výpověď dohodou? Musí být odstupné uvedeno ve výpovědí nebo na něj máme právo ze zákona a uvedeno tam vůbec být nemusí. Musí dodržet 2 měsíční výpovědní lhůta že zakona.
A platí toto vše i kdyz končí kvůli situaci která nyní nastala,karanténa, vládou nařízené uzavření podniku, koronavitus. Děkuji a ještě prosím v době kdy jsem na ošetrovnem můžu vůbec výpověď dostat?
Hlášení závadného obsahu

Anonymka😀
14. 3. 2020 14:24:31
Dobrý den, chci se zeptat nastoupila jsem do zaměstnání 1.2.2018, včera jsem zjistila, že naše firma bude asi končit z důvodu finanční krize. Pokud by mě zaměstnavatel chtěl propustit, kvůli finanční situaci, která nyní vznikla a nemůže si mě dovolit platit. Mám tedy nárok na odstupné?Pracuji tam tedy 2 roky a měsíc, takže přes 2roky,mam nárok případně na 2prumerne platy nebo 3?Dekuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 2. 2020 19:43:29
Dobrý večer, pokud je Vámi podaná výpověď platná, pracovní poměr skončí koncem dubna a již není důvod, abyste obdržela výpověď ze strany zaměstnavatele.
Hlášení závadného obsahu

Lucie Kollárová
21. 2. 2020 10:25:38
Dobrý den. Podala jsem vypoved k 29.2.2020, vypovedni lhuta mi pobezi do konce dubna. Vcera jsem se dozvedela,ze se zamestnavatel rozhodl nasi provozovnu k poslednimu dubnu uzavrit a ostatni zamestnanci dostanou odstupne. Kdybych to vedela,vypoved samozrejme nepodavam. Nekdo mi poradil,ze kdyz pujdu v ochranne lhute na nemocenskou, narok na odstupne mit budu. Me se to ale nezda. Jak to tedy je. Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 2. 2020 16:47:07
dobrý den, nárok na podporu nemáte za takový počet měsíců, za které Vám patří odstupné, tzn. podle mého názoru ve Vaše případě 5 celých měsíců bez ohledu na to, že jste 1 měsíc byla mimo evidenci uchazečů o práci.
Hlášení závadného obsahu

Prokopová
6. 2. 2020 9:43:44
Dobrý den, k 31.12. jsem dostala výpověd z organizačních důvodů, odstupné 5 platů, nyní na ÚP, kde ještě 4 měsíce nebudu dostávat podporu v nezaměstnanosti. Na brezen mám možnost brigády ovšem na DPP. Na měsíc březen se tedy chci odhlásit z ÚP a pak (pokud do té doby nenastoupím na HPP) se opět přihlásím na ÚP. bude tam stále platit ta doba, do kdy nebudu kvůli odstupnému dostávat podporu? děkuji za odpověď, S.P.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 1. 2020 12:40:03
Dobrý den, pro účely vyplacení zákonného odstupného je podmínkou především výpověď podle příslušného ustanovení zákoníku práce. Pokud je zaměstnavatel v insolvenci a odstupné od něj neobdržíte, můžete se obrátit na úřad práce, který určité kompenzace vyplácí. Doporučuji se nyní obrátit přímo na inspektorát práce.
Hlášení závadného obsahu

Simona
21. 1. 2020 10:34:31
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné, aby mi zaměstnavatel vyplatil odstupné po 2 až 3 letech, jestliže nepřistoupím na žádnou dohodu a budu trvat na zákonném odstupném. Můj zaměstnavatel je v současné době v insolvenci a zbylí zaměstnanci přešli pod dceřinou společnost. Ve firmě tedy zůstávají pouze ženy, které jsou na mateřské/rodičovské dovolené (můj případ). Je nás tam celkem asi 6. Včera mi bylo sděleno, že se pro nás všechny připravuje výpověď, protože v dceřiné společnosti pro nás v současné době není uplatnění (i když budu například já navazovat na další mateřskou dovolenou). Rovněž mi bylo sděleno, že mi insolvenční správce vyplatí odstupné po dvou až třech letech, až se vše vyřeší. Proto bych se chtěla zeptat, zda se mohu nějak proti tomu bránit a stát si za tím, aby mi bylo dle zákona vyplaceno tříměsíční odstupné v co nejbližším možném výplatním termínu. Ještě bych chtěla zmínit, že jsem zaměstnance společnosti od září 2015. Mockrát děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 1. 2020 20:10:57
Dobrý den, ve Vašem případě záleží na místu výkonu práce, které máte uvedené v pracovní smlouvě. Pokud to je přesná adresa rušené provozovny, pak se jedná o zrušení části zaměstnavatele. O přemístění na jiné místo výkonu práce, než je uvedeno ve smlouvě, nemůže rozhodnout zaměstnavatel sám bez Vašeho souhlasu - pokud byste nesouhlasila, může Vám zaměstnavatel dát výpověď z organizačních důvodů, na základě kterého máte nárok na odstupné.
Hlášení závadného obsahu

Veronika Součková
11. 1. 2020 9:18:54
Dobrý den, článek je přehledný, ale mám dotaz k informaci, kterou jsem zde nenalezla. Pracuji více než 2 roky v řetězci potravinových služeb a jsem v současné době na mateřské dovolené, která mi brzy končí. V průběhu mateřské naši zdejší pobočku a tím pádem i pracovní místo zrušili. Mateřská brzy končí a měla bych nastoupit zpět, takže předpokládám, že dostanu výpověď a tím pádem bych měla mít nárok na odstupné. Zajímá mne, pokud by se stalo, že mi zaměstnavatel nabídne pozici na jiné (cca. 30 km vzdálené) pobočce a já to odmítnu, protože už teď vím, že z vícero důvodů nezvládnu dojíždět, jestli ztrácím na odstupné nárok nebo ne. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 1. 2020 16:20:37
Dobrý den, při výpovědi podle §52, odst. f) nemáte ze zákona nárok na žádné odstupné, ovšem máte pravdu v tom, že zaměstnavatel musí splnit určité podmínky, aby Vám mohl tuto výpověď vůbec dát. Doporučuji se obrátit na inspektorát práce. Obecně platí to, že při neplatně ukončeném pracovním poměru máte nárok na finanční vyrovnání, pokud to v rámci námitek proti neplatnosti pracovního poměru zaměstnavateli sdělíte, že žádáte na dalším zaměstnávání. Blíže o tom byl článek na tomto portálu Rizika z neplatně uzavřeného pracovního poměru.
Hlášení závadného obsahu

tina
9. 1. 2020 17:19:15
Dobrý den, od 1.1. 2019 jsme byla zaměstnána na pozici recepční, začátkem listopadu 2019 jsem dostala bez jakéhokoli vytýkacího dopisu 2měsíční výpověď dle par. 52 písmeno f) neplňování požadavků a předpokladů,která tedy končí k 31.1. 2020, dále mi bylo řečeno/ pouze ústně/, že dostanu 1 odstupný plat.Byla jsem z toho zaskočená, neboť jsem to nečekala a podepsala.Nyní jsem zaměstnavali oznámila, že bych ráda tedy 2 odstupné platy, jelikož jsem tam více jak 1 rok a jinou formulaci výpovědi např.z organizačních důvodů, kde už je zákonem dané odstupné, a ne které mi pouze přislíbil.Po této prosbě, do které k žádnému jinému konfliktu na pracovišti nedošlo, jsme se strašně pohádali, neboť se cítí osočován z jeho nepoctivosti a přepsání mi odmítl. Chtěla jsem pouze, aby vše bylo zákonně ujasněno, proto bych ráda věděla zda je možné " rozvázat tedy pracovní poměr dohodou, ale s vypsaným odstupným /aniž by tam musel být vypsán par. 52 a), b) c) d) kde je na to ze zákona právo/.. a bylo to právně v pořádku, a já odstupné dostala smírčí cestou.? Jestli se nijak nedohodnem budu nejspíš nucena sdělit požadavek na dalším trvání zaměstnání a napadnout výpověď pro neplatnost/ vzhledem k tomu, že mi v posledních 12 měsích neobeslal písemně/ . Dále bych ráda věděla, že jestliže v průběhu výpovědní lhůty, či ochrané lhůty půjdu na PN..a v napadnutí výpovědi pro její neplatnost budu požadovat v případě jejího neuznání ušlou mzdu.. vůbec něco mohu získat, když bych byla vlastně byla ve stavu PN.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 1. 2020 17:28:37
K dotazu Marcely: Pokud jste na podmínky zaměstnavatele přistoupila, pak se dá zpětně hodnotit těžko jeho postup. Pokud byste žádnou nabídku nepřijala, pak by Vám musel dát výpověď i s odstupným, ovšem možná byste měla problém své nároky získat, pokud tak rychle ukončil činnost. Více mi hodnotit nepřísluší.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 1. 2020 17:25:48
K dotazu Gabi: bohužel netuším, co myslíte kvalifikační dohodou. ale obecně platí, že nárok na odstupné máte, pokud se i část zaměstnavatele ruší, a ten Vám již dále nemůže nabídnout pracovní pozici odpovídající Vaší pracovní smlouvě vč. místa výkonu práce.
Hlášení závadného obsahu

Marcela
2. 1. 2020 7:17:54
Dobry den,zamestnavatel nam30.12.2019 oznamil,ze konci a od 1.1.uz je zavreno.vse nam rekl bez jakehokoliv upozorneni.smlouvy mel pripravene dohodou a zaroven nam byla nabidnuta stejna prace,akorat na jinem miste a s jinym zamestnavatelem.nic jineho mi tedy nezbyvalo a tak jsem to podepsala.podepsali to vlastne vsichni zamestnanci.prijde mi to ale od nej dost nefer,ze nam to oznamil takhle a ze druhy den uz vlastne nemusime chodit.prosim jen o vas nazor.dekuji
Hlášení závadného obsahu

Gabi
30. 12. 2019 20:58:40
Přeji dobrý večer.Chci se zeptat zda mám nárok na odstupné, když firma sice zůstává, ale ruší se její část kde pracuji. Nabízejí ale kvalifikační dohodu...kterou ale nechci přijmout. Děkuji za odpověď. Gabi
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 12. 2019 15:21:51
Dobrý den, pokud se zaměstnavatel ruší nebo se stane nadbytečným (což jsou zřejmě důvody pro Váš případ), pak jsou splněny zákonné podmínky pro odstupné.
Hlášení závadného obsahu

David
21. 12. 2019 17:32:02
Dobry den.
Jak je to v pripade prodeje restauracniho zarizeni jine osobe a to bez stavajicich zamestnancu ? Ma stavajici zamestnanec, ktery diky prodeji prijde o zamestnani narok na odstupne ?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 12. 2019 11:54:07
k dotazu paní Mičkechové: Předpisy zdravotní a sociálního pojištění hovoří o zákonném odstupném, ze kterého se toto pojistné neodvádí; v zákoníku práce je uvedeno, že se jedná o částku nejméně ve výši X-násobku, pokud je odstupné závislé na počtu odpracovaných let. Jde stále o zákonné odstupné, proto je tedy i výklad, že se vztahuje na jakýkoli násobek.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 12. 2019 11:51:13
K dotazu paní Šuléřové: Odstupné se vyplácí v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru, což by teoreticky u Vás mohl být ještě prosinec 2019. Ale většinou se veškeré nároky při ukončení pracovního poměru (včetně nevyčerpané dovolené) řeší až v měsíci, kdy ke skončení pracovního poměru došlo - tedy vše uvidíte na výplatní pásce za měsíce prosinec 2019.
Hlášení závadného obsahu

Eva Mičkechová
11. 12. 2019 14:18:33
Dobrý den, jsem stále trochu zmatená z informace ve článku, pokud tedy poskytnu pětiměsíční odstupné zaměstnanci, kterému dle zákoníku práce přísluší pouze dvouměsíční odstupné, tak z celého pětiměsíčního odstupného neodvádíme sociální ani zdravotní pojištění? Přestože ty tři měsíce navíc poskytl zaměstnavatel dobrovolně navíc? Můžete mi prosím poradit, ve kterém zákoně (výkladu) naleznu podklad pro tento postup?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Hana Šuléřová
11. 12. 2019 12:34:33
Dobrý den, prosím o radu.Dne 2.12.jsem rozvázala pracovní poměr dohodou se zaměstnavatelem.Ten napsal na dohodu 3 odstupné platy.Prosím který měsíc bych měla peníze dostat,prosinec nebo až leden?Jedná se ještě o proplacení nevybrané dovolené.Děkuji.Šuléřová Hana
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 12. 2019 21:33:07
Dobrý večer, nenapsal jste způsob ukončení pracovního poměru, protože vyhlášení konkurzu nemusí znamenat automaticky skončení pracovního poměru, proto není možné zjistit, zda máte nárok na zákonné odstupné. Nicméně pokud by zákonné důvody existovaly (výpověď podle § 52 písm. a) až c) nebo dohoda z týchž důvodů), bude se Váš pracovní poměr pro účely odstupného sčítat s původním pracovním poměrem podle § 67, odst. 1, protože doba mezi oběma pracovními poměry nepřesáhla 6 měsíců.
Hlášení závadného obsahu

Pavel Brychta
10. 12. 2019 10:09:55
Dobrý den, mám konkrétní dotaz.Pracoval jsem u zaměstnavatele od 1.6.2016 do 28.2.2019, kdy jsem na vlastní žádost skončil, abych se pak k němu 13.3.2019 vrátil.K 30.11. byl pracovní poměr ukončen z důvodu vyhlášeného konkurzu na firmu.Mám nárok na jedno, nebo 3 odstupné?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 11. 2019 17:37:31
Dobrý den, omlouvám se, skutečně jsem pojem odstupné nad rámec zákona pochopila v jiném kontextu. Počáteční odstavec a příklad č. 1 bude v nejbližší době náležitě upraven.
Hlášení závadného obsahu

Petr Nováček
6. 11. 2019 17:17:51
Dobrý den, jak správně píše Addgam níže, pokud nárok na odstupné vznikl podle zákoníku práce, tak bez ohledu na výši odstupného (pětinásobek, desetinásobek), pojistné se neodvádí, jen daň z příjmu.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 11. 2019 0:27:52
Dobrý den, pojistné se neodvádí jen z výše stanovené zákonem, jak bylo uvedeno nad příkladem, jakékoli nadstandardní vyšší odstupné podléhá již sociálnímu i zdravotnímu pojištění.
Hlášení závadného obsahu

Addgam
30. 10. 2019 13:45:04
Dobrý den...k příkladu č.1 - kde je chybný výklad

Pokud dal zaměstnavatel výpověď z organizačních důvodů (§52 odst.a) až c) a nebo dohodou z týchž důvodů zaměstnanci, který u něj pracuje více než dva roky, a zároveň určil, že zaměstnanec má nárok na odstupné ve výši pětinásobku měsíčního průměrného výdělku - tak se sociální ani zdravotní pojištění z tohoto zvýšeného odstupného NEODVÁDÍ. Pouze daň!
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 10. 2019 8:56:38
Dobrý den, doporučuji se obrátit na Inspektorát práce, který s Vámi projedná Vaši konkrétní záležitost.
Hlášení závadného obsahu

Jitka Drrápalová
3. 10. 2019 17:50:26
Dobrý den,chci se zeptat.Byla jsem 30let zaměstnaná u jednoho zaměstnavatele.Jsem po dvou mozkových příhodách a byl mi schválen první stupeň invalidního důchodu.Před dovšení jednoho roku pracovní neschopnosti,jsem se musela dostavit na pracovní,kde mi oznámili,že FN mi nemůže nabýdnout žádnou práci a tu stávající,že nemohu vykonávat,protože nikdo nebude za mě dělat práci,kterou nezvládnu.Jednalo se o manipulaci s pacienty,protože zvedat těžká břemena nemohu.Bylo mi řečeno,že pro mě žádná práce není a proto jsem dostala 2měsíční výpověď s tím,že do práce nesmím chodit.Nyní jsem byla vyrozuměna,že ikdyž ke 30.10. mi končí pracovní poměr,se mám dostavit k zátěžovému testu.Je to vše v pořádku?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Autolaky Michal Klamrt
míchání laků na osobní i nákladní automobily
autolaky-klamrt.webnode.cz

Účetní daňová kancelář
Společnost zabývající se účetnictvím a službami s nemovitostmi.
www.ucetni-danova-kancelar.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,030 Kč
22,19 Kč
-0,068 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 11.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru