Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Připravované daňové změny od roku 2020


Redakce
25. 7. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Daňový balíček obsahuje mimo jiné změnu metody tvorby technických rezerv pojišťoven pro účely daně z příjmů právnických osob.

Foto: 123RF

chystase
 

Jaké změny v oblasti daní si pro nás zákonodárci chystají od roku 2020? Neuniknou jim tabákové výrobky, alkohol ani hazard či metoda tvorby technických rezerv pojišťoven. A skončí i nejasnosti při placení daně z nemovitých věcí.


 
Poslanecká sněmovna zahájila projednávání sazbového balíčku Ministerstva financí, který již dříve schválila vláda. Návrh zákona s účinností od 1. ledna 2020 upravuje zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Součástí balíčku je také změna metody tvorby technických rezerv pojišťoven pro účely daně z příjmů právnických osob na systém, který je odolnější vůči případnému nadhodnocování ze strany poplatníků.

Návrh zákona ruší i výjimku ze zdanění úrokových příjmů plynoucích z korunových dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013. A ukončuje též nejasnosti při placení daně z nemovitých věcí – remízky, meze a jiné krajinné prvky, které zadržují vodu v krajině, nebudou už nadále daňově znevýhodňovány.

Níže si jednotlivé připravované změny více rozepíšeme.

Objektivnější pravidla daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven

Balíček obsahuje mimo jiné změnu metody tvorby technických rezerv pojišťoven pro účely daně z příjmů právnických osob. Daňově uznatelné technické rezervy budou nově vázány na pravidla obsažená v evropské směrnici Solvency II.

Tento systém je odolnější vůči případnému nadhodnocování ze strany poplatníků, neboť výši takto stanovených technických rezerv může pojišťovna ovlivňovat výrazně méně než u stávajícího postupu, který vychází ze zákona o účetnictví.

Předpokládaná účinnost by měla nastat v roce 2020, související fiskální efekt se poprvé projeví až v roce 2021, přičemž návrh počítá s rozložením dopadu této změny až do roku 2022. Už nyní pojišťovny počítají výši rezerv podle způsobu Solvency II, a to pro regulatorní účely, takže administrativně by nemělo jít o novou zátěž.

Nejedná se tedy o nové zdanění technických rezerv pojišťoven, ale pouze o změnu metody stanovení výše jejich daňové uznatelnosti, a to objektivnějším způsobem. Podstatou tvorby a daňové uznatelnosti rezerv je časový posun vykázání a daňové uznatelnosti nákladů, resp. daňových výdajů, a to k dřívějšímu okamžiku, než ve kterém takový náklad skutečně vznikne.

Změna daňové uznatelnosti rezerv je tedy neutrální z hlediska celkové výše daně za všechna období, pro která je daná rezerva tvořena, protože daňově uznatelné jsou ve výsledku pouze skutečně vzniklé výdaje.

Současná metoda na základě zákona o účetnictví je subjektivnější, protože reflektuje účetní zásadu opatrnosti a poplatník tak může tvorbu rezerv z různých důvodů nadhodnocovat. Nová úprava tak nastavuje objektivnější prostředí.

Konec nejasností při placení daně z nemovitých věcí

Daňový balíček přináší též upřesnění podmínek osvobození pozemků s vybranými krajinnými prvky formou změny v oblasti daně z nemovitých věcí. Změna spočívá v přesnějším vymezení krajinných prvků, které budou podléhat osvobození od daně z nemovitých věcí.

Osvobozeny tak budou skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy, mokřady, pokud bude tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků.

Bude stanovena přechodná doba do konce roku 2021, ve které bude aplikován i stávající rozsah osvobození dle zákona o dani z nemovitých věcí. Poplatníci tak budou mít dva roky na to, aby si nechali krajinné prvky, které se nacházejí na jejich pozemcích, zapsat do evidence ekologicky významných prvků.

Dále budou osvobozeny příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání.

Zachováno bude rovněž osvobození pozemků, na nichž se nachází ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně. Jednoznačným cílem je, aby krajinné prvky, které zadržují vodu v krajině, nemohly být za žádných okolností daňově znevýhodňovány.

Úprava sazeb daně z hazardních her

Součástí balíčku je i úprava sazeb daně z hazardních her. Navrhovaná změna zákona o dani z hazardních her rozděluje sazbu daně z hazardních her do tří úrovní podle škodlivosti jednotlivých hazardních her. Konkrétně se jedná o zvýšení sazby z 23 % na 25 % pro daň z kursových sázek, totalizátorových her, tombol a turnajů malého rozsahu a z 23 % na 30 % pro daň z loterií, bing a živých her.

Jako logický doplněk úpravy směřující k omezení poptávky po hazardních hrách ze strany hráčů a zároveň i jako součást eliminace daňových výjimek obsahuje balíček také návrh na zdanění příjmů z hazardních her nad 100 000 Kč. Daň z příjmů bude dopadat na čisté výhry z hazardu převyšující uvedený limit. Za čistou výhru je přitom považován kladný rozdíl výher (bez vrácených vkladů) a sázek.

Úprava zdanění tabákových výrobků a tvrdého alkoholu

Daňový balíček by měl s účinností od 1. ledna 2020 upravit také zdanění tabákových výrobků a tvrdého alkoholu. Spotřební daň z lihu se zvýšila naposledy v roce 2010.

V případě lihu navrhuje Ministerstvo financí zvýšení spotřební daně na 0,5 litru 40% alkoholu z 57 Kč na 64,50 Kč. Dále zvýšení sazby spotřební daně z cigaret z 27 % na 30 % u procentní části sazby a z 1,46 Kč/kus na 1,61 Kč/kus u pevné části sazby daně, z 2,63 na 2,90 Kč/kus u minimální části sazby daně.

S tím samozřejmě souvisí i návrh na zvýšení spotřební daně u doutníků, tabáku ke kouření, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků. Ve všech případech se jedná o navýšení sazby spotřební daně přibližně o 10 %.

Zdanění příjmů korunových dluhopisů emitovaných i před rokem 2013

Další změna se týká zákona o daních z příjmů, který se doplňuje o přechodné ustanovení, jímž se odstraňuje výjimka ze zdanění úrokových příjmů plynoucích z tzv. korunových dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013.


Související článek:
Nové sazby u hazardu a spotřební daně od roku 2020


Zdroj: Ministerstvo financí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zvýší se daňové zvýhodnění na dítě zpětně od začátku roku

11. 6. 2021 | Od 1. července se zvýší daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě, a to zpětně od začátku roku 2021. Na druhé dítě se částka zvýší na 22 320 Kč za rok (1 860 Kč za měsíc) a na třetí a každé další dítě potom na 27 840 Kč za rok (2 320 Kč za měsíc). Na jedno dítě se částka nemění a zůstane stále ročně 15 204 Kč (1 267 Kč měsíčně). Změny částek posvětil Senát v rámci novely zákona o státní sociální podpoře. Novela ruší také omezení měsíčního daňového bonusu ve výši 5 025 Kč.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Pohodové účetnictví
Účetnictví v klidu a POHODĚ
www.ucetnictvivklidu.cz

ORS CZECH s.r.o.
Společnost zabývající se vedením účetnictví a zpracováním mezd
www.orsczech.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)
25. 6. 2021 Přiznání DPH (za květen 2021)
25. 6. 2021 Souhrnné hlášení (za květen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,34 Kč
-0,055 Kč
20,90 Kč
0,040 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 11.06.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru