Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Ekvivalenční metoda u konsolidačních úprav


Ing. Martin Bureš
29. 5. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

I v případě ekvivalenční metody použijeme k datu akvizice pro výpočet cenných papírů vždy reálné hodnoty aktiv dceřiné společnosti.

Foto: 123RF

 

Metoda ekvivalence se používá v případech, kdy mateřská obchodní korporace má v dceřiné podstatný vliv, ale přesto ji nemůže ovládat. Jak bude vypadat konsolidovaná rozvaha? Hraje v ní nějakou roli odložená daň?


 
Představujeme základní konsolidační úpravy, které provádí mateřská obchodní korporace k datu nabytí podílu v dceřiné obchodní korporace u ekvivalenční metody, přičemž článek se zabývá situacemi, kdy se reálná hodnota aktiv pořizované dceřiné obchodní korporace k datu akvizice významně odlišuje od hodnot vykázaných v jejím účetnictví.

Ekvivalenční metodu použijeme v situacích, kdy máme v dceřiné obchodní korporaci podstatný vliv, nicméně ani takový vliv nám nepomůže k ovládání dceřiné obchodní korporace.

Pokud ovládáme dceřinou obchodní korporaci, vykazujeme její aktiva a závazky v konsolidované rozvaze jako v plné metodě konsolidace. Nicméně pokud neovládáme dceřinou obchodní korporaci, nemůžeme vykazovat její aktiva a pasiva v konsolidované rozvaze.

V tomto případě, zjednodušeně řečeno, vykazujeme pouze podíl na dceřiné obchodní korporaci s podstatným vlivem a další položky, které se k němu váží.

Příklad – Základní vyloučení v ekvivalenční metodě

Společnost Holomci Hodonína házející hladovcům housky, a. s. („5H“) nakoupila v průběhu roku 2018 od jediného altruistického společníka 40% podíl ve společnosti Hotel Topol-Modřín-Lípa, s. r. o. („HTML“), podíl na základním kapitálu odpovídá podílu na hlasovacích právech, provozující luxusní pětihvězdičkový hotel, za 400, přičemž celková výše vlastního kapitálu společnosti HTML činila k datu akvizice 800, a navíc:
 • celou účetní hodnotu aktiv dceřiné obchodní korporace představuje nemovitá věc umístěná na lukrativním náměstí jednoho moravského městečka ve výši 800,
 • reálná hodnota nemovité věci je ve výši 1 100.
Jak bude vypadat konsolidovaná rozvaha k datu akvizice?

Tab.: Konsolidovaná rozvaha k datu akvizice
 
Položka Společnost 5H Společnost HTML Nekonsoli-dovaný součet Základní konsolidační úpravy Konsoli-dovaný součet
Investice 400 400 −400 0
Cenné papíry v ekvivalenci 417 417
Konsolidační rozdíl −17 −17
Ostatní aktiva 1 000 800 1 000 1 000
Celkem aktiva 1 400 800 1 400 0 1 400
Vlastní kapitál 600 800 600 600
Závazky 800 800 800
Celkem pasiva 1 400 800 1 400 1 400

Pro ekvivalenční metodu používáme položku „cenné papíry v ekvivalenci“. Pod touto položkou si můžeme představit podíl mateřské obchodní korporace na dceřiné obchodní korporaci s podstatným vlivem, přičemž tuto položku oceníme k datu akvizice součinem:
 • reálné hodnoty vlastního kapitálu dceřiné obchodní korporace k datu akvizice (tj. v našem příkladu 800 + 300 − 19 % × 300) a
 • podílu mateřské obchodní korporace na vlastním kapitálu dceřiné obchodní korporace k datu akvizice (tj. v našem příkladu 40 %).
Ano opravdu. Také v případě metody ekvivalence použijeme k datu akvizice pro výpočet cenných papírů v ekvivalenci vždy reálné hodnoty aktiv (a/nebo závazků) dceřiné obchodní korporace, které ovlivňují také reálnou hodnotu jejího vlastního kapitálu.

Prosím, dejme v této souvislosti pozor také na významnost (v odborných kruzích nazývanou materialitou) a vždy při konsolidaci používejme také „zdravý selský rozum“.

Pokud by rozdíl mezi reálnou a účetní hodnotou aktiv (a/nebo závazků) dceřiné obchodní korporace nebyl významný, nemá podle mého názoru smysl přeceňovat hodnotu aktiv (např. pokud náklady na získání informace budou vyšší než užitek z dosažené informace), a pro účely konsolidace můžeme použít účetní hodnoty.

Odložená daň

Kromě reálné hodnoty vlastního kapitálu dceřiné obchodní korporace přichází v úvahu ještě jedna maličkost – odložená daň. Stejně jako v případě plné metody, pokud se liší hodnota reálné a účetní, resp. daňové hodnoty aktiv (a/nebo závazků), použijeme pro výpočet cenných papírů v ekvivalenci také odloženou daň.

Reálná hodnota vlastního kapitálu dceřiné obchodní korporace bude tedy představovat:
 • účetní hodnotu vlastního kapitálu dceřiné obchodní korporace navýšenou o
 • rozdíl mezi reálnou a účetní hodnotou aktiv (a/nebo závazků) poníženou o
 • hodnotu odložené daně z rozdílu mezi reálnou a účetní hodnotou aktiv (a/nebo závazků).
V našem příkladu nám tedy vyjde reálná hodnota vlastního kapitálu dceřiné obchodní korporace 1 043 (tj. 800 + 300 − 19 % × 300).

Hodnotu cenných papírů v ekvivalenci tedy můžeme matematicky vyjádřit následovně:
 • Cenné papíry v ekvivalenci = podíl na VK dceřiné obchodní korporace k datu akvizice × reálná hodnota VK dceřiné obchodní korporace k datu akvizice
V našem příkladu tedy vyjde hodnota cenných papírů v ekvivalenci cca 417 (tj. 1 043 × 40 %).

Hodnotu cenných papírů v ekvivalenci máme tedy spočítanou, nicméně stejně jako v případě plné a poměrné metody také v ekvivalenční metodě se setkáme s konsolidačním rozdílem.

Mnoho odborníků s pojmem konsolidační rozdíl u ekvivalenční metody nesouhlasí a přiklání se spíše k pojmu „rozdíl“ s argumentací, že mj. podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS se ekvivalenční metoda nepovažuje za konsolidační metodu s tím, že konsolidační rozdíl je možné použít pouze u konsolidačních metod.

Nicméně pro naše účely se budeme držet zažitého pojmu konsolidační rozdíl. Konsolidační rozdíl spočítáme již známým způsobem:
 • Konsolidační rozdíl = kupní cena podílu v dceřiné obchodní korporaci − (reálná hodnota vlastního kapitálu dceřiné obchodní korporace k datu akvizice × podíl na dceřiné obchodní korporace k datu akvizice)
V našem příkladu nám tedy vyjde záporná hodnota konsolidačního rozdílu −17, tj. 400 − (1 043 × 40 %).

Ovlivní záporná hodnota konsolidačního rozdílu nějakým způsobem jeho vykázání v aktivech mateřské obchodní korporace? Nikoli. Do položky konsolidační rozdíl pouze zapíšeme zápornou hodnotu.

Dejme, prosím, pozor na výpočet a následné vykázání konsolidačního rozdílu. Podle zkušenosti autora se na něj v praxi často zapomíná, přičemž se často nesprávně „koriguje“ nějaká z položek konsolidovaného vlastního kapitálu mateřské obchodní korporace.

Povšimněme si, že součet položky cenné papíry v ekvivalenci a konsolidačního rozdílu dávají dohromady hodnotu investice mateřské obchodní korporace na dceřiné obchodní korporaci vykázanou k datu akvizice.

A teď přichází chvilka na časté dotazy z praxe: „Ale počkat. V plné a poměrné metodě jsme k datu akvizice vykazovali také odloženou daň. Kde ji máte?“

Odpověď je jednodušší, než bychom si možná mysleli. Odložená daň se u metody ekvivalence k datu akvizice nevykazuje.

Pojďme si tedy shrnout základní poznatky, pokud mateřská obchodní korporace nakoupí podíl pod podstatným vlivem v dceřiné obchodní korporaci, k datu akvizice:
 • vyloučí investici v dceřiné obchodní korporaci z aktiv,
 • spočítá a vykáže cenné papíry v ekvivalenci podle výše uvedeného vzorce v aktivech,
 • spočítá a vykáže (kladný i záporný) konsolidační rozdíl podle výše uvedeného vzorce v aktivech.


Související články:
Základní konsolidační úpravy k datu akvizice – 1. díl
Základní konsolidační úpravy k datu akvizice – 2. díl
Základní konsolidační úpravy k datu akvizice – 3. díl
Základní konsolidační úpravy – ekvivaleční metoda
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Aktualizace jednotného kurzu za rok 2020 pro neúčetní jednotky

15. 1. 2021 | Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, mohou pro daňové účely použít pro přepočet cizích měn za rok 2020 jednotný kurz. Tento kurz se stanoví jako průměr směnného kurzu stanoveného Českou národní bankou poslední den každého měsíce zdaňovacího období. Za rok 2020 vyšel jednotný kurz na 26,50 Kč/EUR nebo 23,14 Kč/USD. Další měny naleznete v pokynu GFŘ D-49.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
COMPO PRAHA, s.r.o.
Prodáváme čalounické potahové látky od renomovaných světových výrobců.
www.compo-potahove-latky.cz

JANDA Consulting s.r.o.
Vedení účetnictví, daně & právo | 25 let zkušeností
www.jandaconsulting.org

Daňový kalendář

20. 1. 2021 Daňové přiznání MOSS (4. čtvrletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,030 Kč
21,58 Kč
-0,027 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru