Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přerušení odepisování – možnost, jak ušetřit na daních


Ing. Michal Kadlec
25. 1. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účetní odpisy majetku si stanovuje sama účetní jednotka, zatímco daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmů.

Foto: 123RF

 

Víte, že můžete ušetřit na daních tím, že přerušíte odepisování majetku? Podívejte se na to, za jakých podmínek a jak přesně to lze udělat. Kdy je například dobré odpisy přerušit a kdy je dobré upřednostnit slevy na dani před odpisy?


 

Účetní odpisy

Účetní odpisy vyjadřují snížení hodnoty majetku, kdy toto snížení má trvalý charakter. Majetek se odepisuje postupně v průběhu jeho používání. Postupné odepisování může být stanovené např. ve vazbě na čas nebo na výkony.

Účetní odpisy majetku tak vyjadřují, jakým způsobem je majetek v průběhu času opotřeben. Toto opotřebení odborně odhadneme tak, aby zachycení v účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz skutečnosti. Stanovení účetních odpisů je v kompetenci účetní jednotky (na rozdíl od daňových odpisů, které se řídí zákonem o daních z příjmů).

Účetní odpisy nemají žádný vliv na základ daně (ten ovlivňují odpisy daňové). Účetní odpisy tedy ovlivňují pouze účetní výkazy – zejména hodnotu čistých aktiv a účetní hospodářský výsledek.

Nicméně i přesto, že účetní odpisy nemají vliv na výši daně, stává se, že majitel společnosti chce účetní odpisy přerušit s cílem zvýšit účetní hospodářský výsledek – a domnívá se, že tak výkazy vypadají „lépe“ (např. pro banku při žádání o úvěr).

Takový postup však správný není a účetní odpisy takovýmto způsobem přerušit nelze. Ani argumenty, že se majetek nepoužívá, a tedy nezastarává a není ho třeba odepisovat, nejsou správné – majetek zastarává i morálně a jeho hodnota klesá (např. auto, se kterým nebudeme rok jezdit, svou hodnotu ztratí, i když ho fyzicky neopotřebováváme).

Daňové odpisy

Daňové odpisy hmotného majetku není poplatník povinen vůbec uplatnit (je to jeho právo, ale ne povinnost). Tyto odpisy může i přerušit. Při pokračování v odepisování pokračuje poplatník způsobem, jako by odepisování přerušeno nebylo. Doba odepisování se tak prodlouží o dobu přerušení odepisování.

Příklad 1

Přerušení lze uplatnit u rovnoměrných i zrychlených odpisů hmotného majetku. Samozřejmě se můžeme rozhodnout u různých majetků k různým postupům – u některého majetku můžeme odepisování přerušit, u jiného naopak nepřerušíme.

Tab.: Odpisy bez přerušení a s přerušením
 
Rok Odpisy bez přerušení Odpisy s přerušením v roce 2019
2018 110 000 110 000
2019 222 500 0
2020 222 500 222 500
2021 222 500 222 500
2022 222 500 222 500
2023 X 222 500
CELKEM 1 000 000 1 000 000

Příklad 2

Pokud by však poplatník (fyzická osoba) uplatnil výdaje paušální částkou (80 % zemědělská výroba, 60 % živnostenské podnikání, 40 % jiné příjmy ze samostatné činnosti, 30 % nájmy), nelze za toto zdaňovací období odpisy uplatnit a ani o tuto dobu prodloužit daňové odepisování.

V paušálních výdajích jsou již veškeré výdaje včetně daňových odpisů obsaženy. Po tuto dobu vede poplatník odpisy pouze evidenčně.


Tab.: Odpisy bez přerušení a s přerušením
 
Rok Odpisy bez přerušení Odpisy 2019–2021 paušální výdaje
2018 110 000 110 000
2019 222 500 0
2020 222 500 0
2021 222 500 0
2022 222 500 222 500
2023 X 0
CELKEM 1 000 000 332 500

Kromě toho, že nemáme povinnost daňový odpis uplatnit vůbec, existuje ještě u rovnoměrných odpisů možnost uplatnit tento odpis jen částečně.

Sazby rovnoměrných odpisů jsou stanoveny jako maximální, můžeme si tedy uplatnit i odpisy nižší. U zrychlených odpisů takovou možnost však nemáme – koeficienty přiřazené jednotlivým odpisovým skupinám jsou stanoveny fixně (ne jako maximální).

Případně můžeme využít i toho, že nemusíme odepisování majetku vůbec zahájit a zahájíme ho až v dalším roce nebo dalších letech.

U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. V ostatních případech se nehmotný majetek odepisuje rovnoměrně bez přerušení, a to podle jednotlivých druhů:
 • audiovizuální díla – nejméně 18 měsíců,
 • software – nejméně 36 měsíců,
 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – nejméně 36 měsíců,
 • ostatní nehmotný majetek – nejméně 72 měsíců.
Tyto odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni „způsobilosti“ k odepisování.

Daňové odpisy nehmotného majetku tedy přerušit nelze, nicméně u nehmotného majetku bez sjednané doby práva užívání jsou doby odepisování definováné jako minimální (toto platí od 1. 7. 2017) – můžeme tedy odepisovat i déle. Při delším odepisování bude tedy měsíční/roční odpis nižší – nesmíme však zapomenout na to, že odpis musí být rovnoměrný.

Proč daňové odepisování přerušit – a jak na tom vyděláme?

Tím, že daňové odpisy přerušíme – a neuplatníme si je v daňovém přiznání – se nám zvýší základ daně, a může se zdát, že budeme platit vyšší daň. Nicméně můžou nastat situace, kdy to není takto jednoduché a neuplatnění si odpisu nám naopak daň ve výsledném efektu sníží.

Výsledná úspora na daních vychází z toho, že některé položky, které nám daňový základ snižují, můžeme uplatnit pouze v některých obdobích – a pokud je neuplatníme – definitivně a navždy o ně přijdeme.

V těchto případech se vyplatí uplatnit nejdříve tato snížení základu daně a teprve v dalších letech uplatnit odpisy, jejichž uplatnění není ničím limitováno.

Nejčastěji se může jednat například o nevyužitou ztrátu minulých let, kterou můžeme uplatnit pouze v pěti letech – a pak o ni přijdeme. Situaci si ukážeme na příkladu.

Příklad 3

Následující tabulky ukazují dvě situace:
 1. Situaci, kdy uplatníme hned veškeré daňové odpisy – ale přijdeme tak o ztráty, které můžeme uplatnit pouze pět let (v roce 2018 využijeme ze ztráty roku 2013 pouze 9 000 Kč a o zbylých 11 000 Kč přijdeme).
 2. Situaci, kdy daňové odpisy v roce 2018 neuplatníme – což nám umožní využít celou daňovou ztrátu (20 000 Kč), a odpisy využijeme v dalších letech.
Z obou situací vyplývá, že celkově uplatníme vždy celý odpis (v součtu za všechny roky 27 500 Kč), ale celková daň je v případě neuplatnění odpisů v roce 2018 (v součtu za všechny roky) nižší, a to o 2 090 Kč (53 770 Kč − 51 680 Kč). Tento rozdíl odpovídá 19% dani z nevyužité části ztráty (11 000 Kč).

Obr.: Uplatnění daňového odpisu v roce 2018Obr.: Neuplatnění daňového odpisu v roce 2018Propadnutí daňových ztrát je pouze jedním z faktorů, na který musíme myslet při rozhodování o tom, jestli využít nebo dočasně nevyužít daňové odpisy – s cílem ušetřit na daních. Existuje řada dalších „úlev“, které si v daňovém přiznání můžeme uplatnit pouze v daném roce, a proto je důležité si je uplatnit přednostně před uplatněním odpisů (které raději dočasně „obětujeme“).

Upřednostnit před odpisy bychom měli zejména uplatnění:
 • nevyužité daňové ztráty (právnické i fyzické osoby) – pět let,
 • darů (právnické i fyzické osoby),
 • úroků z hypotéky / stavebního spoření (fyzické osoby),
 • příspěvků na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění (fyzické osoby),
 • odpočtu na podporu výzkumu a vývoje (právnické i fyzické osoby) – tři roky,
 • odpočtu na podporu odborného vzdělávání (právnické i fyzické osoby) – tři roky,
 • slevy na poplatníka/invaliditu/studium (fyzické osoby),
 • slevy na manželku (fyzické osoby),
 • slevy na umístění dítěte (fyzické osoby),
 • slevy na evidenci tržeb (fyzické osoby),
 • slevy na dani z titulu zaměstnávání občanů se zdravotním postižením (právnické i fyzické osoby).
Při sestavování daňového přiznání – zejména v situaci, kdy se pohybujeme ve ztrátě nebo v nižším zisku – bychom měli zvážit všechny varianty uplatnění nejrůznějších úlev v takovém pořadí, které nám v konečném důsledku ušetří peněžní prostředky placených na dani z příjmů.

Různé poskládání úlev v průběhu let nám může daňovou povinnost legálním způsobem optimalizovat.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Sona
26. 5. 2019 17:00:33
Omlouvam se, spatne jsem precetla, ze ta nemoznost u zrychl. odpisu se tyka pouze uplatneni nizsi castky nez je dana. Jiz to chapu.
Hlášení závadného obsahu

Sona
26. 5. 2019 16:58:13
Dobrý den, měla jsem za to, že i zrychlené odpisy mohu přerušit dle § 26/8. Proč si myslíte, že to nejde?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jakou formou předložit prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování?

22. 1. 2021 | Existují dvě možnosti, jak podat prohlášení poplatníka pro rok 2021 nebo žádost o roční zúčtování za rok 2020. Prohlášení či žádost může zaměstnanec vlastnoručně podepsat a předat svému zaměstnavateli v listinné podobě. Druhou možností je využití elektronické formy, ale v tomto případě je nutné opatřit dokument uznávaným elektronickým podpisem, nebo musí zaměstnavatel v rámci svého vnitřního systému jednoznačně zaměstnance identifikovat. K předání příslušných dokumentů je možné využít i datovou schránku, případně e-mail opatřený uznávaným elektronickým podpisem.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
EXPERIA GROUP s.r.o.
Zajistíme Vám bezstarostné IT
www.experia.cz

NENO DESIGN LTD.
Stylová svítidla a vypínače (FONTINI, FONT BARCELONA, ALDO BERNARDI)
eshop.neno.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,15 Kč
0,055 Kč
21,51 Kč
0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru