Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Prováděcí vyhláška o účetnictví pro podnikatele


Bc. Alena Haas Kubátová
8. 6. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Vyhláškou o účetnictví se musí řídit i fyzické osoby, které účtují v soustavě účetnictví.

Foto: 123RF

 

Prováděcí vyhláška o účetnictví pro podnikatele je vedle zákona o účetnictví nejdůležitějším právním předpisem pro subjekty vedoucí účetnictví. Jaký je její smysl? Kdo se jí řídí a jak je strukturována?


 

Základní smysl prováděcí vyhlášky

Prováděcí vyhláška o účetnictví pro podnikatele č. 500/2002 (dále jen „vyhláška“) do podrobností upravuje některé části zákona o účetnictví. Jde zejména o úpravu:
 • rozsahu a jednotlivých částí individuální i konsolidované účetní závěrky pro podnikatele a vyhotovení výroční zprávy,
 • obsahového vymezení položek individuálních účetních závěrek a formátu jednotlivých účetních výkazů,
 • uspořádání a označení položek individuální i konsolidované účetní závěrky,
 • směrné účtové osnovy,
 • účetních metod včetně metod oceňování a jejich použití včetně konsolidačních metod.

Kdo se vyhláškou řídí

Vyhláškou se řídí několik subjektů, které vyjmenujeme níže. Obecně lze říci, že se vyhláškou řídí všechny právnické osoby se sídlem na území České republiky podnikající: V těchto paragrafech je definován termín „podnikatel“. Zopakujme si základní pojmy. Podnikatelem je osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Za podnikatele je považována osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona:
 • na základě zákona č. 77/1997 o státním podniku.
Zpět k vyhlášce. Dle výše uvedeného tedy vyhlášce podléhají tuzemské obchodní společnosti (akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, evropská hospodářská zájmová sdružení se sídlem na území ČR), dále družstva a evropské družstevní společnosti se sídlem na území ČR a státní podniky podle zákona o státním podniku.

Kromě toho se vyhláškou řídí fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku a další fyzické osoby, které účtují v soustavě účetnictví. Posledním subjektem jsou pak zahraniční právnické osoby podnikající na území ČR, zahraniční jednotky povinné vést účetnictví (nejčastěji jde o organizační složky či odštěpné závody zahraničních podnikatelských subjektů) a svěřenské fondy podle občanského zákoníku.

Vyhláška se naopak nevztahuje například na pojišťovny, fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci, banky a jiné finanční instituce, nevýdělečné organizace a jiné subjekty.

Struktura vyhlášky

Vyhláška je velmi obsáhlá, pojďme si alespoň ve stručnosti projít její strukturu.

1. ČÁST – Předmět úpravy a působnost

2. ČÁST – Účetní závěrka
 • Hlava I – Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky
 • Hlava II – Obsahové vymezení některých položek rozvahy
 • Hlava III – Obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty
 • Hlava IV – Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce
 • Hlava V – Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích
 • Hlava VI – Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o změnách vlastního kapitálu
3. ČÁST – Směrná účtová osnova

4. ČÁST – Účetní metody

5. ČÁST – Konsolidovaná účetní závěrka
 • Hlava I – Postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku
 • Hlava II – Metody konsolidace
 • Hlava III – Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky
6. ČÁST – Ustanovení přechodná a závěrečná + vybraná přechodná a závěrečná ustanovení z novel

Součástí vyhlášky jsou rovněž přílohy:
 • Uspořádání a označení položek rozvahy
 • Uspořádání a označení položek výkazu zisku a ztrát – druhové i účelové členění
 • Směrná účtová osnova
 • Přehled českých účetních standardů
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Lachman- umělecký truhlář
Opravy historického nábytku a předmětů ze dřeva.


Účetní poradce
Vedení účetnictví, evidence, mzdy, DPH, EET, majetek
www.sonabolfova.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru