Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účet individuálního podnikatele


Bc. Alena Haas Kubátová
2. 10. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Za individuálního podnikatele považujeme například fyzickou osobu – podnikatele, jehož obrat za předcházející rok dosáhl 25 000 000 Kč.

Foto: 123RF

 

Koho a za jakých podmínek se týká účtování na účtu individuálního podnikatele? Kdo na něm naopak účtovat podle zákona nesmí? A jaké jsou nejčastější účetní operace v souvislosti s tímto účtem? To vše se dozvíte v následujícím článku.


 
Individuálním podnikatelem se rozumí tuzemská či zahraniční fyzická osoba, která je účetní jednotkou podle zákona o účetnictví (dále jen „ZoÚ“). Zákon přesně vymezuje, jaké fyzické osoby to jsou.

Jedná se o:
 • fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o DPH dosáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částky 25 000 000 Kč od prvního dne kalendářního roku, a to včetně plnění osvobozených od DPH, jež nejsou součástí obratu,
 • fyzické osoby vedoucí účetnictví na základě vlastního rozhodnutí,
 • fyzické osoby povinné vést účetnictví podle zvláštního právního předpisu,
 • fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti splňuje určité podmínky (ty dále upravuje ZoÚ).
Pro účely účtování výše uvedených fyzických osob byl zřízen speciální účet 491 – Účet individuálního podnikatele, jenž svou povahou připomíná účet základního kapitálu u právnických osob a v podstatě vyjadřuje hodnotu vlastního kapitálu. Účet individuálního podnikatele ale není určen pro účetní jednotky, které jsou právnickými osobami.

Na tomto účtu se zachycují osobní vklady, a to včetně vkladu na začátku podnikatelské činnosti, ale i výběry individuálního podnikatele. Při otevírání účetních knih je na tento účet převeden zisk, případně ztráta za předcházející období proti účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

V účetních výkazech se účet 491 vykazuje v pasivech, v části A.I.1. – Základní kapitál.

Zásady účtování

Účtování na účtu 491 má určitá specifika. Individuální podnikatel účtuje v soustavě účetnictví, ale zdaňován je sazbou daně pro fyzické osoby. V případě individuálního podnikatele nelze spolehlivě a důsledně oddělit firemní (obchodní) majetek od osobního majetku.

Během výdělečné činnosti individuálního podnikatele se nepředpokládá tvorba fondů, o vykázaném hospodářském výsledku rozhoduje individuální podnikatel osobně. Individuální podnikatel, jenž je účetní jednotkou, neúčtuje na účtech účtových skupin 41 a 42 a výše jeho základního kapitálu se nezapisuje do obchodního rejstříku.

Účet 491 má téměř vždy pasivní zůstatek, ale za určitých podmínek – například v případě vysokého zadlužení může být zůstatek na tomto účtu i aktivní.

Nejčastější účetní operace

Jak již bylo řečeno, na účtu 491 účtujeme zejména o osobních vkladech individuálního podnikatele, a to jak při samotném vzniku podnikání, tak i během podnikatelské činnosti. Může jít o vklady peněžité i nepeněžité. Dále se zde účtuje o převodu majetku z podnikání do osobního užívání.

Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí ta část majetku, o níž bylo nebo je účtováno v daňové evidenci nebo zde byl nebo je majetek uveden. Pokud se při pořízení majetku uplatnil nárok na odpočet DPH, je třeba při následném převodu majetku tento dříve uplatněný nárok vypořádat.

Další položkou účtovanou na účtu 491 jsou přijaté dary.

Pozor, na účtu 491 neúčtujeme v souvislosti s jednatelem společnosti s ručením omezením, a to ani v případě, kdy je jejím jediným vlastníkem. Účet 491 používáme skutečně striktně jen pro účtování podnikatelů – fyzických osob.

K syntetickému účtu 491 je podnikatel povinen vést analytické účty, kde odděleně sleduje převedený zisk nebo ztrátu za předchozí období. Dále je doporučováno vést analytiku pro jednotlivé přijaté dary.

Účtování na účtu 491:
 1. Osobní vklad individuálního podnikatele do podnikání:
  • Peněžitý vklad 221, 211/491
  • Nepeněžitý vklad:
   • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 01X, 02X, 03X/491
   • Zásoby 11X, 13X/491
   • Pohledávky 31X, 37X/491
 2. Zaúčtování zisku v běžném roce za rok uplynulý 431/491
 3. Úhrada ztráty v běžném roce za rok uplynulý 491/431
 4. Výběr podnikatele pro osobní spotřebu v hotovosti nebo z běžného účtu 491/211, 221
 5. Převod majetku z podnikání do osobního užívání:
  • Neodepisovaného dlouhodobého majetku 491/03X
  • Odepisovaného dlouhodobého majetku:
   • v pořizovací ceně 07X, 08X/01X, 02X
   • v hodnotě oprávek 491/07X, 08X
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
MARWI CZ
Prodej součástek pro jízdní kola
www.marwi.cz

BREDFORD Consulting, s.r.
daně-účetnictví-mzdy
www.bredford.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru