Geodézie Pardubice s.r.o.

Jsme společnost se sídlem v Pardubicích a naše služby nabízíme v rámci celé České Republiky. Jsme úředně oprávněni ověřovat zeměměřické práce v katastru nemovitostí a inženýrské geodézii.

Geodézie Pardubice s.r.o. poskytuje služby v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí. Vyhotovuje geometrické plány pro vyznačení budovy, rozdělení pozemků, vyznačení věcných břemen, vytyčuje hranice parcel, kopie geometrických plánů, vyhotovuje geodetické podklady pro výstavbu. V neposlední řadě zaměřujeme skutečné provedení staveb, provádíme sledování posunů a výpočty kubatur.

Kontaktní údaje:


IČ: 27535266
Adresa: Hradišťská 407
533 52 Pardubice
Telefon: 777 617 204
E-mail: klec@geodeziepce.cz
WWW:

Firma je zařazena v kategoriích:


Hlavní město Praha Ostatní služby

Používané produkty STORMWARE Office:


POHODAGLX

Portál POHODA - informace nejen pro podnikatele


Geodézie Pardubice s.r.o.
Geodetické práce v katastru nemovitostí a inženýrské geodezii
www.geodeziepce.cz

Produkty STORMWARE