Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Franchising jako způsob podnikání


Bc. Michaela Hauzarová
19. 10. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Franchising je u nás v posledních letech rychle se rozvíjejícím typem podnikání – zejména v oblasti rychlého občerstvení, restaurací či kaváren.

Foto: Adobe Stock

 

Uzavřením franchisingové smlouvy získává franchisant nejen možnost vystupovat pod známou obchodní značkou franchisora, ale zároveň obdrží celý soubor nástrojů nezbytných k tomu, aby vedl podnik podle předem stanovených podmínek a pravidel.


 
Franchising (správně se vyslovuje „frenčájzing“, u nás se používá i pojem „franšízing“) znamená podnikání pod cizí, většinou osvědčenou obchodní značkou. Což přináší hlavně začínajícím podnikatelům nemalou konkurenční výhodu, a to zejména v oblastech, kde ve stejném oboru podniká více subjektů.
 
Franchising je u nás v posledních letech rychle se rozvíjejícím typem podnikání – zejména v oblastech rychlého občerstvení, restaurací, kaváren či v oblastech bydlení a hobby. Franchisingový model však může vzniknout z jakéhokoliv oboru podnikání. V současné době je v České republice evidováno okolo 250 franchisingových systémů a sítí.
 
Rozhodne-li se podnikatel pro podnikání ve zvoleném oboru formou franchisingu, může přistoupit k volbě franchisora (poskytovatele franchisingové licence). V současné době existuje mnoho webových stránek obsahujících katalogy s potenciálními franchisory, včetně jejich požadavků na nového franchisanta.
 
Kromě finančních podmínek franchisor často vyžaduje po franchisantovi zkušenosti z obdobného oboru podnikání nebo podnikání v určité lokalitě či městě se stanoveným minimálním počtem obyvatel.
 
V České republice jsou také franchisingovými společnostmi a asociacemi každoročně pořádány veletrhy a výstavy.

Příklad

Pan Karel již několik let velmi úspěšně provozuje obchod s autodíly ve třech městech v Kraji Vysočina. Má však věrné zákazníky po celé ČR. Rád by tedy rozšířil svou činnost i do dalších krajů a rozhodl se, že nové pobočky bude realizovat prostřednictvím franchisingu.
 
Za poskytnutí obchodní značky a jeho know-how požaduje jednorázový poplatek ve výši 100 000 Kč. Další podmínkou pana Karla je, aby měl potenciální franchisant zkušenosti v oboru a otevření franchisingové pobočky ve městě s minimálním počtem obyvatel 10 000, přičemž pobočka nemusí být v centru města. Potenciální franchisant pak bude panu Karlovi pravidelně reportovat své ekonomické výsledkyodvádět tři procenta z obratu.
 
Pan Karel mimo jiné franchisantovi zajistí dodávku zboží, IT podporu, pravidelné školení zaměstnanců a částečné technické vybavení nového obchodu. Franchisant si musí sám zajistit vhodné nebytové prostory. Veškeré tyto podmínky musí být definovány ve franchisingové smlouvě.

Franchisingová smlouva

Výsledkem uzavřené franchisingové smlouvy je kvalitní a dlouhodobá spolupráce mezi franchisantem a franchisorem. Smlouvy jsou obvykle uzavírány na dobu pěti až sedmi let, ale nejsou výjimkou ani smlouvy na mnohem delší časový úsek.
 
Uzavřením franchisingové smlouvy získává franchisant nejen možnost vystupovat pod známou obchodní značkou franchisora, ale zároveň obdrží celý soubor nástrojů nezbytných k tomu, aby vedl podnik podle předem stanovených podmínek a pravidel tak, aby dosáhl úspěchů ve svém podnikání, ale také aby nepoškodil obchodní značku franchisora.
 
Základní prvky franchisingu spočívají v předání know-how franchisora (jedná se zejména o osvědčené a často několik let vyvíjející se postupy), v řádném zaškolení dle požadavků franchisora a vzájemné spolupráci.
 
Určitá míra jistoty v podnikání franchisanta je vykoupena tím, že většinu podmínek ve franchisingovém vztahu stanovuje franchisor. Franchisant za nižší míru rizika neúspěchu a finanční náročnosti tím ztrácí podstatnou část svobody svého podnikání.
 
Pouhé uhrazení počátečního franchisingového poplatku nebo průběžného licenčního poplatku ještě není nezbytnou podmínkou toho, aby byla určitá dohoda považována za franchisingovou smlouvu. Franchisingová smlouva by měla splňovat následující kritéria:
  • mezi franchisorem a franchisantem existuje smluvní vztah,
  • smluvní vztah je založen na distribuci produktu či služby, případně celého obchodního konceptu, v určité tržní oblasti,
  • smluvní strany poskytují finanční prostředky na zřízení a udržování franchisové pobočky,
  • ve smlouvě je uveden přehled a popis konkrétních marketingových postupů, které je nutné dodržovat,
  • zřízením franchisové pobočky vzniká samostatná obchodní jednotka, která vyžaduje plné nasazení franchisanta a bude zdrojem veškerých jeho obchodních aktivit,
  • franchisor i franchisant vystupují před veřejností pod společnou identitou.
Výhody a nevýhody franchisingu z pohledu franchisora:
 
+ Rozšiřování místa působení do více regionů bez nutnosti zakládání vlastních poboček.
+ Dlouhodobý finanční příjem a stálý odbyt zboží.
+ Zesilující pozice na trhu – vzrůstající ekonomická síla franchisora.

Franchisor ovládá franchisanta jen v mezích stanovených ve smlouvě.
− Riskuje dobré jméno své společnosti v případě, že franchisant či jeho zaměstnanci poruší smluvní podmínky a poskytují zboží či služby horší kvality.
Franchisor si může „vychovat“ svého konkurenta, který se v budoucnu osamostatní.

Výhody a nevýhody franchisingu z pohledu franchisanta:
 
+ Jednodušší vstup na trh.
+ Okamžitý přístup k know-how, marketingové strategii úspěšné společnosti.
+ Podnikání pod zavedenou značkou – zajištěný odbyt.
+ Materiální vybavení společnosti.
+ Optimalizace nákladů.
+ Konkurenceschopnost.

− Investice do franchisingového konceptu (například licenční a další poplatky).
Kontrola vlastního podnikání franchisorem – omezení franchisantovi nezávislosti.
− Povinný odběr smluveného množství zboží i v případě, že není možné z nějakého důvodu aktuálně takové množství prodat.
Úkol generování takového zisku, který uspokojí obě smluvní strany.

Ačkoliv u nás chybí samostatná právní úprava franchisingu (a to nejen v oblastech právních, ale i účetních či daňových), je tento typ podnikání zcela v souladu s evropskou právní normou. Základní povinnosti zúčastněných osob upravuje Evropský kodex etiky franchisingu, který je však právně závazný pouze pro členy Evropské franchisingové federace, přičemž členství není povinné.

Franchising z pohledu účetnictví a daní

Z účetního hlediska vystupuje franchisant jako samostatný podnikatel, který odpovídá za vedení daňové evidence, popřípadě účetnictví včetně všech souvisejících výkazů.
 
Při řešení účetní a daňové problematiky franchisingu je nutné vycházet z podmínek uvedených ve franchisingové smlouvě, kde je vhodné definovat jednotlivá plnění, která se budou v rámci tohoto obchodního vztahu vyskytovat. Jedná se zejména o licenční poplatky za poskytnutá práva využívat ochrannou známku, poplatky za služby, nájemné za prostory, které jsou ve vlastnictví franchisora, či úhrady za zboží, které franchisant nakupuje od franchisora.
 
Franchisant také obvykle odvádí franchisorovi smluvně sjednaný podíl z obratu. Na základě povahy poplatku pak franchisant zvolí správný nákladový účet. Jednorázové franchisové poplatky, jako je know-how či nákup licence, mohou mít charakter nehmotného majetku, který je pro daňové účely vymezen dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou přesahující 60 000 Kč. Takové jednorázové poplatky se obvykle uplatňují postupně formou daňových odpisů. Ostatní poplatky jsou uplatňovány do daňových nákladů v příslušném zdaňovacím období, se kterým věcně i časově souvisejí.
 
I u franchisora vznikají při poskytování franchisingu náklady, se kterými je nutné nakládat v souladu s účetními předpisy. Naopak vyúčtované poplatky budou pro franchisora představovat zdanitelný výnos, a to v období, s nímž časově a věcně souvisí.
 
Zákon o DPH na franchisingové poplatky pohlíží jako na úplatu za poskytnutí služeb nebo dodání zboží, tato plnění pak podléhají příslušné sazbě DPH.
 
Franchising je forma podnikání, která s sebou nese určité výhody, ale i tato metoda podnikání má svá úskalí. Rozhodně se nejedná o zaručenou formu výdělku velkých zisků, k dosažení úspěchu vždy záleží i na mnoha dalších faktorech. Při výběru franchisového projektu je důležité zvažovat i úroveň firemní kultury a její využití jako výhody na trhu. A v neposlední řadě by měl mít podnikatel, než vstoupí do smluvního vztahu s vybraným franchisorem, vždy zpracovaný kvalitní podnikatelský plán.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Krizové ošetřovné se rozšířilo i na další příbuzné

5. 5. 2021 | Od 30. dubna mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení nejen rodiče, ale i další příbuzní, a to v hlavní a vedlejší příbuzenské linii. Nejčastěji tedy půjde o prarodiče či tetu a strýce. Splnění podmínky příbuznosti se dokládá čestným prohlášením v části B tiskopisu žádosti o dávku ošetřovného.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
KRAJAN
Radost z jídla. Výroba hotových teplých a chlazených jídel.
www.krajan.cz

STRADO s.r.o.
účetní služby
www.strado.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2021 Souhrnné hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Kontrolní hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Přiznání DPH (za duben 2021)
31. 5. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,80 Kč
-0,045 Kč
21,49 Kč
-0,012 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.05.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru