Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Které OSVČ nemusí platit měsíční zálohy na pojistné?


Bc. Michaela Sobotková
4. 8. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V prvním roce zahájení vedlejší samostatné výdělečné činnosti OSVČ nemusí platit měsíční zálohy na sociální ani zdravotní pojištění.

Foto: Fotolia

 

Víte, na které podnikatele se nevztahuje povinnost platit měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění? Jsou to ti, kteří zahájili podnikání (v prvním roce), a zároveň mají podnikání jako vedlejší činnost. Kdo dále nemusí pravidelné zálohy hradit?


 
Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby, které mají příjmy uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.), a osoby s nimi spolupracující. Nezáleží na tom, zda se jedná o příjmy zdaňované běžnou sazbou daně na základě podaného daňového přiznání, nebo od daně z příjmů osvobozené. A nezáleží ani na skutečnosti, zda je činnost vykonávána soustavně.
 
Jako OSVČ vystupujete vůči zdravotnímu pojištění také v případě, kdy nemáte živnostenské oprávnění a provádíte činnost na základě jiného povolení (např. novináři na „volné noze“, více viz článek Podnikání bez živnosti – je to možné?).
 
Měsíční zálohy na zdravotní pojištění nemusí platit:
  • OSVČ, které zahajují samostatnou výdělečnou činnost (v prvním roce podnikání), a zároveň je za ně plátcem pojistného stát (např. starobní či invalidní důchodci, studenti, ženy na mateřské či osoby na rodičovské dovolené). Tyto osoby nejsou povinny v prvním kalendářním roce podnikání platit měsíční zálohy na zdravotní pojištění. Pojistné zaplatí potom jednorázově do osmi dnů po dni, ve kterém byl (popř. měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí. Pojistné platí ve výši, která jim vyšla v Přehledu.
V následujících letech jsou již tyto OSVČ povinny zálohy platit, a to ve výši, kterou si vypočítali v Přehledu (výše zálohy v dalších letech tedy závisí na dosaženém zisku, nemusí být dodržena minimální měsíční záloha).
 
  • OSVČ, která je zároveň zaměstnancem, a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů (je to vedlejší samostatná výdělečná činnost). Takováto osoba platí pojistné jednorázově do osmi dnů po dni, ve kterém byl (popř. měl být podán) Přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí. Pojistné platí ve výši, která jí vyšla v Přehledu.
OSVČ, která je zároveň zaměstnaná, měsíční zálohy na zdravotním pojištění nemusí platit ani v dalších letech samostatné výdělečné činnosti. Zdravotní pojištění hradí vždy jednorázově po podání Přehledu.
 
  • OSVČ, která je po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou, nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů.

Příklad

Podnikatel, který je zároveň státním pojištěncem jako student, dovrší 5. září věk 26 let. Tímto dnem přestává být státním pojištěncem a musí jako OSVČ začít od září platit pojistné na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši (v roce 2015 je to částka 1 797 Kč měsíčně). Zářijová platba zálohy je splatná k 8. říjnu.

Kdy OSVČ neplatí měsíční zálohy na sociální pojištění?

OSVČ, které mají podnikání jako vedlejší činnost, nemají povinnost platit sociální pojištění, pokud jejich daňový základ (příjmy minus výdaje) nedosahuje v kalendářním roce výše rozhodné částky (pro rok 2015 je to 63 685 Kč).
 
Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší, pokud OSVČ v kalendářním roce:
  • vykonávala zaměstnání (zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců),
  • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
  • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou,
  • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,
  • byla nezaopatřeným dítětem (OSVČ je více než 15 let, studuje a nedosáhla věku 26 let).
V prvním roce zahájení vedlejší samostatné výdělečné činnosti OSVČ zálohy na důchodové pojištění platit také nemusí. Až následně po podání Přehledu za kalendářní rok, ve kterém OSVČ vedlejší činnost zahájila, se stanoví, zda výše daňového základu dosáhla rozhodné částky a OSVČ je účastna důchodového pojištění. Jestliže ano, je OSVČ povinna doplatit pojistné za předchozí rok. A od měsíce, ve kterém byl (nebo měl být) podán Přehled za tento rok, je povinna platit zálohy na pojistné.
 
Pokud je samostatná výdělečná činnost (podnikání) hlavní činností, musí OSVČ platit vždy alespoň minimální pojištění (pro rok 2015 je to 1 943 Kč měsíčně).


Zdroj: VZP, ČSSZ
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Milena
4. 2. 2016 21:12:12
Dcera v březnu 2015 založila živnost. Do května 2015 byla student a zároveň pracovala na HPP, pracovní poměr byl na dobu určitou do 31.1.2016 od 7.11.2015 je na PPM. Nemusela platit zálohy na OSVČ. Dnes jsme šly vyřizovat změny na OSSZ, aby měla vše v pořádku. Bylo nám řečeno že musí začít plat zálohy jako hlavní OSVČ i když je na PPM, že už nemí žádného zaměstnavatele který za ní odvádí myslela jsem že podle tohoto znění je stále OSVČ vedlejší ( nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců,) dekuji za odpověď Milena
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválil Senát

27. 7. 2020 | Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, si budou moci požádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Novelu musí ještě podepsat prezident.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
FOODSPOL, s.r.o.
Výroba a distribuce knedlíků
foodspol.zaridi.to

STAPA trading s.r.o.
Stavebniny a obchodní společnost
www.stapa.eu

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,32 Kč
0,145 Kč
22,45 Kč
0,360 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru