Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Informace o vyřízení reklamace


JUDr. Vladimíra Knoblochová
9. 1. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Jednou ze základních povinností prodávajícího, u nějž spotřebitel uplatnil reklamaci, je rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Co vlastně znamená rozhodnutí o reklamaci? 


 

Rozhodnutím o reklamaci se míní to, jak přijetí zboží k opravě či jeho výměna, tak i odmítnutí reklamace z důvodu uplynutí záruční doby, z důvodu, že vadu zboží způsobil spotřebitel apod. Do této (poměrně krátké) lhůty se samozřejmě nezapočítává přiměřená doba, která je (s ohledem na druh reklamovaného zboží či služby) potřebná k odbornému posouzení vady.

Vyřízení reklamace

Reklamace samotná - včetně odstranění vady - musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Výjimkou je, pokud se prodávající se spotřebitelem dohodne na delší lhůtě – pak platí sjednaná delší lhůta. S uplynutím třicetidenní lhůty (aniž by byla reklamace vyřízena) zákon o ochraně spotřebitele spojuje poměrně závažný důsledek – spotřebiteli v takovém případ totiž náleží stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit; mimo jiné mu tedy vzniká nárok na odstoupení od smlouvy.

V praxi bylo dosud sporné, zda do vyřízení reklamace spadá i povinnost prodávajícího informovat kupujícího o tom, že reklamace byla vyřízena. Nebylo totiž výjimkou, že reklamovaný výrobek byl opraven a připraven u prodávajícího k vyzvednutí, nicméně prodávající již kupujícího o této skutečnosti neinformoval. Kupující následně uplynutím třicetidenní lhůty od smlouvy odstoupil, čemuž se prodávající zpravidla bránili a odmítali vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu.

Když se tyto případy dostaly k soudu, daly soudy zpravidla za pravdu kupujícímu a přiznaly mu nárok na vrácení kupní ceny i s příslušenstvím. Ve dvou případech se tato otázka dostala dokonce i k Ústavnímu soudu, který dal v zásadě soudům za pravdu, když uvedl, že na straně prodávajícího je povinnost prokázat, že v zákonem stanovené třicetidenní lhůtě byla reklamace vyřízena. Povinnost prodejce podat informaci o vyřízení reklamace zákazníkovi potom Ústavní soud označil za vyplývající přímo ze zákona.

Příklad

Kupující – spotřebitel zakoupil v obchodě digitální fotoaparát, který se mu v záruční době porouchal. Reklamoval jej tedy u prodávajícího, který reklamaci přijal a zajistil opravu fotoaparátu. Opravený fotoaparát byl v zákonné lhůtě připraven k převzetí na prodejně, nicméně kupující tuto informaci neobdržel. Uplynutím této lhůty kupujícímu vzniklo mimo jiné i právo na slevu z kupní ceny, případně odstoupení od smlouvy a tím i nárok na vrácení kupní ceny v plné výši.

V případě, že by prodávající kupujícího na vyřízení reklamace upozornil (informoval jej o tom), kupující by tyto nároky uplatňovat nemohl a musel by „se spokojit“ s opraveným fotoaparátem.


Následně se tato otázka dostala i k Nejvyššímu soudu ČR, který dne 27. 7. 2011 vydal rozhodnutí pod sp. zn. 33 Cdo 3228/2009. Nejvyšší soud výslovně konstatoval, že v případě, že prodávající přijal od spotřebitele věc k reklamaci, pak k vyřízení reklamace dojde až v okamžiku, kdy prodávající spotřebitele vyrozumí (ať už písemně nebo osobně) o tom, jakým způsobem byla reklamace vyřízena (tedy zda byl s reklamací úspěšný či nikoli). Teprve tehdy je možno reklamaci považovat za vyřízenou - prodávající se jí již nebude muset zabývat.

Součástí povinnosti prodávajícího vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě podle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb. je tak i jeho povinnost vyrozumět spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace.

V případě, že by prodávající v zákonné lhůtě kupujícího nevyrozuměl, vystavuje se riziku, že kupující odstoupí od smlouvy a jemu nezbude nic jiného než vrátit uhrazenou kupní cenu a ponechat si opravené zboží.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
LANCOMAT s.r.o.
Vše pro strukturované kabeláže, optické sítě a rozvaděče
www.lancomat.cz

Optimalizace daně
Pověřte nás vedením účetnictví a vy máte více času na podnikání
www.ucetnictvi-schvachova.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,12 Kč
-0,040 Kč
22,19 Kč
-0,009 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 12.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru