Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak vybírat bankovní účet pro podnikatele


Ladislav Kandler, DiS.
18. 4. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účet zdarma nemusí být vždy tím nejdůležitějším kritériem při výběru.

Foto: Fotolia

 

Musí mít OSVČ a právnické osoby pro svoje podnikání zřízený zvláštní účet? Podle čeho vybírat nejvhodnější bankovní účet pro podnikatele? Na co se při výběru takového účtu zaměřit? Poradíme vám v tomto článku.


 
Doby, kdy podnikatelé jezdili s nabitými peněženkami nebo kufříky plných peněz za účelem úhrady svých závazků, jsou téměř pryč. Současná moderní doba silným způsobem ovlivňuje také tuto oblast. A klíčovou roli v životě každého podnikatele hrají více než kdy dříve bankovní instituce a jejich bankovní produkty „šité na míru“.
 
Proto prakticky každý podnikatel, ať už před zahájením, nebo v průběhu své podnikatelské činnosti, řeší otázku, zda a případně jaký bankovní produkt si pro potřeby svého podnikání zvolí.
 
Mezi nejčastější a nejsnáze dostupné patří volba bankovního účtu. I v této zdánlivě jednodušší oblasti je však nutné být dobře seznámen s podmínkami daného produktu, neboť může ušetřit značné finanční prostředky.
 
Často také vznikají otázky: „Musím mít pro své podnikání zvláštní, podnikatelský účet?“ Nebo: „Podle čeho si mám vybrat pro mě nejvhodnější bankovní účet pro podnikatele?“ Na tyto a další otázky se pokusíme najít odpověď v následujících kapitolách.

Je potřeba podnikatelský účet?

Velmi často se ve své účetní a daňové praxi setkáváme s otázkou, zda je vůbec nutné si zvlášť zřizovat další účet pro podnikání, když už nějaký ten účet máte. Otázka je to logická, protože platit další bankovní poplatky navíc si nepřeje nikdo z nás. A nabídka běžných účtů je oproti podnikatelským velmi často výhodnější.
 
Proto by někdo v rámci ušetření finančních prostředků mohl automaticky sáhnout po této levnější variantě v podobě běžného účtu určeného pro fyzické nepodnikající osoby. Přitom by nezvážil další možné dopady svého rozhodnutí. Jak to tedy je?

Podnikatel fyzická osoba (OSVČ)

Pokud jde o fyzické osoby, podnikatele (OSVČ), je nutné zmínit, že žádný právní předpis OSVČ nenařizuje, že musí mít zřízen pro svou činnost bankovní účet pro podnikatele. Zároveň ale není možné jednoznačně říci a odsouhlasit tvrzení, se kterým se na internetu na mnoha místech můžete setkat, že OSVČ může pro svou podnikatelskou činnost používat svůj běžný bankovní účet.
 
V čem je tedy problém, když to žádný zákon nezakazuje?
 
Důvodem je to, že mnohé z bankovních institucí mají přímo ve svých obchodních podmínkách uvedeno, že běžný účet není určen pro podnikatele. Jinými slovy, pokud svůj běžný účet začnete používat pro své podnikání, například z něj budete hradit faktury svým dodavatelům, přijímat platby od svých odběratelů apod., porušujete tím obchodní podmínky banky.
 
Napadne-li vás ihned otázka, jaké sankce za to mohou být, na to opět nelze jednoduchým způsobem odpovědět. Proto první naše rada zní: Pečlivě se seznamte s podmínkami běžného účtu u své banky. Pokud vám bude cokoliv nejasného, ptejte se. Nespokojte se pouze s ústní odpovědí, ale vše mějte podloženo písemnou formou (postačí e-mailem). Pokud se bude bankovní úředník jakkoli cukat, zpozorněte. Trvejte na tom, aby vám poskytl veškeré informace, které potřebujete znát.
 
Máte-li vyřešenu tuto první fázi, přemýšlejte ještě nad pěti důvody a výhodami, proč se některé OSVČ rozhodnou používat pro svou činnost podnikatelský bankovní účet, a to i přes to, že by jim nic nebránilo používat svůj běžný.
 
1. Nedochází k mixu soukromých a podnikatelských výdajů
Nepůsobí příliš profesionálně, pokud jsou na výpise z bankovního účtu pohromadě platby za nákup v supermarketu, vstupné do muzeí, hračky dětem, krmivo pro pejsky a mezitím se objeví úhrada za fakturu dodavateli, odvod zdravotního a sociálního pojištění apod. Ve spleti těchto plateb je často velmi složité dohledat konkrétní platbu, kterou potřebujete např. z důvodu prokázání úhrady svému dodavateli.
 
2. Máte skvělý přehled o stavu svých finančních prostředků pro své podnikání
Pokud myslíte své podnikání skutečně vážně a zároveň jste schopným plánovačem, pak ani tato stránka věci by vám neměla uniknout. Díky podnikatelskému účtu tak lehce získáte na první pohled přehled o tom, jak jste ve svém podnikání úspěšní, jak se vám daří plnit své závazky, nebo jakých příjmů průměrně v měsíci dosahujete. Tyto informace by neměl podceňovat žádný podnikatel.
 
3. Chráníte své soukromí
S předchozím bodem souvisí další důležitá věc, a to je ochrana svého soukromí vůči třetím stranám. Pokud byste svůj soukromý účet používali k podnikání, velmi snadno tak odkrýváte svůj soukromý život např. vůči finančnímu úřadu, který si při případné kontrole může vyžádat výpisy z bankovního účtu, na který vám přicházejí nebo z něj odcházejí platby v rámci podnikatelské činnosti.
 
4. Můžete si uplatnit nákladové položky podnikatelského účtu do svých výdajů
Pokud uplatňujete tzv. paušál výdajem, nemusí pro vás být tato výhoda nikterak zajímavá. Pokud si však uplatňujete své skutečné výdaje, není možné si jakoukoli položku ze soukromého běžného účtu uplatnit ve svých výdajích.
 
5. Usnadníte tím práci účetní firmě
Platby za svou podnikatelskou činnost uskutečňované ze svého soukromého účtu patří mezi největší noční můry každého účetního. Ještě horší variantou je, když podnikatel má více soukromých účtů, ze kterých platí porůznu, dle stavu finančních prostředků na tom daném účtu, své faktury, nebo na které přijímá platby od svých odběratelů. Účetní pak tráví zbytečně velké množství času nad „rozklíčováním“ jednotlivých plateb.
 
Vrcholem ledabylosti některých podnikatelů je situace, kdy ani oni sami nevědí, kdy a jakým způsobem byla daná platba uskutečněna. Tuto situaci zcela eliminuje bankovní účet pro podnikatele. Samozřejmě za předpokladu, že je podnikatelský účet používán pro 100 % bankovních příjmů a výdajů.

Právnická osoba

Zcela jinak je tomu však u právnických osob. Již z povahy subjektu zde existuje povinnost mít zřízený samostatný podnikatelský účet znějící na jméno této právnické osoby. Není tedy možné, aby jakákoli právnická osoba používala běžný účet určený pro fyzické osoby. Ani kdyby se jednalo o běžný účet znějící na jméno a příjmení jednatele, člena dozorčí rady nebo ředitele, nelze takovýto účet používat pro potřeby této právnické osoby.

Jak vybrat účet pro podnikatele

Pokud se tedy rozhodnete, že si zřídíte účet pro podnikatele, přinášíme několik tipů, podle čeho se rozhodovat. Díky správnému rozhodnutí tak můžete ušetřit značné finanční prostředky a zároveň můžete zjistit, že „účet zdarma“ nemusí být vždy tím nejdůležitějším kritériem.
 
  • Poplatky
Tento pojem je v poslední době neustále skloňován ve spojitosti s bankovními účty, a to jak pro běžné fyzické osoby, tak pro podnikatele. Je tomu skutečně tak.
 
A nyní přichází naše druhá rada: Pečlivě se dopředu seznamte s kompletním ceníkem daného bankovního produktu. Velmi často tak můžete učinit ze svého domova, neboť na internetových stránkách jednotlivých bank jsou tyto informace dostupné.
 
Zaměřte se ne pouze na poplatek za vedení účtu, ale také na transakce, které se vás nejvíce týkají (např. kolik výběrů z bankomatů máte v základní ceně, počet odchozích/příchozích plateb, poplatky za zřízení/zrušení trvalých příkazů apod.).
 
Pokud např. podnikáte v pohostinství nebo jiném odvětví, ve kterém přicházíte denně do styku s hotovými penězi, zaměřte se také na poplatky týkající se hotovostních vkladů na přepážce banky či na jiné formy, možnosti a ceny uložení svých prostředků na bankovní účet.
 
  • Výhodné balíčky stávající banky
Pokud již máte vedený běžný účet u banky, může být výhodné začít s výběrem účtu pro podnikatele právě zde. Velmi často totiž banky vycházejí svým klientům vstříc a jsou schopny jim nastavit podmínky velmi výhodně oproti konkurenci.
 
Samozřejmě není podmínkou, abyste podnikatelský účet měli u stejné banky, kde máte svůj osobní účet. Je jen na vás, kterou instituci zvolíte a která vám pro vaše potřeby nabídne ty nejlepší podmínky.
 
Jedná se o konkurenční boj, a proto následuje naše třetí rada: Nebojte se o podmínkách vyjednávat. Pokud se vám zdá nabídka nevýhodná, nepřistupujte na ni. Banky někdy dokážou pro své zákazníky vytvořit nabídky, které nejsou nikde oficiálně zveřejněné. Princip funguje podobně jako u telefonních operátorů. Navíc, budete-li mít v ruce nabídku konkurenční banky, máte svou vyjednávací pozici o mnoho snazší.
 
  • Dostupnost poboček
Dalším důležitým kritériem, které byste při výběru bankovního účtu měli zvážit, je dostupnost poboček ve městě, kde podnikáte nebo máte své provozovny. Je samozřejmě možné, že pro výkon své podnikatelské činnosti nevyužijete návštěvu poboček nebo jen minimálně. Naproti tomu pokud povaha vašeho provozu vyžaduje pravidelnou návštěvu některého z míst své banky, pak je toto hledisko velmi důležité.
 
Některým bankám nabízející „účty zdarma“ či „bez poplatků“ chybí právě možnost tzv. kamenných poboček nebo jich mají velmi omezený počet. Zvláště v tomto případě doporučujeme být velmi obezřetní s výběrem banky.
 
Na druhou stranu, pokud patříte mezi klienty, kterým by plně postačovalo využívat služeb svého podnikatelského účtu výhradně přes internet, může být nabídka těchto bank pro vás velmi finančně zajímavá.
 
  • Internetové bankovnictví
V dnešní době je dostupnost internetového bankovnictví běžnou a nepostradatelnou záležitostí. Přesto i v této oblasti existuje řada úskalí, na která je dobré pamatovat, např. jeho přehlednost. Pokud jste zvyklí na internetové bankovnictví své banky, nemusí být vždy snadné navyknout si na nové schéma.
 
Proto doporučujeme si nejdříve online bankovnictví vyzkoušet, např. na demoverzích, které některé banky nabízejí. Případně můžete navštívit některou z poboček banky a požádat o ukázku, jak jejich internetové bankovnictví funguje.
 
Dalším aspektem mohou být poplatky za jednotlivé transakce zadané přes internetové bankovnictví a možnosti ve správě účtu, které jsou zde dostupné. Moderní internetové bankovnictví dokáže i velmi rychle zpracovat žádost o navýšení/snížení limitu pro výběr z bankomatu, online transakce (neboli placení na internetu), denní, týdenní či měsíční limit.
 
Tuto možnost oceníte zejména v případě, že vás čeká úhrada větší částky svému dodavateli. Pokud internetové bankovnictví tuto možnost nabídne, pak si ušetříte značný čas strávený návštěvou pobočky.
 
  • Reference a zkušenosti
Ani tuto oblast nedoporučujeme opomenout. Ptejte se svých známých. Vyhledejte si reference dané banky na internetu. Porovnávejte nabídky a nebojte se ptát. Pokud víte o dobrém bankovním produktu od svých dobrých známých, je to ta nejlepší reklama, která může být.
 
I přesto doporučujeme si veškeré „supernabídky“ ověřit, neboť se často může jednat právě o nabídku určenou pro jednoho klienta a nemusí platit pro ostatní zájemce o daný produkt.

Získejte informace dostatečně včas

Pevně věříme, že jsme tímto článkem pomohli objasnit některé otázky, které si možná při výběru účtu pro podnikatele kladete. Samozřejmě není možné pokrýt v jednom článku veškeré informace, ale výše uvedený přehled může pomoci pro orientaci v této problematice a následně pro výběr toho správného bankovního produktu šitého co možná nejvíce na míru právě vašim potřebám.
 
Závěrem si dovolíme ještě jedno doporučení, a to shromáždit informace v dostatečném časovém předstihu, než učiníte rozhodnutí. Důvodem je to, že nebudete nikým a ničím tlačeni a získáte tak dostatečný přehled a nadhled.


Související článek:
Průvodce bankovními pojmy (nejen) pro podnikatele
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

helena
28. 12. 2016 15:40:28
Na zaklade jakevi zneni zakona existuje povinnost pravnike osoby mit zrizen bankovni ucet pro prvnicke osoby?
Hlášení závadného obsahu

Petr
9. 6. 2016 18:06:06
Zajímavé srovnání <a href="https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/chci-zacit-podnikat/jak-vybirat-bankovni-ucet-pro-podnikatele/">běžných a spořících účtu</a> které mě osobně pomohlo můžete najít na tom odkaze pokud to nefunguje tak tady.
Hlášení závadného obsahu

Honza
9. 6. 2016 18:05:19
Co se týče výběru běžného účtu, není to jednoduché, za mě asi jednoznačně mBank pro podnikatele, dávají tam teď tuším 1000kč bonus za založení účtu.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválil Senát

27. 7. 2020 | Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, si budou moci požádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Novelu musí ještě podepsat prezident.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
MARWI CZ
Prodej součástek pro jízdní kola
www.marwi.cz

CAPITAL Control s.r.o.
Komplexní účetní servis
www.capitalcontrol.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,32 Kč
0,145 Kč
22,45 Kč
0,360 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru