Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nejčastější dotazy OSVČ – 1. díl


Redakce
17. 4. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Musí osoba samostatně výdělečně činná podat Přehled o příjmech a výdajích, pokud přerušila činnost na celý rok? Jaké povinnosti má podnikatel vůči ČSSZ? Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy týkající se podnikání a sociálního zabezpečení.


 
Po celý rok 2017 jsem měl přerušenou činnost. Musím podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2017?

Pokud byla samostatná výdělečná činnost (dále jen „SVČ“) přerušena a tato skutečnost se oznámila příslušné správě sociálního zabezpečení (dále jen „SSZ“ či „OSSZ“), tak Přehled o příjmech a výdajích (dále jen „Přehled“) za rok 2017 není nutné podávat.

Pokud bylo přerušení oznámeno jen na živnostenském úřadě a příslušné správě nikoliv, eviduje správa tuto osobu samostatně výdělečně činnou (dále jen „OSVČ“) stále jako osobu vykonávající činnost. V tom případě je nutné příslušnou OSSZ o přerušení (ukončení) činnosti (byť zpětně za rok 2017) informovat. Přehled se v tomto případě samozřejmě podávat nemusí.
 
Neobdržel jsem roční přehled plateb – tzv. inventuru, jak ji mohu získat?

Majitelům datové schránky je tzv. inventura OSVČ za předchozí kalendářní rok dostupná prostřednictvím aplikace ePortál České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“).

Služba Inventury OSVČ za rok 2017 zobrazí výpis předpisů záloh na důchodové pojištění a záloh skutečně zaplacených za kalendářní rok, včetně stavu pohledávek.

Pokud nemáte datovou schránku, obraťte se na příslušnou OSSZ, která vás registruje jako OSVČ.
 
Na jaký účet se zasílá doplatek na pojistném?

Doplatek pojistného z vyúčtování Přehledu se hradí na stejný účet, jako se platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění.

Pokud byl dluh na pojistném předepsaný platebním výměrem, tak i ten se platí na účet, na který se posílá pojistné na důchodové pojištění, avšak s identifikací daného platebního výměru. Tato identifikace se uvádí vždy na platebním výměru.
 
Mám povinnost uchovávat kopie Přehledů? Jak dlouho?

Zákon nestanovuje povinnost uchovávat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za daný kalendářní rok. Lze pouze doporučit, aby si OSVČ uchovávaly kopii Přehledu (není účetním dokladem, byť SSZ potvrdila převzetí) pro svou vlastní kontrolu údajů, jež odevzdala na příslušnou OSSZ.

Je však důležité vědět, že účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného (doklady o příjmech a výdajích pro stanovení daňového základu) musí plátci pojistného povinně archivovat po dobu deseti kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají. To stanoví zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 
Co dělat při úmrtí OSVČ?

Zákon neukládá povinnost oznámit úmrtí OSVČ. Z hlediska evidence je však vhodné, aby se příslušná OSSZ, kde byla OSVČ zaregistrovaná, dozvěděla o této skutečnosti co nejdříve.

Proto lze pozůstalým – potenciálním dědicům či jiným blízkým osobám – doporučit, aby úmrtí OSVČ na OSSZ oznámili. Jinak se OSSZ dozví o úmrtí z Informačního systému základních registrů Ministerstva vnitra.

Úmrtím OSVČ samostatná výdělečná činnost končí a zaniká tedy i povinnost platit zálohy na důchodové, případně nemocenské pojištění.

Zákon neukládá ani povinnost podat za zemřelou OSVČ Přehled o příjmech a výdajích. Jeho podání je vhodné tehdy, jestliže zaplacení pojistného může ovlivnit nárok na pozůstalostní důchod nebo jeho výši.

Přehled za zemřelou OSVČ může podat dědic nebo osoba, která uplatňuje nárok na vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod. Na základě podaného Přehledu lze získat zpět i případný přeplatek pojistného.
 
Jak postupovat při přerušení nebo ukončení podnikání?

Přerušení činnosti se považuje za ukončení činnosti. Přerušení i ukončení samostatné výdělečné činnosti je nutné písemně oznámit příslušné OSSZ do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se činnost ukončila či přerušila.

Lze využít tiskopis Oznámení OSVČ o ukončení SVČ, který je k dispozici na webu ČSSZ, ePortálu ČSSZ nebo na OSSZ.

V případě, že OSVČ má povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, platí se poslední záloha za kalendářní měsíc, ve kterém se samostatná výdělečná činnost ukončila (pozor, záloha je splatná až v následujícím měsíci).

V příštím roce je také nutné podat Přehled o příjmech a výdajích za rok, ve kterém OSVČ alespoň po část roku vykonávala samostatně výdělečnou činnost, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla povinnost podat daňové přiznání za tento kalendářní rok. Vznikne-li doplatek, musí jej bývalá OSVČ zaplatit.
 
Jaké mám jako OSVČ povinnosti vůči správě sociálního zabezpečení?

K hlavním povinnostem OSVČ v rámci sociálního zabezpečení patří každoroční podávání Přehledu o příjmech a výdajích, placení záloh na pojistné a oznamování rozhodných skutečností, například:
  • zahájení, přerušení a ukončení činnosti,
  • zánik oprávnění vykonávat činnost nebo
  • vznik či zánik důvodů pro prosouzení činnosti jako vedlejší.Související článek:
Nejčastější dotazy OSVČ – 2. díl


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Fido
23. 4. 2019 12:49:18
https://portal.pohoda.cz
Hlášení závadného obsahu

Zbynek
18. 11. 2018 20:51:59
Dobrý den, jsem začínajíci OSVČ v řemeslé živnosti.Chci se zeptat jak postupovat krok po kroku s daněma,socialni a zdravotní a na co mám nárok: bez DPH, cestování autem za praci atd.Předem děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválil Senát

27. 7. 2020 | Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, si budou moci požádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Novelu musí ještě podepsat prezident.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
PINON.CZ
Vše pro váš dům, zahradu, volný čas, ale i vaše děti.
www.pinon.cz

STRADO s.r.o.
účetní služby
www.strado.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
-0,100 Kč
22,29 Kč
-0,164 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru