Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Outsourcing a jeho využití v praxi


Bc. Kateřina Kandlerová
20. 1. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zajišťovat služby prostřednictvím externí společnosti lze například v oblasti údržby objektů.

Foto: Fotolia.eu

 

Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů nebo k soustředění na hlavní činnosti firmy. Jaké oblasti se nejčastěji „outsourcují“? Kdo tohoto instrumentu může využít a jaká jsou jeho úskalí?


 
V českém podnikatelském prostředí se již dávno „zabydlely“ výrazy, které jsou českému jazyku na hony vzdálené. Např. leasing, briefing, meeting nebo marketing.
 
V poslední době je však stále více skloňovaný pojem „outsourcing“. Co si pod ním máme představit? Jaký je jeho původ? Jakých oblastí se týká a kdo tohoto instrumentu může využít? Na tyto odpovědi a další úskalí se zaměříme v tomto článku.

Význam outsourcingu

Toto slovo je odvozené ze dvou anglických výrazů – out, což znamená vně, a source, což je v překladu zdroj. Zjednodušeně řečeno, jde o uskutečňování činností prostřednictvím vnějších zdrojů, neboli jiných subjektů (firem).
 
To znamená, že podnikatelský subjekt (větší či menší firma) vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti (tzv. subkontraktorovi), který se specializuje na danou činnost. Ta však není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, ale na základě smlouvy. Typicky se jedná o činnosti, jako je úklid, údržba, doprava, správa počítačů (IT), nebo vedení účetnictví.
 
Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k soustředění na hlavní činnosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti a potažmo i postavení na trhu.

Historie outsourcingu

Metoda outsourcingu se provozuje již od 70. let 20. století. V 80. letech se stala pro mezinárodní koncerny, jako např. Kodak, Xerox či GM, součástí podnikových procesů pro vybrané podpůrné oblasti.
 
V České republice také existuje dlouhodobá tradice v podobě poskytování outsourcingu. Fungují tak např. některé závodní jídelny, které využívají služeb outsourcingových společností, jako jsou například firmy Sodexo a Eurest.
 
V oblasti IT využívají outsourcing společnosti, které poznaly, že vlastní vývoj a údržba svého informačního systému je pro ně z ekonomického hlediska nevýhodná. Využívají služeb specializovaných počítačových firem, neboli poskytovatelů outsourcingu, kterým předají odpovědnost za návrh, budování a správu jejich informačního systému.
 
Proč využít outsourcing?
 • Firmy specializující se na daný obor mají zpravidla mnohem proškolenější a v dané problematice zkušenější pracovníky.
 • Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru.
 • Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla nižší. Například může jít o nárazové nebo opakované příležitostné činnosti.
 • Outsourcing přináší firmě vyšší flexibilitu. Firma tak docílí dříve něčeho, na co by musela vynaložit více lidské práce nebo co by vyžadovalo dodatečné investice.
 • Outsourcing znamená pro firmu také snazší a přesnější plánování. Víme, jakou přesnou částku za službu zaplatíme a nemusíme se trápit myšlenkou, jaké dodatečné náklady outsourcingová firma musí vynaložit (např. dojde toner v tiskárně, onemocní zaměstnanec, který by měl jinak danou sekci na starosti apod.).
 • Zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem.

Co lze „outsourcovat“?

Zjednodušeně řečeno, outsourcingují se různé podpůrné a vedlejší činnosti, které jsou však pro firmu nezbytné. Jak už jsme výše zmínili, obecně se velmi často v souvislosti s outsourcingem hovoří o možnostech v oblasti informačních technologií. Tedy například o dodávce a pravidelné obnově hardware a software či o službách v oblasti správy počítačové sítě.
 
Může se jednat samozřejmě i o správu webových stránek a prezentací, firemních profilů na sociálních sítích nebo zajištění prezentace na zahraničních specializovaných webech.
 
Nicméně oblast IT není jediná, která je vhodná pro outsourcing. Zajišťovat služby prostřednictvím externí společnosti lze rovněž například v oblastech, jako jsou:
 • údržba komunikací,
 • úklid prostor,
 • stravování,
 • ostraha objektů,
 • personální záležitosti,
 • public relations,
 • marketing,
 • obchod,
 • logistika,
 • účetnictví,
 • údržba objektů.

Jaké jsou nové trendy?

Mezi nové a již zaběhnuté trendy v oblasti účetnictví patří (v souvislosti s využíváním internetu) tzv. „vzdálené přístupy“ ke zpracování účetnictví a jejich přenosu k uživatelům (manažerům, analytikům, burzovním makléřům, případně dalším uživatelům účetních informací).
 
Podstatou tohoto přístupu jsou tzv. „datová centra“, kde je mimo jiné zpracováváno účetnictví pro všechny subjekty nadnárodních společností, a to na úrovni velkých regionů (např. Evropa a Asie).

Jedná se o velice efektivní způsob zabezpečení účetních služeb prováděných z pracoviště, které může být vzhledem ke globálním možnostem internetu umístěno kdekoli na zeměkouli. Samozřejmě s ohledem na splnění optimálních podmínek pro jeho lokalizaci, především by mělo disponovat kvalifikovanou pracovní sílou, nízkými náklady a potřebnou technologickou infrastrukturou.

Vztah klienta a poskytovatele účetních služeb není díky informačním technologiím omezen na místo působení nebo podnikání – internet nezná hranice ani časová pásma. Navíc kancelář, která pracuje na platformě vzdáleného přístupu, je schopná svým zaměstnancům vytvořit velice flexibilní pracovní podmínky, nabídnout zkrácené pracovní úvazky (např. pro matky na mateřské dovolené, zdravotně handicapované) i práci z domova – podmínkou je pouze internetové připojení.
 
Zásadní výhodou pro pracovní tým i klienta je možnost rovnoměrného rozkládání pracovní zátěže, zastupitelnost, možnost vzájemných konzultací a profesní i kariérní rozvoj.
 
Účetní OSVČ budou sice pravděpodobně postupně ztrácet svoji samostatnost, na druhou stranu pro ně jistě vznikne právě u velkých kanceláří dostatek pracovních příležitostí.

Kdy není vhodné outsourcovat?

Obecně lze říci, že není vhodné outsourcovat, pokud jsou splněny tyto tři podmínky:

1. Pokud byste měli poskytnout třetí osobě své částečné nebo dokonce úplné know-how.

2. Pokud byste poskytovali informace o svých klientech. Něco jiného je využívat služby webhostingu, na kterém, stejně jako mnoho dalších firem, máte své e-mailové schránky. Poskytovatel těchto služeb by do vašich e-mailů nahlížet neměl, a tudíž by nemělo reálně hrozit riziko v podobě ztráty citlivých informací. Jiná situace však může nastat v případě, že byste si outsourcovali firmu s obdobným předmětem činnosti (např. z důvodu maximálního využití své kapacity). Kromě toho, že už by se mohlo jednat i o určitý prvek švarcsystému, je nutné být velmi obezřetný i z toho důvodu, že takováto firma by vám mohla zákazníka zcela „přebrat“.

3. Pokud by využití outsourcingu vedlo ke každodenním potížím – např. by se mohlo jednat o komplikace vyvolané velkou vzdáleností či časovou náročností operací. To se nevyplácí obzvláště, pokud vám tzv. „hoří termíny“ – nemůžete si často sami korigovat pracovní vytíženost a flexibilitu cizího subjektu, který outsourcing provádí.
 
Ve výše zmíněných podmínkách je tedy pro vás z dlouhodobého hlediska z řady důvodů výhodnější, pokud outsourcingu nevyužijete.

Závěrem

Jak jsme si v tomto článku ukázali, outsourcing je moderní způsob, jak svěřit vedlejší či druhotné činnosti své firmy do specializovaných rukou a mít tak větší prostor rozvíjet a věnovat se hlavnímu oboru činnosti firmy. Zároveň tak máte jistotu, že je i o vedlejší činnosti firmy dobře postaráno vyškolenými pracovníky. Z dlouhodobého hlediska využití outsourcingu znamená ušetření nemalých finančních prostředků.
 
Outsourcing má však i svá úskalí, která se týkají svěřování svého know-how či informací o zákaznících jiné firmě a je tak zapotřebí vše dobře promyslet. Pokud tedy uvažujete o outsourcingu, věnujte čas i pečlivému výběru takové firmy. De facto se v určitém ohledu stává vaším „neoficiálním partnerem“. Čas investovaný do důkladného výběru se vám v každém případě vrátí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
TOP účetnictví a daně
Účetní firma zabývající se zejména vedením účetnictví, mezd, daní
www.topucetnictviadane.cz

Webové stránky a e-shopy
Děláme weby, eshopy a konzultace. Máme nízké ceny a super technologie.
www.vegateam.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,030 Kč
22,19 Kč
-0,068 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 11.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru