Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Praktické nástroje na internetu pro podnikatele – 2. díl


Ladislav Kandler, DiS.
16. 10. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Praktické nástroje na internetu mohou být podnikatelům mnohdy velmi nápomocné.

Foto: Fotolia

 

V druhém díle článku si poukážeme na další z často využívaných nástrojů na internetu, které se hodí znát a které nám usnadní práci a ušetří čas. Konkrétně se zaměříme na ARES, evidenci úpadců a nahlížení do katastru nemovitostí.


 
Výhodou internetu je to, že se během chvíle můžeme dozvědět spoustu informací. Některé nás zaujmou více, jiné méně. Pokud jde o podnikatele, jejich čas je vzácný, a proto ocení, pokud na internetu najdou důležité údaje, které pro svou činnost potřebují, prakticky hned.
 
prvním díle jsme se zaměřili na některé z praktických nástrojů pro podnikatele v podobě tří rejstříků a registrů – živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík a registr plátců DPH registrovaných na území České republiky. Dnes si poukážeme na další z často využívaných míst na internetu, které se hodí znát a které nám usnadní mnoho práce a ušetří spoustu času.

ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)

ARES je velmi užitečný „informační systém“, díky kterému během chvíle zjistíme celou řadu důležitých údajů. Jak je uvedeno na stránkách Ministerstva financí, které tento systém provozuje, „účelem ARESu je souhrnně zpřístupnit údaje z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech. ARES přehledně zpřístupňuje údaje, přebírané ze zdrojových registrů do databáze ARES a současně umožňuje přímé přepnutí do www aplikací orgánů veřejné správy, které příslušné informační systémy provozují, pokud tyto aplikace již existují.“
 
Dalo by se tedy říci, že se jedná o takový „rozcestník“ k získání informací z jednotlivých registrů, jako je např. živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík či registr DPH. Pojďme si ale postupně ukázat, jak konkrétně údaje získat.
 
Klíčová pole, resp. kritéria, podle kterých můžeme vyhledávat, se nachází v horní části stránky. Známe-li tedy obchodní jméno, název firmy, IČ či adresu, můžeme je zadat a výsledky se zobrazí ve spodní části stránky. Ještě předtím lze nastavit, jak se nám mají výsledky vyhledávání seřadit. Na výběr je dle IČ, obce nebo názvu obchodní firmy. Tato funkce je praktická např. v případě, že známe jméno a je možné počítat s tím, že bude vyhledáno větší množství záznamů. Díky správnému zvolení setřídění výsledků vyhledávání pak můžeme dotyčný subjekt najít velice rychle.
 
Další zajímavou funkcí, kterou můžeme zvolit ještě před kliknutím na „Vyhledat“, je možnost zobrazení dat v různých formátech. Tuto možnost nalezneme v poli „Výstup“ a vybírat můžeme z následujících variant: HTML, HTML server a XML.
 
Máme-li všechna vstupní kritéria zadána, klikneme na tlačítko „Vyhledat“. Během několika vteřin se nám zobrazí výsledek. Jako první údaj vidíme „IČ“. Následuje „Obchodní firma a místo podnikání“. Velmi zajímavé je třetí pole, ve kterém se nám zobrazí dvou až třímístné zkratky. Po kliknutí na každou z nich se zobrazí požadovaný údaj, resp. rejstřík či registr.
 
A které údaje lze konkrétně zobrazit? Jde např. o tyto:
 • VR – Veřejný rejstřík (resp. Obchodní rejstřík) a Sbírka listin,
 • RES – Výpis z Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu,
 • RŽP – Registr živnostenského podnikání,
 • DPH – Údaje o registraci k DPH,
 • CEDR – Údaje z registru dotací,
 • SD – Údaje z celní správy České republiky.
Krátce se můžeme zastavit např. u registru provozovaném Českým statistickým úřadem, výše uvedeným pod zkratkou RES. Možná si říkáte, k čemu že je tento nástroj dobrý. Velmi často se například hodí pro uvedení Klasifikace ekonomických činností, tzv. CZ-NACE. Tento údaj požadují úřady při vyplňování různých formulářů, a to v souvislosti s uvedením hlavní činnosti daného subjektu. Vyhledání tohoto údaje může být jinak zdlouhavé, nicméně díky tomuto registru ušetříme značný čas.
 
Dále jsou zde uvedeny např. údaje o velikostní kategorii dle počtu zaměstnanců, statistická právní forma či kód ZÚJ neboli základní územní jednotky dle číselníku ČSÚ.

Evidence úpadců

Další ze zajímavých registrů, který podnikatelé využívají zejména v případě, že se chystají uzavřít některou z obchodněprávních smluv s určitým subjektem. Na základě dostupných údajů se tak mohou během chvíle dozvědět o potenciálním budoucím partnerovi, např. zda se uzavření obchodu s takovouto firmou nebude rovnat vyhození peněz oknem (např. z důvodu platební neschopnosti).
 
Abychom přesně chápali, co přesně je úpadek, pojďme si krátce tento termín objasnit. Velmi často je tento pojem spojován s výrazy, jako je exekuce či insolvence. Obecně platí, že k vymáhání již splatných pohledávek věřitelům v praxi slouží především exekuční řízení. Nicméně ekonomické poměry mohou být takové, že nebude možné z majetku nařízenou exekucí uspokojit splatné pohledávky všech věřitelů. A právě v tuto chvíli se z drtivé většiny jedná o stav, který nazýváme úpadkem.
 
Obecně platí, že takovýto dlužník je v úpadku především tehdy, pokud je ve stavu platební neschopnosti. Tedy má-li více věřitelů a peněžité dluhy po splatnosti po dobu delší než 30 dnů a takovéto dluhy není schopen plnit.
 
Navíc, pokud jde o právnickou osobu nebo OSVČ, může být takovýto subjekt v úpadku také pro předlužení. Jinými slovy, že má více věřitelů a souhrn všech takových závazků je vyšší než souhrn jeho majetku. Přitom platí, že se vždy přihlíží k očekávanému stavu budoucího provozu dlužníkova podniku.
 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se vždy vyplatí si dopředu zjistit informace o dané firmě, zda nefiguruje v evidenci úpadků. A jak to vše funguje?
 
Evidenci úpadců provozuje Ministerstvo spravedlnosti. Hlavní vyhledávací kritéria je možné rozdělit na tři části:
 • Podmínky pro výběr společnosti – zda jde o společnost v konkurzu, ve vyrovnání nebo v ochranné lhůtě. Následně zadáte některý z údajů: obchodní jméno, IČO, obec nebo spisová značka (v případě, že je společnost zapsána v obchodním rejstříku).
 • Dále si můžete zvolit počet zobrazených položek (50, 100 nebo 200) a také způsob, jakým chcete výsledky vyhledávání setřídit (buď bez třídění, nebo podle IČO či spisové značky).
 • Ve třetím okně je možné si vybrat Stav nebo Akci a k tomu odpovídající období „od do“, příjmení fyzické osoby, příjmení vyrovnávacího správce nebo správce konkursní podstaty, lze také uvést rodné číslo fyzické osoby.
Jakmile zadáte vstupní kritéria, kliknete na „Potvrzení výběru“. Následně se vám zobrazí výsledek vyhledávání. V závislosti na tom, jak konkrétní dotaz pro výběr jste zadali, vybíráte z celkového počtu více či méně nalezených subjektů ten konkrétní.
 
V tomto kroku se zobrazí údaje: Spisová značka, Obchodní jméno, IČO, Bydliště, Stav konkurzu a datum Prohlášení konkurzu. Kliknutím na možnost Detail se zobrazí detail konkurzu. Případně zvolíte možnost Obchodní rejstřík, kdy budete přesměrování na možnost vyhledat daný subjekt a získat jeho výpis z obchodního rejstříku.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Posledním z praktických nástrojů nejen pro podnikatele, na který se nyní zaměříme, je možnost Nahlížení do katastru nemovitostí. Prodej a nákup nemovitostí velmi úzce souvisí s podnikatelskou činností, nesetkáváme se s tím pouze v soukromé sféře. Např. aktuální informace o stavu prodeje, resp. nákupu nemovitosti, a s tím související zapsání vkladu vlastnického práva, jsou velmi cenné a žádoucí pro nejednu firmu, která se rozhoduje pro investice nebo čeká na povolení. Jak to tedy celé funguje?
 
Online nahlížení do katastru nemovitostí provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální. Aplikace umožňuje získat řadu údajů, které se týkají vlastnictví parcel, staveb, bytů, nebytových prostor a souvisejících práv stavby, které jsou v katastru nemovitostí evidovány.
 
Dále je možné získat informace o stavu řízení založených na příslušném katastrálním pracovišti, a to pro účely zápisu vlastnických či jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem nacházejícím se na území České republiky, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.
 
Výhodou oproti tzv. dálkovému přístupu do katastru nemovitostí je to, že Nahlížení do katastru nemovitostí je volně přístupné, není nutná žádná registrace a je bezplatné. Oproti zpoplatněnému dálkovému přístupu jsou však možnosti výstupu omezené. Například nelze bezplatně získat výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy, na druhou stranu je v této verzi možné provést jejich nákup, který lze uskutečnit přes platební portál.
 
Stručně zmíníme, které funkce můžete v případě potřeby využít. Na hlavní stránce pod úvodními informacemi lze vybírat z následujících možností:
 • Vyhledat parcelu,
 • Vyhledat stavbu,
 • Vyhledat jednotku,
 • Vyhledat řízení,
 • Zobrazení mapy.
Každá z kategorií má vlastní specifika zadání kritérií pro vyhledávání, my se však zaměříme v tomto článku pouze na jednu z nich, a to na tu, kterou podnikatelé využívají velmi často – vyhledání parcely. Důvodem je často záměr rozšířit stávající provoz, zřídit pobočku spojenou s novou výstavbou mimo hlavní sídlo firmy apod. Nahlížení do katastru nemovitostí vám umožní zjistit základní informace o předmětné parcele (např. kdo je vlastníkem pozemku).
 
Po kliknutí na „Vyhledat parcelu“ můžete zadat název obce nebo katastrální území, kde se pozemek či parcela nachází. Zadání obce přitom není povinné. Možnost vyhledání katastrálního území pomocí obce zvolte v případě, že neznáte přesný název katastrálního území, ale znáte název obce, ve které katastrální území leží.
 
Následně zvolíte druh číslování, což znamená, že si zaškrtnete, zda hledáte stavební parcelu nebo pozemkovou parcelu. Na závěr je potřeba zadat ještě parcelní číslo. Pokud neznáte parcelní číslo, můžete využít v úvodním přehledu možnosti „Prohlížení mapy“, na které si příslušnou parcelu či pozemek zobrazíte.

Aktuální informace na dosah ruky

Věříme, že jsme tímto článkem pomohli nejednomu uživateli a podnikateli s tím, jaké zajímavé informace lze na internetu pro svou podnikatelskou činnost získat. Jak vidno, internet je jich plný, jen je potřeba vědět, kam přesně „zacílit“ a kde hledat.
 
Díky tomuto krátkému přehledu, včetně toho, který byl zmíněn v prvním díle, si tak do svého internetového prohlížeče můžete uložit záložky a mít tyto údaje prakticky denně na dosah ruky.
 
 
Související článek:
Praktické nástroje na internetu pro podnikatele – 1. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Vyřešíme Vaše DLUHY
oddlužení dle zákona


Zmrzlinový stroj
Prodej, pronájem, servis zmrzlinových strojů na točenou zmrzlinu.
www.zmrzlinovy-stroj.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru