Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Průvodce paušálními výdaji


Bc. Kateřina Kandlerová
19. 10. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud uplatňujeme výdaje procentem z příjmů, musíme si vést evidenci příjmů a pohledávek.

Foto: Fotolia

 

Blíží se konec roku a pomalu nastává čas připravit se na daňové přiznání. Proto se v dnešním článku zaměříme na uplatňování paušálních výdajů. Shrneme si základní informace a pravidla pro výdajové paušály a podíváme se na změny v roce 2015.


 
Blíží se konec roku a nastává čas pomalu se připravovat na zpracování daňového přiznání za rok 2015. Pro ty, kdo uplatňují výdaje procentem z příjmů, je určen následující článek. Shrneme si v něm informace o výdajových paušálech a poukážeme si na změny ohledně roku 2015. Tento článek nás také provede nejčastějšími otázkami týkajícími se paušálních výdajů.
 
Pokud uplatňujeme výdaje procentem z příjmů, nevedeme daňovou evidenci, ale vedeme evidenci příjmů a pohledávek. Výdaje pak neuplatňujeme ve skutečné výši, ale procentem podle druhu našich příjmů. Často si tak díky tomu můžeme uplatnit mnohem větší částku jako výdaj.
 
Ve všeobecném povědomí je, že pokud vedeme výdaje procentem, nemusíme si schovávat doklady, které se výdajů týkají. Je pravda, že nemusíme prokazovat daňové výdaje podle dokladů, avšak je lepší si doklady schovávat, zejména ty, které se týkají nákupu prodávaného zboží nebo materiálu, který používáme při poskytování služeb. Mohla by je požadovat například kontrola ze živnostenského úřadu.
 
V paušálních výdajích jsou zahrnuty veškeré výdaje i případné výdaje, resp. náklady spojené s výplatou mezd či odpisy majetku. Jinými slovy, žádné tyto nebo podobné výdaje si v případě použití paušálních výdajů nelze navíc uplatňovat.
 
Stejně jako ostatní důležité zásady či směrnice pro živnostníky, tak i paušální výdaje mají svoji oporu v legislativě. Mezi nejdůležitější právní předpisy pro podnikatele patří zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“). A nejinak tomu je i v případě paušálních výdajů. Jsou zakotveny zejména v následujících paragrafech: § 7 odst. 7 až 8, § 23 odst. 8 písm. b), § 9 odst. 4.

Procenta podle druhů příjmů

Nově je pro příjmy za rok 2015 zaveden strop na výdaje u všech příjmů, které se pohybují od 600 000 Kč do 1 600 000 Kč podle výše paušálu. Z tohoto důvodu se vyplatí použít paušální výdaje do výše příjmů, které nepřesahují 2 000 000 Kč. Pro ty, kdo mají příjmy nad 2 000 000 Kč, se daňové zatížení zvýší.
 
Kolik procent na výdaje si tedy můžeme uplatnit? Je to:
  • 30 % z příjmů z pronájmu – pokud máme příjmy z pronájmu, můžeme na výdaje uplatnit maximálně 600 000 Kč,
  • 40 % z příjmů, na které nemáme živnost (např. autorská práva včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví a jiné) – na výdaje můžeme uplatnit maximálně 800 000 Kč,
  • 60 % z příjmů z volných, vázaných a koncesovaných živností – na výdaje můžeme uplatnit maximálně 1 200 000 Kč,
  • 80 % z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a ostatních příjmů ze zemědělské výroby podle § 10 ZDP a také z příjmů pěstitelů – na výdaje můžeme uplatnit maximálně 1 600 000 Kč.

Příklad – Srovnání použití paušálních výdajů za rok 2014 a 2015

Pan Pohoda měl z volné živnosti příjem 2 500 000 Kč a skutečné výdaje 1 300 000 Kč. Pokud by chtěl použít paušální výdaje, může použít 60% paušál.
 
Za rok 2014 by paušální výdaje činily 1 500 000 Kč (2 500 000 Kč x 60 %), což je více než činí skutečné výdaje, proto by se mu vyplatilo je použít.
 
Za rok 2015 by jako paušální výdaje mohl použít maximálně částku 1 200 000 Kč, což je méně než skutečné výdaje, a proto by mohl zvažovat, zda nepřejde na daňovou evidenci.

Využití paušálních výdajů a slevy na dani

Pokud uplatňujeme výdaje paušálem, nemůžeme si uplatnit slevu na manžela či manželku a ani si nemůžeme uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Existují však určitá ALE.
 
Daňové zvýhodnění na dítě si například může uplatnit naše spolupracující osoba. Možné to je proto, že spolupracující osoba sama o sobě neuplatňuje paušální výdaje, ale pouze přijímá část příjmů a výdajů od hlavní osoby. Ten, kdo využije této možnosti, nesmí zapomenout na to, že spolupracující osoba má vůči zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu i správě sociálního zabezpečení stejné povinnosti jako OSVČ.
 
Další ALE se týká toho, když jsme zároveň zaměstnaní. V tomto případě se nás omezení týká, jen pokud součet dílčích základů daně, u kterých uplatňujeme paušální výdaje, je vyšší než polovina našeho celkového daňového základu.
 
Můžeme též uplatnit slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné), která činí pro rok 2015 maximálně 9 200 Kč za jedno dítě. Tuto slevu může uplatnit jen jeden z rodičů, a to buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání.

Více druhů příjmů

Pokud má OSVČ více druhů příjmů, pro které platí různá procenta výdajů, eviduje je zvlášť. V daňovém přiznání je pro takový případ připravena tabulka, kam můžeme jednotlivé příjmy podle druhu činnosti vypsat a k nim uplatnit příslušné procento výdajů.
 
Pro příjmy podle § 7 ZDP platí, že nelze kombinovat výdaje procentem a skutečné výdaje. Pokud chceme využít paušálních výdajů, musíme je použít ke všem druhům příjmů. V případě, že máme příjmy podle § 7 ZDP a k tomu ještě příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP), můžeme kombinovat výdaje procentem a skutečné výdaje. A to například tak, že k příjmům podle § 7 použijeme skutečné výdaje a k příjmům z pronájmu paušální výdaje či naopak.

Plátce DPH a paušální výdaje

Když jsme OSVČ a zároveň také plátce DPH, můžeme též použít paušální výdaje. Výdaje se počítají ze součtu příjmů v částce bez DPH. Také musíme archivovat daňové doklady a vést příslušnou evidenci podle zákona o DPH.

Lze v daňovém přiznání uplatnit výdaje paušálem, když vedeme daňovou evidenci nebo účetnictví?

Ano, lze to. Je to například ve výše uvedeném případě, kdy máme příjmy podle § 7 a podle § 9. U jedněch uplatňujeme výdaje ve skutečné výši (čili vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci) a u druhých uplatňujeme výdaje paušálem.

Kdy nemůžeme uplatnit paušální výdaje?

Paušální výdaje si nemohou uplatnit:
  • ti, kdo jsou spoluvlastníky majetku, kde příjmy a výdaje nejsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, nebo
  • ti, kdo jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity a jejich příjmy a výdaje nejsou rozděleny rovným dílem.

Příklad – Jak bude vypadat daňové přiznání, když uplatňujeme výdaje procentem?

Paní Nováková je OSVČ a zabývá se úklidem domácností. V roce 2015 její příjmy činily 108 000 Kč, skutečné výdaje měla 5 000 Kč. Protože její skutečné výdaje byly malé, rozhodla se použít paušální výdaje ve výši 60 % (jedná se o volnou živnost).
 
Nejprve si vezmeme k ruce Přílohu č. 1, která je součástí tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V části 1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 zákona) zaškrtneme pole „Uplatňuji výdaje procentem z příjmů“. Poté vyplníme ř. 101, kde napíšeme výši příjmů, čili částku 108 000 Kč. Dále vyplníme ř. 102, kde bude částka 64 800 Kč (108 000 Kč x 60 %). Na ř. 104 bude částka 43 200 Kč (108 000 Kč 64 800 Kč). Tato částka se ještě objeví na ř. 113.
 
Pro výpočet výdajů uváděných na ř. 102 se použije níže uvedená tabulka B. Druh činnosti. V této tabulce vyplníme název hlavní činnosti, v našem případě například úklid domácností, dále sazbu výdajů % z příjmů – v našem případě vyplníme 60, a částky příjmů a výdajů.
 
Pokud by paní Nováková měla ještě například příjmy z řemeslných činností, pokračovala by dále v tabulce, kde by vypsala název další činnosti, sazbu 80 % a příslušné částky příjmů a výdajů. V závěru tabulky by se vše sečetlo a tyto částky by se objevily na ř. 101 a 102.
 
Dále v našem případě vyplníme pouze pole Počet měsíců činnostioddílu C. Údaje o samostatné činnosti a Příloha č. 1 je vyplněna.
 
Nyní můžeme přejít k vyplnění tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Po vyplnění údajů na první straně se pustíme do 2. oddílu. Částku 43 200 Kč zde vyplníme na ř. 37, 41, 41a, 42 a 45.
 
Ve 3. oddílu tiskopisu můžeme uvést například hodnotu darů, odečet úroků, uplatnit si životní pojištění a jiné. Paní Nováková si platila životní pojištění a může do ř. 49 uvést částku 7 000 Kč, tuto částku uvede také na ř. 54. Na ř. 55 (i 56) pak uvede částku 36 200 Kč (43 200 Kč 7 000 Kč). Daň pak vyjde 5 430 Kč (36 200 Kč x 15 %) a tato částka bude na ř. 57 (58, 60).
 
V 5. oddílu si paní Nováková také uplatní slevu na poplatníka, která činí 24 840 Kč, a napíše tuto částku do ř. 64 a 70.
 
Výsledná daň vyjde paní Novákové 0 Kč a uvede ji na ř. 74.

Plánujte již v průběhu roku

Jak můžeme vidět, paušální výdaje mohou na první pohled vypadat složitě, ale není tomu tak. Ve skutečnosti se jedná o značnou pomoc a úlevu pro podnikatele. Vyplatí se zejména drobnějším podnikatelům, kteří v průběhu roku nedosahují velkých výdajů. Díky paušálním výdajům si totiž mohou výraznějším způsobem snížit základ daně, tedy i výslednou daňovou povinnost. Nižší daňový základ má zároveň vliv i na odvody na zdravotní a sociální pojištění.
 
Věříme, že tento článek přispěl k připomenutí dané oblasti či zodpovězení některých otázek, které v této souvislosti možná vyvstávají. V každém případě se vyplatí již v průběhu kalendářního roku zauvažovat, samozřejmě pokud nám to legislativa umožňuje, který ze způsobů uplatnění výdajů je pro nás výhodnější. Ve výsledku můžete díky správně zvolenému postupu ušetřit stovky až tisíce korun, což se vyplatí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Žádost o kompenzační bonus za druhé období lze podat do 7. 8.

5. 8. 2020 | OSVČ a společníci malých s. r. o. mohou požádat o kompenzační bonus za období od 1. května do 8. června do pátku 7. srpna. Kromě nich mohou o kompenzační bonus žádat lidé vykonávající práci na základě dohod, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, a jejich činnost byla omezena z důvodu ohrožení zdraví nebo krizových opatření.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Wanmos s.r.o.
Účetní, poradenská a vzdělávací firma
www.wanmos.com

Marie Vinklerová - účetní
Jsem OSVČ zabývající se zpracováním účetnictví, daňové evidence a mezd
www.ucetnictvi-vinklerova.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,09 Kč
-0,130 Kč
21,99 Kč
-0,295 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru