Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Rychlé zprávy

Říjen 2021

25. 10. Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.

21. 10. Přiznání k DPH za říjen podejte už na novém tiskopisu

Novela zákona o DPH, která nabyla účinnosti 1. 10. 2021, přinesla zejména nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zřízení systému One Stop Shop. V souvislosti s těmito změnami došlo také k zavedení nových tiskopisů pro DPH a ke změnám stávajících formulářových podání. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly po 1. říjnu 2021, se použijí již nová formulářová podání. Nové formuláře i popis veškerých změn, které v nich nastaly, najdete na webu Finanční správy.

19. 10. Cestovní náhrady za benzín se zvýšily

Vzhledem ke zvyšujícím se cenám pohonných hmot vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášku, která od 19. října zvedá průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Týká se to jen benzinu 95 oktanů, ostatní ceny zůstávají beze změn, tedy 31,50 Kč za 1 litr benzinu 98 oktanů a 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty. Pokud k pracovním účelům využíváte elektromobil, průměrná cena za 1 kWh elektřiny je 5 Kč.

14. 10. Pro daň z příjmů využívejte nové formuláře

Od 14. září platí nové formuláře pro daň z příjmů. Konkrétně se jedná o formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdaňovací období, které začalo 1. ledna 2021 a skončilo 13. září 2021, je možné použít i staré formuláře, pro zdaňovací období, které skončí až po 13. září, je nutné použít formulář nový.

8. 10. Minimální zálohy se v roce 2022 zvednou, stejně tak paušální daň

Na zdravotním i sociálním pojištění zaplatí drobní živnostníci, kteří platí minimální zálohy, v příštím roce dohromady o 487 Kč víc. Zdravotní pojištění se zvýší na 2 627 Kč, sociální na 2 841 Kč. V roce 2022 bude paušální daň vycházet na 5 994 Kč a zvýšení se promítne již do zálohy za leden. V paušální dani je zahrnuto minimální zdravotní pojistné, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3 267 Kč a daň z příjmů 100 Kč.

6. 10. Průměrná mzda se pro rok 2022 zvýší

Průměrná mzda vzroste v příštím roce na 38 911 Kč. Její výše ovlivňuje například rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, ten však zůstává ve stejné výši 3 500 Kč i příští rok. 48násobek průměrné mzdy, který zakládá povinnost progresivního zdanění příjmů 23 %, bude činit 1 867 728 Kč. Tato částka je také stropem vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení.

4. 10. Konec telemarketingu v ČR od ledna 2022

Poslanci schválili novelu zákona o elektronických komunikacích, která od ledna ve své podstatě zakazuje telemarketing v České republice. Nově se totiž bude předpokládat, že majitel telefonního čísla nemá o volání spojené s nabídkou zboží či služeb zájem. Aby mohl být za tímto účelem kontaktován, bude se muset výslovně obrátit na svého poskytovatele telefonních služeb a udělit souhlas. Zákaz takového volání se týká jak soukromých osob, tak i firem a podnikatelů.

Září 2021

29. 9. Předčasný odchod do důchodu

Chtěli byste odejít do důchodu, ale zatím jste nedosáhli na důchodový věk? V tom případě musíte získat alespoň 35 let pojištění. Pokud je důchodový věk stanoven alespoň na 63 let, může být přiznán o pět let dříve, ale ne před dosažením 60 let. Předčasný důchod má však také svá „ale“. Předčasný starobní důchod je trvale krácen a až do dosažení důchodového věku budete mít omezené možnosti přivýdělku. Více informací o předčasném důchodu se dozvíte na webu České správy sociálního zabezpečení.

27. 9. Ve čtvrtek 30. září vyprší lhůta pro podání žádostí o vrácení DPH z EU

Dne 30. 9. skončí lhůta, do které je možné požádat o vrácení DPH z jiných členských států Evropské unie za rok 2020. Žádost je nutné podat pouze elektronicky prostřednictvím portálu, který spravuje Generální finanční ředitelství. Žádosti podané jiným způsobem nemohou být totiž předány příslušným členským státům k vyřízení.

22. 9. Novelu zákona o DPH schválili poslanci

Novelu zákona o DPH, která přináší například povinnost přiznávat DPH i u dovezeného zboží do hodnoty 22 EUR, schválili poslanci. Dochází také k rozšíření využití jednoho správního místa (neboli One Stop Shop) či k úpravě nové povinnosti pro provozovatele elektronických rozhraní, kteří ulehčují dodání zboží a služeb konečným spotřebitelům v EU. Novela zákona o DPH začne platit po zveřejnění ve Sbírce zákonů.

20. 9. Pronajímáte přes Airbnb? Jde o podnikatelskou činnost

Pokud fyzická osoba pronajímá nemovitost ke krátkodobým pobytům, například přes platformu Airbnb, pak příjmy takto získané se musí v daňovém přiznání zahrnout do dílčího základu daně z příjmů z podnikatelské činnosti, nikoli do základu daně z příjmů z nájmu. Rozhodl o tom Městský soud v Praze a týká se všech obdobných krátkodobých nájmů, nejen platformy Airbnb.

16. 9. Ošetřovné se od září vrací do starých kolejí

Od září platí opět podmínky nároku na ošetřovné dle klasických pravidel. To znamená, že rodič může pečovat o nemocné dítě mladší 10 let po dobu 9 kalendářních dnů na základě vystaveného rozhodnutí ošetřujícím lékařem, které rodič předá zaměstnavateli. V případě uzavření školského zařízení vydá toto rozhodnutí škola a rodič jej následně také předá zaměstnavateli.

13. 9. Řemeslníci by měli mít možnost skládat mistrovskou zkoušku

Novela Ministerstva průmyslu a obchodu by měla umožnit řemeslníkům skládat mistrovskou zkoušku. Tato zkouška by pomohla dokázat absolventům odborných škol, že jsou mistry svého řemesla. Také by měla pomoci uznávat kvalifikace napříč Evropskou unií. Zkoušku by pak mohli skládat ti, kteří mají střední vzdělání nebo splňují všechny podmínky určené pro úplnou profesní kvalifikaci v daném povolání a 5 let praxe v příslušném povolání. Cena je stanovena na 25 000 Kč a byla by daňově uznatelným nákladem.

9. 9. Ošetřovné by mohli čerpat také prarodiče

Na ošetřovné, které čerpají většinou rodiče nemocných dětí, by měli mít nárok také další blízcí příbuzní. A to i když s dítětem nežijí ve společné domácnosti. O nemocné dítě by se tedy mohli starat a ošetřovné dostávat i babička s dědečkem, kteří ještě pracují. Novelu zákona o nemocenském pojištění schválil již Senát. Pokud ji podepíše také prezident, platila by nová pravidla, že není nutné žít ve společné domácnosti, pokud se blízcí příbuzní starají o nemocného, od roku 2022.

7. 9. I v roce 2022 se zvýší sleva na poplatníka

V rámci daňového balíčku, který také zrušil superhrubou mzdu, je ukotveno zvýšení slevy na poplatníka nejen na letošní rok, ale také na rok 2022. Proto je téměř jisté, že v roce 2022 vzroste tato sleva o 3 000 Kč na 30 840 Kč. Nárok na slevu se nemění, mají ho všichni, kdo měli alespoň část roku zdanitelné příjmy.

3. 9. Datové schránky budou muset od roku 2023 využívat všichni podnikatelé

Od 1. 1. 2023 zřídí Ministerstvo vnitra datové schránky i právnickým osobám, které jsou zapsány například ve spolkovém či nadačním rejstříku či společenství vlastníků. Dále také fyzickým podnikajícím osobám, které dosud datové schránky povinně využívat nemusely. A nakonec se změna dotkne i fyzických osob nepodnikajících, které využívají občanku s aktivovaným elektronickým čipem nebo bankovní identitu. Ty si budou moci schránku deaktivovat, ale pouze na vlastní žádost.

Srpen 2021

31. 8. Víc času na odpočinek pro zaměstnance železnice

2021 | Pracovní dobu a odpočinek pro zaměstnance ve vnitrostátní drážní dopravě (především pro strojvedoucí) upravuje nové vládní nařízení. Zpřesňuje délku směny, jejíž součástí je režijní jízda, včetně samostatné evidence trvání režijní jízdy. Směnu bude možné naplánovat nejvýše na 13 hodin, pokud však její součástí bude režijní jízda, bude možné tuto směnu prodloužit pouze o dobu jejího trvání (nejvýše však na 15 hodin). Prodlouží se i minimální doba zkráceného nepřetržitého odpočinku mezi směnami z 6 hodin na minimálních 7 hodin. Podrobnější informace se dozvíte na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

27. 8. Znovu se prodloužilo prominutí DPH u respirátorů

O dalším prodloužení prominutí DPH u respirátorů v období od 1. 9. do 31. 10. 2021 rozhodlo Ministerstvo financí. A to při dodání v tuzemsku, při pořízení z jiného členského státu či při dovozu ze třetích zemí. Rozhodnutí vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 31/2021 a navazuje na stávající prominutí daně při dodání vyjmenovaného zboží v předchozích obdobích.

25. 8. Nová úprava péče o dítě v dětské skupině

Původně se dětské skupiny měly přejmenovat na jesle a měly být určeny pouze dětem do věku 3 let. Nakonec omezení schváleno nebylo, tato zařízení se budou nadále nazývat dětskými skupinami a budou je moci navštěvovat děti od svých 6 měsíců až do zahájení povinné školní docházky. Novelu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině schválil už i Senát a nabude účinnosti 1. 10. 2021. Spolu s tím se změní také ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů (sleva za umístění dítěte – školkovné), protože se taková dětská skupina bude považovat za předškolní zařízení, a nově se zde stanoví, že se může jednat i o obdobné zařízení v zahraničí. Tato změna se poprvé použije až pro zdaňovací období roku 2022.

20. 8. Otcovská dovolená se prodlouží na dva týdny

Místo jednoho týdne si budou moci tatínkové užít nově narozeného potomka týdny rovnou dva. Změnu odsouhlasil Senát, pokud ji podepíše i prezident, začne platit od roku 2022. Podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění v době nástupu na tuto dávku (např. zaměstnání). OSVČ musí být dobrovolně účastna nemocenského pojištění alespoň tři měsíce před nástupem na otcovskou. Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Rodiče nemusí být sezdaní, ale otec musí být zapsaný v rodném listě dítěte.

19. 8. Notáři budou moci provádět část zápisů v elektronické podobě

Digitalizaci notářské činnosti přinesla novela, kterou podepsal již i prezident. Úřední razítko a vlastnoruční podpis notáře tak nahradí elektronická podoba. Notáři budou ověřovat též pravost elektronických podpisů. Online budou moci zájemci založit obchodní společnost a také další úkony ohledně fungování firem. Novela je účinná už od září letošního roku.

17. 8. Jednou za rok si můžete požádat o přehled plateb od zdravotní pojišťovny

Každý člověk si může požádat svoji zdravotní pojišťovnu o výpis uhrazených služeb, regulačních poplatků, doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely za posledních 12 měsíců. O výpis je možné požádat i za nezletilé dítě.

11. 8. Poslanci schválili zvýšení důchodů

Poslanci schválili zvýšení důchodů o 300 Kč nad rámec částky dané zákonem, průměrný důchod by tedy činil 16 275 Kč. Plánuje se také zavedení tzv. výchovného – důchod by se tak navýšil každému, kdo byl hlavním pečujícím o děti, o 500 Kč za každé vychované dítě. Pokud novela úspěšně projde celým legislativním procesem, zvýšení důchodů by platilo od 1. 1. 2022 a výchovné od 1. 1. 2023.

6. 8. Od příštího roku by se mohla prodloužit otcovská

Poslanci schválili novelu zákona o nemocenském pojištění, která by mohla přinést změny v oblasti péče. Nově by totiž na ošetřovné mohli dosáhnout i lidé nežijící ve společné domácnosti, ale blízcí příbuzní, kteří se o nemocného budou starat. Prodloužit by se měla také otcovská ze současných 7 na 14 dní. Změny by se dotkly též dlouhodobého ošetřovného. Pokud novelu schválí Senát a podepíše prezident, nabyla by účinnosti od 1. 1. 2022.

4. 8. O vrácení DPH z jiných členských států EU si můžete požádat do 30. září

Do 30. září si mohou plátci požádat o vrácení DPH za rok 2020, kterou zaplatili v jiném členském státě EU, přičemž nesmí být v tomto státě registrováni k DPH. O vrácení je možné požádat prostřednictvím elektronického portálu české daňové správy, do kterého je nejprve třeba se zaregistrovat. Správce daně má na zřízení přístupu lhůtu 15 dní.

2. 8. Pondělí 2. 8. je posledním dnem pro podání přehledu zdravotní pojišťovně za rok 2020

Dnes vyprší termín pro podání přehledu zdravotní pojišťovně za uplynulý rok. Termín byl letos posunut až na 2. 8. 2021. V případě, že OSVČ vyjde v přehledu jiná výše zálohy, musí ji poprvé zaplatit za kalendářní měsíc, v němž je povinná přehled podat. Pokud tedy OSVČ přehled podá dnes, musí novou výši také uhradit.

Červenec 2021

30. 7. Novela zákona o DPH stále nebyla schválena

Novelu zákona o DPH, která měla zapracovat změny předpisů EU již od 1. července letošního roku, vrátil Senát s pozměňovacími návrhy znovu do Poslanecké sněmovny. Poslanci ji budou projednávat nejdřív v průběhu měsíce srpna. U dovozu zboží ze třetích zemí do 22 EUR je stále možné uplatnit osvobození od DPH. U prodeje zboží na dálku můžete již využít nový režim One Stop Shop. Než ale nabude účinnosti novela zákona o DPH, lze stále postupovat podle dosud účinného zákona.

28. 7. Nová aplikace ukáže, kdy budete moct jít do důchodu

Informativní důchodová aplikace IDA České správy sociálního zabezpečení přináší přehled evidovaných let důchodového pojištění, a dokáže tak spočítat, kdy vznikne nárok na důchod a orientačně i jeho výši. IDA slouží každému pojištěnci, který dosáhl 19 let a má alespoň jeden rok placeného pojištění. Je možné také doplnit chybějící údaje, které ČSSZ nemá k dispozici a které pojištěnec může doložit (například studium na střední či vysoké škole, poslední dva roky výdělečné činnosti či péče o dítě do 4 let věku). Do aplikace se přihlásíte elektronickou identitou. V současnosti probíhá její testování veřejností.

26. 7. Přehled pro zdravotní pojišťovnu podejte do 2. srpna

Přehled za rok 2020 musí OSVČ předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna. Letos musí přehled za zdravotní pojistné podat nejpozději v pondělí 2. srpna 2021. Tento termín platí pro všechny OSVČ. Nedoplatek pojistného je potřeba uhradit do osmi dnů ode dne podání přehledu. Pokud by se tak nestalo, začne po tomto termínu nabíhat penále, a to ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den. Návod na vyplnění přehledu najdete v tomto článku.

23. 7. Bezvýsledně vedené exekuce by měly po 6 letech skončit

Novela exekučního řádu přináší řadu změn v oblasti exekucí. Jednou z nich je zavedení šestileté lhůty, po jejímž uplynutí by se měly zastavovat bezvýsledně vedené exekuce. To by mělo začít platit v roce 2023 se zpětnou účinností, takže by se to týkalo exekucí započatých již v roce 2017. Dále by se mělo zmírnit zabavování movitých věcí důchodců a postižených lidí a omezit vymáhání dluhů z dětství. Novelu exekučního řádu již podepsal prezident.

21. 7. Zvýší se daňové zvýhodnění a přídavky na děti

Prezident podepsal novelu zákona o státní sociální podpoře, a zvýší se tak daňové zvýhodnění na druhé dítě na částku 22 320 Kč ročně, na třetí a další dítě na 27 840 Kč ročně. Nová pravidla platí zpětně od počátku roku 2021. To znamená, že se uplatní poprvé až v daňovém přiznání za rok 2021, resp. v rámci ročního zúčtování daně za rok 2021. Dochází také ke zrušení měsíčního omezení daňového bonusu poskytovaného zaměstnavatelem ve výši 5 025 Kč. To začne platit v měsíci nabytí účinnosti novely. Zvýší se také přídavky na dítě a dosáhne na ně více rodin. Víc se dozvíte v článku Zvýší se daňové zvýhodnění i přídavky na děti.

16. 7. Zboží do 22 EUR dovezené z 3. zemí může být i nadále osvobozeno od DPH

Protože ještě nenabyla účinnosti novela zákona o DPH, platí stále osvobození od DPH pro dovoz zboží v hodnotě do 22 EUR ze třetích zemí. Přesto dodavatelé už nyní mohou postupovat podle směrnice EU a toto zboží DPH zatížit (tzv. zvláštní režim Import One Stop Shop). Kupující se pak může obrátit na dodavatele či provozovatele e-shopu a požádat jej o opravu a vrácení částky DPH, nicméně dodavatel mu vyhovět nemusí.

14. 7. Poslanci přehlasovali Senát a schválili stavební zákon

Poslanci včera schválili nový stavební zákon, který předtím Senát vetoval. Hlavním cílem novely je zrychlení stavebního řízení, kdy se například zavede jednotné řízení o povolení stavby, a možnost žádat o stavební povolení elektronicky. Zákon vstoupí v platnost 1. července 2023, některé jeho části dříve, a to od počátku roku 2022.

12. 7. Zaměstnavatelům a OSVČ zasaženým tornádem ČSSZ promine pokutu za pozdní zaplacení pojistného

Česká správa sociálního zabezpečení promine penále za opožděné zaplacení povinného sociálního pojistného zaměstnavatelům a OSVČ zasaženým tornádem za červen až listopad 2021. Podmínkou prominutí penále je zaplacení pojistného nejpozději do 31. 12. 2021, přičemž pojistné za prosinec 2021 je splatné od 1. do 20. ledna 2022, záloha na prosinec 2021 je pak splatná v průběhu prosince 2021.

9. 7. Po návratu ze zahraniční dovolené do práce jen s negativním testem

Od dnešního dne se budou muset neočkovaní lidé po návratu ze zahraničí u zaměstnavatele prokázat negativním testem, jinak nebudou moci být vpuštěni na pracoviště. Pokud se vrátí ze zemí s nízkým a středním rizikem, budou moci do práce docházet. Ale než se prokážou negativním testem, budou povinni na pracovišti nosit respirátory nejméně třídy FFP2. Nově se také za bezinfekčního ve všech případech bude člověk považovat až za čtrnáct dnů po dokončení očkovacího procesu.

7. 7. Prominutí DPH při dodání respirátorů bylo prodlouženo do konce srpna

Ministerstvo financí prodloužilo prominutí DPH při dodání respirátorů, a to včetně pořízení z jiného členského státu a dovozu. Rozhodnutí najdeme ve Finančním zpravodaji č. 25/2021 ze dne 28. 6. 2021. K prodloužení dochází v období od 1. července 2021 do 31. srpna 2021 a rozhodnutí navazuje na stávající prominutí daně. Více se dozvíte v informaci k promíjení DPH u dodání respirátorů, která byla zveřejněna již počátkem roku.

2. 7. Daňové úlevy pro zasažené tornádem

Vláda vydala tzv. tornádový generální pardon, který přináší daňové úlevy pro ty, kdo žijí v oblastech zasažených tornádem. Poplatníci daní z příjmů s povinným auditem či daňovým poradcem, kteří měli daňové přiznání odevzdat 1. 7. 2021, mohou bez pokuty podat daňové přiznání a bez úroku z prodlení doplatit daň za rok 2020 do konce srpna 2021. Pardon také umožňuje bez sankcí podat kontrolní hlášení za květen a červen do 25. 8., stejně tak přiznání k DPH. Silniční daň splatnou 15. 7. zasažení podnikatelé nebudou muset hradit.

Červen 2021

30. 6. Program Antivirus A se prodluží do konce října

Ačkoli se program Antivirus postupně vypíná, jeho část A poběží až do 31. října. Využít ji mohou ti zaměstnavatelé, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa anebo izolace. Po tomto datu již nebude možné uzavírat nové dohody mezi zaměstnavateli a Úřadem práce pro zajištění výplat příspěvků do konce roku 2021.

28. 6. Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě zatím poslanci neodsouhlasili

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě zatím nestihla Poslanecká sněmovna projednat. Má se změnit daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Na druhé dítě na 22 320 Kč za rok (1 860 Kč za měsíc) a na třetí a každé další dítě na 27 840 Kč za rok (2 320 Kč za měsíc). Konečná podoba účinnosti, resp. platnosti jednotlivých změn stále není jasná. Zvýšení daňového zvýhodnění bude vztaženo až pro roční zúčtování roku 2021.

25. 6. Lidé v exekuci si budou moci od července založit chráněný účet

Lidé, kteří jsou v exekuci, si budou moci od 1. července založit tzv. chráněný účet, který jim zajistí, že nepřijdou o nezabavitelné minimum. Účet bude možné založit pouze u banky, u níž má dotyčný vedený i obstavený účet. K zřízení chráněného účtu bude mimo jiné zapotřebí potvrzení od všech, kteří vyplácí tzv. chráněný příjem, na nějž se nevztahuje exekuce. Jde například o okresní správu sociálního zabezpečení či zaměstnavatele. Tato potvrzení je nutné zaslat exekutorovi, který bance oznámí čísla účtů, z nichž přichází chráněný příjem, a také číslo obstaveného účtu. Banka poté zřídí a povede chráněný účet zdarma.

23. 6. Náhradní výživné bude možné čerpat od července

Od 1. července budou moci rodiče, opatrovníci či pěstouni žádat o náhradní výživné, které má kompenzovat situaci, kdy druhý z rodičů neplní vyživovací povinnost. Náhradní výživné tvoří rozdíl mezi měsíční částkou výživného určeného soudem a výživným, které bylo v daném měsíci skutečně uhrazeno. Dávka se stanovuje na období 4 měsíců a její maximální výše je 3 000 Kč měsíčně. Podmínkou pro nárok je aktivní řešení situace, tzn. že rodič, který výživné nedostává, využije všech zákonných prostředků k jeho vymáhání.

21. 6. Přehledy za sociální pojištění podejte do konce června

Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 pro okresní správu sociálního zabezpečení mohou OSVČ letos podat na předepsaném tiskopise v delším termínu, aniž by jim hrozily sankce – nejpozději do 30. 6. 2021. Je však nutné splnit podmínku, že ke stejnému datu OSVČ současně uhradí i případný doplatek pojistného za rok 2020, pokud jim vznikne. Teprve pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musely platit za opožděnou platbu. Jak vyplnit přehled OSVČ za sociální pojištění, se dozvíte v tomto článku.

17. 6. Od července již nebude povinné testování ve firmách

Od 1. července nebude nadále nutné testovat zaměstnance. Stejné opatření bude platit také pro osoby samostatně výdělečně činné, které se dosud také musely testovat. V současné době se již nemusí nosit roušky v zaměstnání, pokud zaměstnanec pracuje na jednom pracovním místě a setkává se pouze se spolupracovníky.

15. 6. Daňové přiznání ještě stihnete podat bez sankcí

Pokud k podání daňového přiznání využijete služeb daňového poradce, nehrozí vám žádné pokuty. Lhůta podání uplyne 1. července. Nově platí, že plnou moc daňovému poradci není třeba na finanční úřad nosit předem, ale stačí až společně s daňovým přiznáním. Letos se zvýšila minimální hranice pro vznik pokuty za pozdní podání daňového přiznání na 1 000 Kč, ale snížila se zároveň lhůta, kdy lze daň bez sankcí doplatit, ze čtyř na tři dny.

11. 6. Zvýší se daňové zvýhodnění na dítě

Mělo by dojít ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Na druhé dítě se částka zvýší na 22 320 Kč za rok (1 860 Kč za měsíc) a na třetí a každé další dítě potom na 27 840 Kč za rok (2 320 Kč za měsíc). Na jedno dítě se částka nemění a zůstane stále ročně 15 204 Kč (1 267 Kč měsíčně). Změny částek posvětil Senát v rámci novely zákona o státní sociální podpoře. Zatím ale není jasné, zda zvýšení bude platit již od 1. července, nebo by se projevilo až v ročním zúčtování za rok 2021, jednat o tom budou ještě poslanci. Novela ruší také omezení měsíčního daňového bonusu ve výši 5 025 Kč.

9. 6. One Stop Shop od 1. července 2021

Změny pravidel DPH v oblasti e-commerce a jejich zjednodušení pro odvod DPH v rámci zvláštního režimu (One Stop Shop) se od 1. července 2021 dotknou hlavně prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země. Aby mohl nový uživatel používat OSS, musí pro konkrétní režim vyplnit žádost o registraci. Žádost musí být autentizována na daňovém portálu a následně z něj i odeslána. Návod na registraci do režimu EU v rámci One Stop Shop najdete na webu Finanční správy. Pokud už máte registraci v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa dle současné právní úpravy (tzv. MOSS), nemusíte o novou registraci žádat, bude převedena automaticky do nového režimu OSS.

7. 6. Od srpna se budou vydávat občanské průkazy s biometrickými údaji

Od 2. srpna 2021 se začnou vydávat občanské průkazy s bezkontaktním čipem, který bude obsahovat biometrické údaje, a to zobrazení obličeje a dva otisky prstů. Biometrické údaje se povedou v informačním systému evidence občanských průkazů nejdéle po dobu 90 dnů od vyrobení dokladu, poté budou smazány. Povinnost zavedení biometrických údajů do občanek vychází z evropského nařízení. Občanské průkazy budou postupně obměněny při skončení jejich platnosti, nejpozději do 3. srpna 2031.

3. 6. Jednorázové doplacení rodičovského příspěvku při narození druhého dítěte

Výše rodičovského příspěvku je v současné době 300 000 Kč na jedno dítě a 450 000 Kč pro vícerčata. Od července se možná změní možnost vyčerpání celkové částky při narození dalšího dítěte, a to díky novele zákona o státní sociální podpoře. V momentě, kdy přibude do rodiny další dítě, u kterého vznikne nárok na rodičovský příspěvek, nepřijdete o ten původní a bude vám vyplacen jednorázově. Částka by se stanovila jako rozdíl mezi celkovou částkou a součtem částek rodičovského příspěvku, které by byly vyplaceny na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Novelu ještě projedná Senát.

1. 6. Program Antivirus A se prodloužil do konce června

Program Antivirus A, o nějž si mohou žádat ti zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu či izolaci, se prodloužil do 30. června 2021. Jedná se o jeden z posledních otevřených programů na podporu zaměstnanosti, neboť od června již téměř neplatí zákazy omezující ekonomickou činnost.

Květen 2021

28. 5. Kurzarbeit musí ještě schválit Senát

Kurzarbeit, který má zaměstnavatelům částečně kompenzovat vyplacené náhrady mzdy v případě hospodářských potíží, čeká na schválení Senátu. Podle novely zákona o zaměstnanosti by tak musel zaměstnavatel v době, kdy bude platit kurzarbeit, vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy v minimální výši 80 % hrubého výdělku zaměstnance. Na náhradu mzdy a odvody by pak zaměstnavatel obdržel příspěvek ve výši 80 % nákladů. Stropem pro příspěvek by byl 1,5násobek celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by v tomto režimu ale mohli zůstat maximálně čtyři dny v týdnu.

26. 5. Kompenzační bonus za červen již nebude

Protože dochází k postupnému uvolňování a znovuotevírání uzavřených provozoven, nebude možné čerpat kompenzační bonus za měsíc červen 2021. Podnikatelé, jejichž činnost bude i nadále omezena, budou moci využít jen program Antivirus a programy Ministerstva průmyslu a obchodu. V současnosti je možné žádat o kompenzační bonus za březen (žádost lze podat do 1. 6.), duben (žádost lze podat do 1. 7.) a květen (žádost lze podat do 2. 8.).

24. 5. Blíží se termín pro elektronická podání přiznání k dani z příjmů

Kdo letos podává přiznání k dani z příjmů elektronicky, má čas do 1. června. Stejně jako loni nedošlo k faktickému prodloužení termínu podání, ale pouze k prominutí sankcí, proto je třeba do 1. června daň také uhradit. Povinně elektronicky v dané struktuře a formátu musí letos podat přiznání pouze ti, kdo mají zřízenou datovou schránku ze zákona. Za nedodržení elektronické formy podání se snižuje pokuta ze 2 000 Kč na 1 000 Kč.

21. 5. Vracení DPH osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království

Při vracení DPH z přijatých zdanitelných plnění s místem plnění v České republice uskutečněných po 1. 1. 2021 osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska se postupuje podle § 83 zákona o DPH. Finanční správa k tomu vydala informaci, která shrnuje podmínky pro uplatnění nároku na vrácení DPH a vysvětluje, jakou formou podat žádost o vrácení daně.

19. 5. Daň z nemovitých věcí zaplaťte do 31. května

Poslední květnový den uplyne lhůta splatnosti daně z nemovitých věcí nebo její první splátky, pokud je vyměřená daň vyšší než 5 000 Kč. Zemědělci a chovatelé ryb musí daň zaplatit do 1. září. Pokud nemůžete nyní daň uhradit, je možné do 16. 8. 2021 podat žádost o posečkání daně, a tím lhůtu splatnosti posunout. Do stejného termínu je ale nutné také požádat o prominutí úroku z prodlení, který by byl jinak vyměřen.

17. 5. Změny u malých zásilek ze zemí mimo EU

Od 1. července 2021 budeme muset zaplatit DPH i u zásilek do 22 eur ze zemí mimo EU a ty budou podléhat též celnímu řízení. Povinnost podat elektronické celní prohlášení bude stejná jako nyní u zásilek v hodnotě 22 až 150 eur. Celní řízení si bude moci příjemce zásilky projednat sám, případně se může nechat za poplatek zastoupit. Limit hodnoty zásilky se bude počítat z hodnoty zboží, DPH potom z celkové ceny zásilky (tedy hodnoty zboží včetně poplatku za dopravu). Zásilky do 150 eur budou i nadále od cla osvobozeny.

13. 5. Kontrolujete si pravidelně doby důchodového pojištění?

Pokud jste zaměstnaní, měli byste si pravidelně kontrolovat, jestli vás zaměstnavatel přihlásil na ČSSZ k nemocenskému a důchodovému pojištění a odevzdal evidenční list důchodového pojištění. Je to důležité z hlediska nároku na čerpání dávek z těchto pojištění. Můžete si nechat vyhotovit informativní osobní list důchodového pojištění obsahující komplexní informace o získaných dobách důchodového pojištění, kde jsou uvedeny též údaje o tzv. náhradních dobách důchodového pojištění (doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.). Na jeho sestavení máte nárok jednou ročně. Lze si o něj požádat prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Po jeho vyhotovení ho budete mít k dispozici na ePortálu ČSSZ nebo si ho můžete nechat zaslat do datové schránky či poštou.

11. 5. Můžete podávat žádost o kompenzační bonus za květen 2021

Finanční správa přijímá žádosti o kompenzační bonus za květen 2021. Žádost můžete podat prostřednictvím webové aplikace, e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně, a to do 2. 8. 2021. Výše kompenzačního bonusu je až 1 000 Kč/den pro OSVČ a společníky malých s. r. o., pokud jim příjmy za bonusové období klesly alespoň o 50 %. Pro dohodáře činí výše příspěvku 500 Kč/den, stejně tak pro OSVČ a společníky malých s. r. o., kteří mají nařízenou karanténu či izolaci.

10. 5. Máte již ve schránce složenku k úhradě daně z nemovitých věcí?

Finanční správa rozesílá v současné době všem poplatníkům, kterých se to týká, složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí. Obdržet by ji měli všichni do 25. 5. 2021. Pokud jste se ale přihlásili k zasílání údajů pro platbu e-mailem, složenku do schránky již nedostanete. Vzhledem k současné situaci je možné daň nebo splátku daně, která nepřevýší částku 5 000 Kč, uhradit do 31. 12. 2021.

5. 5. Krizové ošetřovné se rozšířilo i na další příbuzné

Od 30. dubna mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení nejen rodiče, ale i další příbuzní, a to v hlavní a vedlejší příbuzenské linii. Nejčastěji tedy půjde o prarodiče či tetu a strýce. Splnění podmínky příbuznosti se dokládá čestným prohlášením v části B tiskopisu žádosti o dávku ošetřovného.

3. 5. Informace k peněžitému příspěvku na stravování

Generální finanční ředitelství vydalo zpřesňující informaci ohledně peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců. Dozvíte se v ní mimo jiné, že nic nebrání tomu, aby část zaměstnanců dostávala stravenky, část peněžitý příspěvek na stravování a část se stravovala ve stravovacím zařízení zaměstnavatele. Záleží pouze na dohodě zaměstnavatele se zaměstnanci, jakou formu si v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu dohodnou.

Duben 2021

29. 4. Daňové přiznání v listinné podobě podejte do 3. května

Pokud chcete podat daňové přiznání v listinné podobě, termín pro jeho odevzdání vyprší v pondělí 3. května a je to také den splatnosti daně. Pokud daňové přiznání podáte elektronicky přes online finanční úřad, lhůta se prodlužuje do 1. června. V případě, kdy k podání přiznání využíváte služeb daňového poradce, termín se nemění a zůstává na 1. červenci 2021. Daňové přiznání musí za rok 2020 podat i živnostníci, kteří se přihlásili k paušální dani. Paušální režim platí až pro rok 2021.

27. 4. Žádost o kompenzační bonus za únor podejte do 3. května

V pondělí 3. května končí příjem žádostí o kompenzační bonus za období únor 2021. Žádost můžete podat elektronicky prostřednictvím online aplikace nebo na papírovém tiskopisu. Maximální výše podpory pro OSVČ a společníky malých s. r. o. je 1 000 Kč za den, tzn. 28 000 Kč za celý únor. Pro „dohodáře“ je maximální denní částka 500 Kč, to platí i pro OSVČ a společníky malých s. r. o., kteří čerpají kompenzační bonus z důvodu nařízené karantény.

23. 4. OSVČ si mohou podávat žádosti o ošetřovné za březen

Od 22. 4. si mohou OSVČ zažádat o ošetřovné poskytované z důvodu uzavření škol za období od 1. 3. do 31. 3. 2021. Žádost můžete podat prostřednictvím elektronického formuláře nebo také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, a to do 21. 5. 2021. Výše ošetřovného činí 400 Kč za den včetně víkendů. Ošetřovné nelze ale kombinovat s kompenzačním bonusem.

22. 4. Krizové ošetřovné se zvýší na 80 %

Ošetřovné poskytované z důvodu uzavření školských zařízení se zvýší ze 70 % na 80 % denního vyměřovacího základu, a to zpětně od 1. 3. 2021. Pokud bylo již vyplaceno ošetřovné v nižší výši, bude automaticky doplaceno. Také by mělo dojít k rozšíření okruhu příjemců především o rodiče dětí starších 9 let se speciálními vzdělávacími potřebami, které nejsou schopny účastnit se samostatně online výuky. Zvýšení ošetřovného podepsal už i prezident.

20. 4. Prodloužení programu Antivirus a „izolačky“

Vláda na svém včerejším jednání prodloužila program Antivirus do 31. 5. 2021. Dále také schválila prodloužení tzv. „izolačky“, příspěvku pro zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa, a to do 30. 6. 2021. Návrh musí ještě projít Poslaneckou sněmovnou.

19. 4. V úterý 20. 4. je splatná další záloha na paušální daň

Zítra je splatná další záloha na paušální daň, tentokrát za duben. Paušální daň je letošní novinkou, a proto při její úhradě dochází často k chybám. Poplatníci například neustále hradí zdravotní a sociální pojištění zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení místo finančnímu úřadu, čímž jim vzniká dluh právě u finančního úřadu. K chybám dochází také při platbách v předčíslí daně – to správné je 2866, variabilní symbol u FO je rodné číslo.

16. 4. Můžete si žádat o příspěvky z nového programu COVID 2021

Podnikatelé, kterým poklesly tržby oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %, si mohou od 12. 4. do 31. 5. 2021 požádat o příspěvek z programu COVID 2021. Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. 1. 2021 do 31. 3. 2021. Podporu lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, avšak nelze ji kombinovat s podporou z paralelního programu COVID – Nepokryté náklady. Podporu nelze kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021. Žádost je možné podávat online přes portál AIS MPO.

15. 4. Ošetřovné a rotační systém výuky

V pondělí 12. dubna se většina dětí vrátila do školních zařízení. Do mateřských škol se mohly vrátit děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. U prvního stupně základních škol začal probíhat rotační systém výuky. V případě rotační výuky zůstává nárok na ošetřovné ve dnech, kdy mají děti distanční výuku. Pokud máte více dětí a každé má domácí výuku v jiný týden, je možné čerpat ošetřovné na obě děti, u každého ale musíte podat žádost samostatně. Ve dnech, kdy mají děti umožněnu prezenční výuku ve školách, nelze ošetřovné čerpat. Více informací se dozvíte na webu České správy sociálního zabezpečení.

13. 4. Ošetřovné během velikonočních prázdnin

První duben patřil velikonočním prázdninám. Jak to bude s nárokem na ošetřovné? Nárok se bude lišit u mateřských a základních škol. V případě základních škol nárok na ošetřovné za čtvrtek 1. 4. nebude. Zbylé dny (2. 4. a 5. 4.) jsou státním svátkem a za tyto dny nárok na ošetřovné již vznikne. Na mateřské školy se velikonoční prázdniny 1. 4. nevztahují a nárok na ošetřovné mají rodiče i za tento den. Je ale třeba splnit i ostatní podmínky nároku. Více aktuálních informací o ošetřovném se dozvíte na webu České správy sociálního zabezpečení.

9. 4. Můžete žádat o nový kompenzační bonus za duben 2021

Prostřednictvím nového formuláře je možné žádat o výplatu nového kompenzačního bonusu za duben 2021. Bonusová období se již nevážou na trvání nouzového stavu a za duben je možné podávat žádost až do 1. 7. 2021. Nárok mají podnikatelé, kterým klesly příjmy alespoň o 50 %, výše nového kompenzačního bonusu činí 1 000 Kč pro OSVČ a společníky malých s. r. o. Lidé pracující „na dohodu“ mohou dostat 500 Kč na den. Stejnou částku pak mohou dostat i OSVČ a společníci malých s. r. o., pokud mají nařízenou karanténu nebo izolaci. Více informací najdete na webu Finanční správy.

6. 4. Krizové ošetřovné by se mělo zvýšit

Poslanci schválili ještě před Velikonocemi zvýšení ošetřovného z důvodu uzavření školských zařízení ze současných 70 % na 80 % redukovaného výdělku. Pokud zvýšení projde celým legislativním procesem, bude platit zpětně od 1. března 2021. Senát se ošetřovným bude zabývat ale až na konci dubna. Pokud návrh podpoří, měl by být rozdíl za březen doplacen do konce května.

1. 4. Přehledy příjmů a výdajů OSVČ za rok 2020

OSVČ mohou bez sankcí podat přehled o příjmech a výdajích na sociální pojištění za rok 2020 příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 30. 6. 2021. Zároveň ale musí uhradit případný doplatek pojistného. Pokud bude daňové přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021, platí i nadále lhůta nejpozději do 2. 8. 2021. Termín pro podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu je pro všechny OSVČ stanoven na 2. 8. 2021. Případný doplatek je pak nutné uhradit do osmi dnů od podání přehledu.

Březen 2021

31. 3. O příspěvky na samotesty můžete žádat po celý duben

Do konce března by měly zdravotní pojišťovny rozeslat do datových schránek společnostem podnikajícím v České republice a OSVČ přístupové údaje do aplikace pro nárokování příspěvků na samotesty. Od 1. dubna 2021 bude potom možné podat žádost o příspěvek na nákup samoodběrových testů provedených od 1. března 2021, a to online webovým formulářem, který bude přístupný na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven a na webu Samotestování. Žádat bude možné v průběhu celého dubna. Maximální výše příspěvku je 60 Kč včetně DPH za jeden test. Na jednoho zaměstnance lze čerpat příspěvek na nákup maximálně čtyř testů za kalendářní měsíc.

29. 3. Daňové povinnosti k 1. 4. 2021

Přiznání k dani silniční za rok 2020 a přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 je potřeba podat nejpozději do čtvrtka 1. dubna 2021. Termín se výjimečně letos prodloužil kvůli mimořádným událostem. Nezapomeňte v tomto termínu podat také formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2020, zatím nebylo rozhodnuto o tom, že by bylo možné vyúčtování podat později bez sankcí.

26. 3. Od dubna se budou povinně testovat i OSVČ a firmy do 10 zaměstnanců

Od 6. dubna se budou muset povinně testovat antigenními testy i firmy do 10 zaměstnanců, neziskové organizace a OSVČ, které přichází do styku s dalšími lidmi. Testování bude probíhat jednou týdně. Stejně jako u větších firem, bude stát na testování přispívat 4 × měsíčně 60 Kč/test/zaměstnanec (OSVČ).

24. 3. O víkendu vypukne sčítání lidu

V sobotu 27. 3. se zahájí sčítání lidu, domů a bytů 2021. Účast na něm je povinná, týká se všech občanů ČR s trvalým bydlištěm na území ČR bez ohledu na to, jestli zde skutečně žijí. Dále se týká také cizinců, kteří zde mají trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dní. Za neúčast hrozí pokuta až do výše 10 000 Kč. Sčítací formulář můžete od soboty vyplňovat online, a to do 9. 4. Pokud to do této doby nestihnete, obdržíte listinný formulář od sčítacího komisaře, který následně vyplněný můžete odevzdat na poště, sčítacím místě nebo zdarma odeslat poštou.

22. 3. Testovat zaměstnance budou muset i malé firmy

Nejpozději od 26. března se do povinného testování zaměstnanců budou muset zapojit také malé firmy, které zaměstnávají alespoň deset lidí. Stejně jako v případě velkých a středních firem bude testování povinné jednou týdně a výjimku budou mít ti, kdo jsou plně očkovaní nebo prokazatelně prodělali onemocnění v posledních 90 dnech. Podrobnosti k samotestování ve firmách najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

19. 3. OSVČ mohou žádat o ošetřovné za únor

Podnikatelé, kteří v průběhu února museli omezit svou činnost z důvodu péče o dítě mladší 10 let kvůli uzavření školských zařízení, si mohou ode dneška požádat o ošetřovné za tento měsíc. Výše příspěvku činí 400 Kč a žádosti se mohou podávat do 19. 4. 2021. O ošetřovné nelze žádat za období jarních prázdnin a také není možné ho kombinovat s kompenzačním bonusem. Žádost lze podat prostřednictvím datové schránky nebo vytištěný a podepsaný formulář zaslat poštou.

17. 3. O vratku DPH za rok 2020 z Velké Británie požádejte do konce března

Lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH podle § 82 zákona o DPH z Velké Británie za rok 2020 vyprší 31. 3. 2021. Standardně je možné o vrácení DPH ze zemí EU žádat do konce září, kvůli vystoupení Velké Británie z EU se ale termín pro tuto zemi zkrátil. Kdo by nestihl žádost do konce března podat, může tak učinit později, ale pouze přes britské daňové a celní správy.

15. 3.  Osvobození od DPH z dodání respirátorů bylo prodlouženo

K prominutí DPH z dodání ochranných prostředků dýchacích cest s vyšší filtrační účinností došlo již v období 3. 2. až 3. 4. 2021. Nově bylo rozhodnuto o prodloužení tohoto prominutí. Daň z přidané hodnoty se promine také v případě, že se zdanitelné plnění uskutečnilo v období od 4. 4. do 3. 6. 2021. Kterých ochranných prostředků se toto prominutí konkrétně týká? Podrobnější informace najdete ve Finančním zpravodaji 16/2021.

11. 3. Přiznání k DPH a kontrolní hlášení za únor můžete podat do 15. dubna

Dochází k prominutí sankcí spojených s opožděným plněním daňových povinností vztahujících se k DPH, a to tak, že pokud plátce podá přiznání k DPH za únor do 15. 4. 2021, bude mu prominuta pokuta za pozdní podání a úrok z prodlení. Totéž platí pro dodatečné daňové přiznání k DPH, které má být podáno do konce března. Prominutí úroku z prodlení se netýká plátců, kteří mohou z důvodu omezení či zákazu činnosti splnit daňovou povinnost až do 16. 8. 2021. Plátcům se také promíjí pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení, které měli podat do konce února, pokud ho podají do 15. 4. Pokud plátci vznikla povinnost podat kontrolní hlášení za jiné období, než je únor, a lhůta pro splnění povinností běží částečně i v období 1. 3. až 21. 3., také se promíjí pokuta, pokud plátce hlášení podá do 15. 4. 2021. Více informací najdete ve Finančním zpravodaji číslo 13/2021.

9. 3. Generální pardon ohledně termínů podání daňového přiznání za rok 2020

Vláda dne 8. 3. 2021 vyhlásila generální pardon, který upravuje termíny podání daňového přiznání za rok 2020 a posouvá je o jeden měsíc. Ten, kdo podává přiznání klasickým způsobem, může tedy tak nyní bez sankce učinit do 3. 5. 2021. Kdo by využil nové možnosti elektronického podání, má čas do 1. 6. 2021. Termíny pro ty, kdo mají povinnost auditu či podávají přiznání prostřednictvím daňového poradce, se nemění a zůstávají na 1. 7. 2021. Nejedná se o faktické posunutí termínu přiznání, ale jde o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (pokud bude ve stejném termínu uhrazena daňová povinnost, promíjí se i úrok z prodlení za opožděnou úhradu této daně).

8. 3. Informace o výši platby daně z nemovitých věcí e-mailem

Pokud se nechcete spoléhat na oznámení ve schránce, můžete si zažádat o zasílání výše platební povinnosti ohledně daně z nemovitých věcí e-mailem. Stačí do 15. března odevzdat správci daně tiskopis „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“. Zasílání informace do e-mailu mohou využít pouze poplatníci, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a právnické osoby, jež nemají zřízenu datovou schránku.

5. 3. Senát schválil příspěvek pro zaměstnance v karanténě

Senát schválil příspěvek pro lidi, kteří se ocitnou v karanténě z důvodu infekčního onemocnění, tzv. „izolačku“. Příspěvek ve výši 370 Kč bude zaměstnancům nad rámec běžného nemocenského vyplácet zaměstnavatel, sám si ho pak odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance. Izolačku dostanou i dohodáři, kteří se účastní nemocenského pojištění. Příspěvek je schválen zpětně na období od 1. 3. do 30. 4. 2021. Bližší informace najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

4. 3. Můžete podávat žádosti o nový kompenzační bonus

Živnostníci, společníci malých s. r. o. a lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus za únor a březen 2021. Nárok mají ti, u nichž došlo ke snížení příjmů alespoň o 50 %, výše bonusu činí maximálně 1 000 Kč za den (u dohodářů 500 Kč/den). Nově mohou o bonus žádat i podnikatelé a společníci, kteří byli v karanténě, výše tohoto bonusu pak činí 500 Kč/den. Bližší informace o novém kompenzačním bonusu najdete na webu Finanční správy. Žádost pak můžete podat elektronicky.

3. 3. Testování zaměstnanců bude povinné od 5. března

Ode dneška jsou zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň 250 osob, povinni zajistit testy pro své zaměstnance a od 5. 3. pak testování zahájit. Pro zaměstnavatele s 50–249 zaměstnanci toto platí od 5. 3., resp. 8. 3. Od 12. 3. (15. 3.) pak nesmí zaměstnance bez negativního testu v uplynulých 7 dnech vpustit na pracoviště. Na testování dostanou zaměstnavatelé 4× měsíčně příspěvek ve výši 60 Kč na jeden pro jednoho zaměstnance, který obdrží od zdravotní pojišťovny po vykázání provedených testů. Vzor těchto výkazů a podrobné pokyny jsou k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

2. 3. Zákaz stravování ve firemních jídelnách se zmírnil

Vláda včera schválila, že od 2. března se zaměstnanci nemohou stravovat ve firemních jídelnách. Nařízení však dnes odpoledne zmírnila. A to tak, že může být pouze jeden strávník u stolu a u dlouhého stolu musí být rozestupy dva metry nebo mechanické přepážky bránící šíření kapének.

1. 3. Spustil se portál MOJE daně

Včera se naplno spustil daňový portál MOJE daně. Ten je určený pro všechny, kdo mají daňovou povinnost, tedy pro zaměstnance, OSVČ, podnikatele, firmy. Prostřednictvím portálu je možné daně podat i zaplatit. FO zde budou nejčastěji řešit daň z příjmů či daň z nemovitých věcí, PO například daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň či kontrolní hlášení. Více informací naleznete na webu MOJE daně.

Únor 2021

26. 2. Testování zaměstnanců se spustí od března

Od 1. března mohou zaměstnavatelé nakupovat schválené antigenní testy určené pro testování laiky, a může tak začít testování zaměstnanců ve firmách. Jejich seznam najdete na webu Ministerstva zdravotnictví. Zpočátku bude testování dobrovolné, později povinné. Vláda zaměstnavatelům přispěje na jednoho zaměstnance maximálně 60 Kč na test čtyřikrát měsíčně. Zaměstnance, u kterého se testem onemocnění prokáže, bude muset zaměstnavatel nahlásit na hygienu.

25. 2. Na kompenzační bonus dosáhne více lidí

Nově mohou o kompenzační bonus zažádat i lidé, kteří jsou v úpadku (v konkurzu či oddlužení). Nároku na kompenzační bonus už nebrání ani výkon činnosti dobrovolného pracovníka pečovatelské služby nebo práce na dohodu u lidí pobírajících zároveň odměnu pěstouna. Posledním dnem pro podání žádosti o kompenzační bonus je 26. 4. 2021. Žádost je možné podat za všechna bonusová období (od 5. 10. 2020 do 15. 2. 2021), případně též za jednotlivé kalendářní dny spadající do těchto bonusových období. Žádost můžete podat přes webovou aplikaci či formulář.

23. 2. Program na podporu zaměstnanosti se prodlužuje do konce dubna

Program Antivirus se posouvá do 30. 4. 2021, původně měl trvat pouze do konce března. Příspěvek se bude nadále poskytovat jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce. Více informací o programu včetně návodu k žádosti najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

22. 2. Právnická osoba členem voleného orgánu společnosti po novele ZOK

Pokud je členem voleného orgánu, tedy statutárního či kontrolního orgánu, kapitálové společnosti (a. s. a s. r. o.) nebo družstva právnická osoba, musí zmocnit jedinou fyzickou osobu, aby ji zastupovala. V případě, že je tedy právnická osoba například jednatelem, musí do obchodního rejstříku zapsat konkrétní fyzickou osobu, která ji bude při výkonu funkce jednatele zastupovat, a doložit zmocnění. Právnické osoby, které jsou již zapsané jako členové volených orgánů, tuto změnu musí provést nejpozději do konce března roku 2021. Tuto povinnost přinesla novela zákona o obchodních korporacích, najdeme ji konkrétně v § 46.

18. 2. Platební terminál mohou drobní podnikatelé získat na rok zdarma

OSVČ a malé firmy do 10 zaměstnanců mohou až do konce března zdarma požádat o platební terminál. A to v případě, že v posledních 12 měsících neakceptovaly platbu kartou. Terminál zdarma a nulové transakční poplatky se vztahují na obrat v platbách kartou do 50 000 Kč za měsíc. Terminál je možné vyzkoušet na jeden rok bez jakýchkoli transakčních poplatků či poplatků za jeho pořízení. Pokud se podnikatelům terminál během roku neosvědčí, budou ho moci poté bez sankcí vrátit. Více informací se dozvíte na webu Česko platí kartou.

17. 2. Paušální daň zaplaťte do 22. února

Lednovou i únorovou zálohu na paušální daň je nutné zaplatit do pondělí 22. února 2021. Místo tří jednotlivých záloh (záloha na daň z příjmů, pojistné na sociální a zdravotní pojištění) stačí zaplatit jednu částku 5 469 Kč za měsíc. Platbu je možné provádět pravidelně každý měsíc, případně si můžete předplatit několik měsíců nebo rovnou celý rok dopředu. Paušální daň je nutné zaslat na bankovní účet vašeho místně příslušného finančního úřadu s předčíslím 2866 a kódem banky 0710. Konkrétní čísla účtů naleznete na webu Finanční správy.

15. 2. OSVČ v kultuře mohou žádat o jednorázový příspěvek

O jednorázovou podporu ve výši 60 000 Kč můžou od pondělí 15. 2. žádat OSVČ z uměleckých a umělecko-technických profesí, na které nejvíce dopadla omezující opatření, a zůstaly tak bez hlavního zdroje příjmů. Žádost je možné podat až do 30. 4. 2021, a to prostřednictvím systému AIS MPO. Žadatelé musí být činní v těchto oborech: hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění či literatura. A tato činnost musí být příjmově převažující. Více informací se dozvíte na webu Ministerstva kultury.

12. 2. OSVČ mohou žádat o ošetřovné za prosinec a leden

OSVČ mohou v současné době až do 11. 3. 2021 žádat o ošetřovné, a to za dva dny v prosinci loňského roku a za leden 2021. Podmínkou je péče o dítě do věku 10 let. Výše ošetřovného je 400 Kč za den a počítá se i za víkendy. Ošetřovné je možné kombinovat s kompenzačním bonusem. Žádost mohou OSVČ odeslat datovou schránkou nebo papírově. Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, může žádost odeslat též elektronickou poštou. Více informací se dozvíte na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, kde najdete i formulář žádosti.

10. 2. Potvrzení o bezdlužnosti a generální pardony

Generální pardony sice promíjejí úrok z prodlení za opožděnou platbu daně, ale nemění den splatnosti daně. Proto by mohli mít někteří lidé problém v případě, že budou žádat finanční správu o potvrzení o bezdlužnosti. Pokud generální pardon využijí a budou chtít daň zaplatit později, budou o potvrzení žádat zrovna v období, kdy jsou z pohledu zákona vlastně v prodlení s úhradou daně. Potvrzení tedy nedostanou, protože nedoplatek na dani reálně existuje. Jak se s touto situací vypořádat, se dozvíte v informaci Finanční správy.

9. 2. Zvýší se kompenzační bonus až na dvojnásobek?

Místo 500 Kč rovnou na 1 000 Kč chce zvýšit kompenzační bonus pro podnikatele a společníky s. r. o. ministr průmyslu a obchodu. Na každého zaměstnance by potom měli zaměstnavatelé získat 500 Kč za den. Tisícikorunový bonus by platil pro firmy a OSVČ, u nichž došlo k poklesu tržeb alespoň o 50 %. V plánu je také speciální program pro veletrhy a kongresy. Nový systém kompenzací bude předložen vládě ke schválení.

8. 2. Prominutí DPH u dodání respirátorů

V období od 3. 2. do 3. 4. 2021 bude prominuta DPH za dodání respirátorů a filtračních polomasek. Prominutí se týká plnění, u kterých povinnost přiznat daň u dodání zboží vznikla právě v tomto období. To tedy znamená, že v tomto období došlo k uskutečnění zdanitelného plnění podle zákona o DPH ve smyslu dodání vyjmenovaného zboží, nebo vznikla povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty v souvislosti s dodáním tohoto zboží. Více najdete v informaci GFŘ.

5. 2. Třetí kolo žádostí o podporu na nájemné

Od pátku 5. února 2021 je již potřetí otevřený program ohledně podpory nájemného. Žádosti je možné posílat elektronicky prostřednictvím informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu až do 8. dubna 2021. Podpora na nájemné je určena podnikatelům, kteří museli kvůli mimořádným opatřením dočasně uzavřít své provozovny, které využívají pro maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží nebo poskytování služeb. Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Žadatel má nárok na kompenzaci 50 % nájemného zaplaceného za rozhodné období. Maximální výše podpory je 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Více informací se dozvíte na webu ministerstva.

2. 2. Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru mají podle § 81 zákona o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % na celkový počet zaměstnanců. Povinnost splní zaměstnáváním těchto osob, odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením či odvodem do státního rozpočtu. Způsoby je možné i vzájemně kombinovat. Odvod do státního rozpočtu za předchozí rok zaměstnavatel musí provést do 15. února prostřednictvím úřadu práce, v jehož územním obvodu má sídlo.

Leden 2021

29. 1. Slevu na evidenci tržeb uplatní za rok 2020 jen někteří podnikatelé

V období od 27. 3. 2020 do 31. 12. 2022 nemusí podnikatelé evidovat tržby. To se také promítne do možnosti uplatnit si slevu na evidenci tržeb. Ti, kteří zaevidovali první tržbu od 1. 1. 2020 do 26. 3. 2020, mají nárok na uplatnění slevy za zdaňovací období roku 2020. Ale podnikatelé, kteří zaevidovali či ještě zaevidují první tržbu v období od 27. 3. 2020 do 31. 12. 2022, nemohou uplatnit nárok na slevu na EET za zdaňovací období let 2020 až 2022. Nárok na slevu si budou moci uplatnit až za zdaňovací období roku 2023, kdy jim vznikne povinnost tržby evidovat a reálně je zaevidují.

27. 1. Žádost o kompenzační bonus za šesté bonusové období

Už za šesté bonusové období (od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021) je možné podávat žádost o kompenzační bonus. Za celkem 23 dní je možné získat maximálně 11 500 Kč. Nárok na kompenzační bonus může vzniknout ze tří možných titulů – z titulu OSVČ, z titulu společníka s. r. o. nebo z titulu osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Žádost za toto období je třeba podat nejpozději 16. 4. 2021 například za pomocí online formuláře.

25. 1. Novinky v kompenzačním bonusu

Nově budou moci kompenzační bonus čerpat i osoby v úpadku. Žádosti budou ale finanční úřady vyřizovat až poté, co nabude novela účinnosti. Od data platnosti zákona budou mít podnikatelé dva měsíce na to, aby si o kompenzační bonus zažádali. Pokud někdy v minulosti již žádost stáhli, je nutné podat novou. Dále mají za určitých podmínek nárok na kompenzační bonus také provozovatelé taxislužby (za období od 22. 10. 2020 do 18. 1. 2021) a sezonní podnikatelé (např. provozovatelé vleku či lyžařští instruktoři). Pro podání bude možné využít online formulář na stránkách Finanční správy, ve kterém lze podat žádost za všechna uplynulá bonusová období najednou.

22. 1. Jakou formou předložit prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování?

Existují dvě možnosti, jak podat prohlášení poplatníka pro rok 2021 nebo žádost o roční zúčtování za rok 2020. Prohlášení či žádost může zaměstnanec vlastnoručně podepsat a předat svému zaměstnavateli v listinné podobě. Druhou možností je využití elektronické formy, ale v tomto případě je nutné opatřit dokument uznávaným elektronickým podpisem, nebo musí zaměstnavatel v rámci svého vnitřního systému jednoznačně zaměstnance identifikovat. K předání příslušných dokumentů je možné využít i datovou schránku, případně e-mail opatřený uznávaným elektronickým podpisem.

18. 1. Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.

15. 1. Aktualizace jednotného kurzu za rok 2020 pro neúčetní jednotky

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, mohou pro daňové účely použít pro přepočet cizích měn za rok 2020 jednotný kurz. Tento kurz se stanoví jako průměr směnného kurzu stanoveného Českou národní bankou poslední den každého měsíce zdaňovacího období. Za rok 2020 vyšel jednotný kurz na 26,50 Kč/EUR nebo 23,14 Kč/USD. Další měny naleznete v pokynu GFŘ D-49.

13. 1. Pro rok 2021 se zvýšila maximální podpora v nezaměstnanosti

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti může být v roce 2021 až 20 075 Kč za měsíc. Při rekvalifikaci nastoupené v roce 2021 potom až 22 498 Kč měsíčně. Běžná sazba podpory v nezaměstnanosti je první dva měsíce 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. V případě, že zaměstnání skončí bez vážného důvodu, je nárok na podporu 45 % po celou podpůrčí dobu. Délka podpůrčí doby je u osob do 50 let 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců.

11. 1. Identifikované osoby musí nově komunikovat výhradně elektronicky

Od 1. ledna 2021 musí identifikovaná osoba podávat elektronicky daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání, souhrnná nebo jiná hlášení (s výjimkou hlášení podle § 19 zákona o DPH) i přihlášku k registraci či oznámení o změně registračních údajů. Povinnost elektronické formy vzniká nejdříve u podání za zdaňovací období leden 2021 a za všechna následující. K této nové povinnosti je možné využít službu Elektronická podání pro Finanční správu (EPO).

7. 1. Do režimu paušální daně se můžete přihlásit do pondělí 11. ledna

Pokud chcete využívat v roce 2021 paušální daň, je potřeba, abyste podali oznámení o vstupu do tohoto režimu nejpozději do pondělí 11. ledna 2021. Daň vychází na letošní rok na 5 469 Kč měsíčně. Tato částka zahrnuje zdravotní pojištění 2 393 Kč, sociální pojištění 2 976 Kč a daň z příjmů 100 Kč. Pro vstup do paušálního režimu nesmí být OSVČ plátce DPH (ani být k DPH registrována) a nemůže mít ani příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání). OSVČ, která vstoupí do paušálního režimu, může být i dobrovolně nemocensky pojištěna. Zálohy ale musí platit zvlášť, v paušální dani zahrnuty nejsou. Maximální měsíční platba na nemocenské pojištění pro OSVČ v paušálním režimu v roce 2021 je 215 Kč.

4. 1. Kompenzační bonus za páté období

O kompenzační bonus ve výši 500 Kč za den mohou OSVČ, společníci malých s. r. o. a lidé pracující na dohody žádat i za páté bonusové období 25. 12. 2020 až 23. 1. 2021. Žádost za toto období bude možné podat až do 24. 3. 2021. Nově je také možné čerpat kompenzační bonus a souběžně s ním ošetřovné a podporu z programu Antivirus (který byl prodloužen na leden a únor 2021 za stávajících podmínek) a na nájemné, a to i zpětně.

Prosinec 2020

22. 12. Daňový balíček pro rok 2021 schválen

Poslanci dnes schválili daňový balíček pro rok 2021 v senátní podobě. To znamená, že dojde ke zrušení tzv. superhrubé mzdy a zavedení sazeb 15 % a 23 %. Dále se zvýší základní sleva na poplatníka na 27 840 Kč v roce 2021 a na 30 840 Kč v roce 2022 a bude zaveden stravenkový paušál či zrychlené odpisy hmotného majetku. Návrh zákona nyní zamíří k prezidentu republiky, který se nechal slyšet, že daňový balíček nepodepíše, ale ani ho nebude vetovat.

18. 12. Nemocenské pojištění bude od roku 2021 vyšší

Od 1. ledna 2021 platí nová minimální výše platby pojistného na nemocenské pojištění, a to 147 Kč. Zbystřit by tedy měly OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění. Pokud se vás to týká, nezapomeňte si změnit výši záloh, protože pokud byste v lednu zaplatili pojistné nižší než nově stanovené minimum 147 Kč, účast na nemocenském pojištění by zanikla. Nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí (za leden tedy nejpozději do 31. 1.).

16. 12. Novinky v kompenzačním bonusu

Poslanci schválili pozměňovací návrh, který podnikatelům umožňuje kombinovat kompenzační bonus s dalšími podpůrnými programy. Zákon už jen musí podepsat prezident. Nově je v zákoně o kompenzačním bonusu uvedeno, že bonus lze kombinovat s podporami, které slouží k úhradě nájemného, s podporami poskytovanými zaměstnavatelům a s ošetřovným pro OSVČ. OSVČ, které jsou v insolvenci, jsou z podpory i nadále vyloučeny. O kompenzační bonus při souběhu podpor bude možné žádat zpětně i za proběhlá bonusová období, a to další dva měsíce od účinnosti návrhu.

14. 12. Nová vyhláška o sazbách zahraničního stravného pro rok 2021

Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021, zvyšuje v příštím roce sazby rovnou u sedmnácti zemí. Z toho v Evropě se jedná konkrétně o Albánii, Bulharsko, Slovinsko (u všech tří zemí se stravné zvýší z 35 na 40 euro) a Švédsko (z 50 na 55 euro). Vyhláška má zajistit zaměstnancům vyslaným na zahraniční pracovní cestu přiměřenou finanční kompenzaci stravného v cizí měně.

10. 12. Kompenzační bonus bude možné kombinovat s ošetřovným

Pokud projde novela podzimního zákona o kompenzačním bonusu celým legislativním procesem, bude možné kombinovat souběžně kompenzační bonus a jiné mimořádné pomoci podle § 8 zákona č. 461/2020 Sb., a to i zpětně. OSVČ budou moci tedy čerpat kompenzační bonus a souběžně s ním ošetřovné, podporu z programu Antivirus i na nájemné či jiný obdobný program, pokud by byl v budoucnu rozšířený také na období od října 2020.

7. 12. Paušální daň podepsal prezident

Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021, zvyšuje v příštím roce sazby rovnou u sedmnácti zemí. Z toho v Evropě se jedná konkrétně o Albánii, Bulharsko, Slovinsko (u všech tří zemí se stravné zvýší z 35 na 40 euro) a Švédsko (z 50 na 55 euro). Vyhláška má zajistit zaměstnancům vyslaným na zahraniční pracovní cestu přiměřenou finanční kompenzaci stravného v cizí měně.

4. 12. Náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání budou od roku 2021 vyšší

Od ledna příštího roku se zvýší náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání. Navýšení náhrad se dočkají také pozůstalí po zemřelých pracovnících. Je to z toho důvodu, že dojde ke zvýšení průměrného příjmu, z něhož se tyto náhrady počítají, a náhrady porostou o 7,1 %. Stejně by se měly navýšit též náhrady u policistů, hasičů, celníků nebo vojáků.

1. 12. Kompenzační bonus a program Antivirus bude možné kombinovat

OSVČ, které mají nárok na kompenzační bonus, ale nemohou jej čerpat, protože využívají příspěvků z programu Antivirus, by nově mohly získat i kompenzační bonus. Novinku oznámilo Ministerstvo financí a platit by měla i zpětně. V současnosti mohou kombinovat tyto dva programy pouze společníci malých s. r. o. Nyní lze žádat o kompenzační bonus za třetí období, tj. od 22. 11. do 13. 12. Aktualizovaná verze žádosti je k dispozici na webu Finanční správy a podat ji můžete za toto období až do 15. 2. 2021.

Listopad 2020

27. 11. Nezapomeňte zaplatit druhou splátku daně z nemovitých věcí

Pokud máte daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, musíte do pondělí 30. 11. zaplatit její druhou splátku. První byla splatná 31. 5. Pro zemědělce a chovatele ryb spadá termín první splátky na 31. 8. Daň je možné zaplatit bezhotovostně převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, daňovou či klasickou složenkou nebo hotově.

24. 11. Všichni důchodci obdrží v prosinci 5 000 Kč

Příspěvek ve výši 5 000 Kč dostanou všichni důchodci, tzn. jak ti, kteří pobírají starobní důchod, tak ti, kteří mají invalidní či pozůstalostní penzi. O příspěvek není nutné žádat, obdrží jej stejným způsobem jako standardně pobíraný důchod, tedy na účet nebo poštovní poukázkou, a to v průběhu prosince 2020.

20. 11. Poslanci schválili daňový balíček na rok 2021, míří ale ještě do Senátu

Poslanci odhlasovali zrušení tzv. superhrubé mzdy v rámci daňového balíčku na rok 2021. Od příštího roku by měla být zavedena sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % a počítat by se měla z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba ve výši 23 % by měla potom nahradit „solidární přirážku“ a danit příjmy nad 141 764 Kč měsíčně. Opatření je zamýšleno pouze jako dočasné po dobu dvou let. Další změnou v daňovém balíčku je zvýšení základní slevy na poplatníka, a to z nynějších 24 840 Kč na 34 125 Kč. Schválen byl také stravenkový paušál a urychlení odpisů dlouhodobého majetku. Daňový balíček ale míří ještě ke schválení do Senátu, takže zatím není nic definitivní.

19. 11. Podnikatelům začíná chodit kompenzační bonus na účet

První platby kompenzačního bonusu by se již měly podnikatelům objevit v těchto dnech na účtu. Na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně mají nárok podnikatelé s činností podnikání, které se dotkla vládní nařízení, a to za každý den omezení. Kompenzační bonus se nemusí danit ani nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojistnému.

18. 11. Minimální mzda v roce 2021 by měla být 15 200 Kč

Vláda schválila návrh na zvýšení minimální mzdy v roce 2021 o 600 Kč na 15 200 Kč. V letošním roce činí 14 600 Kč. S růstem minimální mzdy souvisí také zvýšení minimální zaručené mzdy. Více informací o jednotlivých skupinách prací a nové výši zaručené mzdy najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

9. 11. OSVČ mohou ode dneška žádat o ošetřovné

Žádosti o ošetřovné mohou OSVČ směrovat na Ministerstvo průmyslu a obchodu od pondělí 9. 11. od 9 hodin do středy 9. 12. 2020 pomocí předepsaného formuláře. Za jeden kalendářní den ošetřovného mají nárok na 400 Kč, a to včetně víkendů a svátků (vyjma podzimních prázdnin). Za říjen mohou dostat OSVČ maximálně 6 400 Kč. Nejrychleji se žádost o ošetřovné vyřídí, pokud přijde datovou schránkou. Je možné ji poslat ale i e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou.

5. 11. Můžete začít žádat o kompenzační bonus

OSVČ již mohou začít žádat o kompenzační bonus. Žádosti je možné podávat, i když zatím nebyl dokončen legislativní proces. Bonus ve výši 500 Kč za den začne Finanční správa vyplácet ale až poté, co zákon nabyde účinnosti. Kde najdete formulář a jak o něj můžete požádat, se dozvíte v článku Aktuální přehled legislativních změn: podzim 2020.

4. 11. Končící certifikáty vyměňovat zatím nemusíte

Protože povinnost elektronicky evidovat tržby se posunula až na 1. 1. 2023, nemusíte si v současnosti měnit certifikáty, jimž končí platnost. To můžete řešit opět až v období mezi 1. 7. 2022 a 31. 12. 2022. Přesto je třeba nezapomenout na ochranu autentizačních údajů, certifikátu či bloku účtenek určených k evidenci ve zvláštním režimu. Více informací se dozvíte v článku Aktuální přehled legislativních změn.

3. 11. Nová délka oddlužení pro všechny fyzické osoby bude činit tři roky

Vláda schválila novou délku oddlužení pro všechny fyzické osoby, a to zkrácením z pěti let na tři roky. Nová délka oddlužení by měla platit od 1. července 2021, pokud projde celým legislativním procesem. Tříletá lhůta v současnosti platí pouze pro vybrané skupiny dlužníků, například důchodce.

Říjen 2020

30. 10. Kompenzační bonus, nebo ošetřovné – OSVČ si musí vybrat

Byť na jaře to nebyl problém, na podzim už to možné není. OSVČ si musí vybrat, zda budou čerpat kompenzační bonus, nebo ošetřovné. V daném kalendářním dni totiž nelze kombinovat jednotlivé vládní programy pomoci, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ a různé další programy na podporu sportu, kultury, nájemného atp. Více informací o kompenzačním bonusu najdete na webu Ministerstva financí.

27. 10. Program Antivirus B prodloužen do konce roku

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus B do 31. 12. 2020. Ten mohou čerpat firmy, které musely poslat své zaměstnance na překážku v práci například kvůli omezení provozu pro nedostupnost vstupních surovin či omezení poptávky po výrobcích. Výše příspěvku bude 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.

26. 10. Nový formulář k žádosti o ošetřovné najdete na webu ČSSZ

Rodiče, kteří chtějí požádat o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení, mají již k dispozici aktuální podobu formuláře žádosti na webu ČSSZ. Oproti jaru není potřeba dokládat potvrzení o uzavření školy, rodiče místo toho dodají čestné prohlášení.

23. 10. OSVČ: Zatím nepodávejte žádost o kompenzační bonus

Žádat o kompenzační bonus ve výši 500 Kč za den zatím OSVČ nemohou. Konečná podoba bonusu i formulář žádosti budou totiž známy až po skončení zrychleného legislativního procesu. Návrh zákona zatím čeká ve Sněmovně na schválení. Finanční správa proto žádosti přijímat prozatím nemůže. Více informací o kompenzačním bonusu se dozvíte na Portálu POHODA.

22. 10. Uzavření obchodů a služeb od 22. října

Od čtvrtečního rána do 3. listopadu se opět uzavírají maloobchody a služby. Existuje ale celá řada výjimek, zavírat nemusí například obchody s potravinami a drogistickým zbožím, lékárny a také velkoobchody. Podrobné informace najdete na webu Vlády ČR.

19. 10. EET se odkládá do roku 2023

Elektronická evidence tržeb, která byla na jaře pozastavena, se měla plně rozjet od ledna 2021. Vláda však schválila odklad nástupu všech vln EET na 1. ledna 2023. Ti podnikatelé, kteří ale tržby budou chtít evidovat, tak mohou činit i nadále.

16. 10. Režim A programu Antivirus se prodloužil do konce roku

Režim A, který vynahrazuje mzdové náklady na zaměstnance podnikům, které musely uzavřít či omezit svůj provoz, se prodlužuje do konce roku 2020. Nově mají zaměstnavatelé v režimu A od 1. října nárok na 100 % vyplacených náhrad, maximálně 50 000 Kč na zaměstnance. Náhrada za zaměstnance s nařízenou karanténou ovšem činí stále 80 %.

13. 10. Zaměstnavatelům se zvedl příspěvek na zaměstnávání OZP o 800 Kč

Příspěvek pro zaměstnavatele působící na chráněném trhu práce se zvedl zpětně už za červenec, srpen a září. Z nynějších 12 800 Kč vzrostl o 800 Kč na 13 600 Kč. Opatření reaguje na zvyšování minimální mzdy a růst mzdových nákladů zaměstnavatelů, kteří lidi se zdravotním postižením zaměstnávají, a zároveň chce předcházet jejich možnému propuštění.

7. 10. Nový zákon o účetnictví schválila vláda

Úprava zákona o účetnictví má reagovat na mezinárodní trendy i na rozvoj ICT v účetnictví. Navrhuje se rozšíření použití mezinárodních účetních standardů při sestavování účetní závěrky některými subjekty, např. bankami. Další změnou má být vymezení základních účetních zásad a důležitých pojmů přímo v zákoně o účetnictví. Podrobnější informace najdete na webu Ministerstva financí.

2. 10. Zálohy na silniční daň zaplaťte do 15. 10.

V polovině října vyprší termín splatnosti zálohy na silniční daň. Týká se to i odpuštěných záloh za duben a červenec. Pokud by podnikatel v říjnu neuhradil zároveň tyto minulé zálohy, budou mu napočítány úroky od původního termínu.

Září 2020

29. 9. Jak bude fungovat kurzarbeit

Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.

23. 9. Žádost o vrácení DPH z jiných členských států

Plátci DPH, kteří chtějí požádat o vrácení daně z jiných členských států, tak musí učinit do 30. 9., a to elektronicky prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy. Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem nemohou být předány jiným členským státům k vyřízení. Další informace a návod najdete na webu Finanční správy.

18. 9. Penále za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění

Od 22. 9. 2020 vzniká plátcům opět povinnost platit penále za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den. Týká se to zejména zaměstnavatelů a osob bez zdanitelných příjmů. OSVČ totiž nebyly prakticky povinny za březen až srpen 2020 pojistné odvádět. Pro všechny skupiny plátců pojistného platí, že prominutí penále za případné dlužné částky pojistného se týká jen plateb za měsíce březen až srpen 2020, a to pouze do 21. 9. 2020.

16. 9. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Na podpis prezidenta čeká návrh zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Tu nebude muset zaplatit ten, kdo nabyl nemovitost od prosince 2019, a zároveň nebude muset ani podávat přiznání. Dále se prodlouží časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z pěti na deset let, a to pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Dojde též ke změně limitů pro odpočty úroků u hypoték – od ledna 2021 nesmí tato částka překročit 150 000 Kč.

11. 9. Přehledy pro ČSSZ podejte do 18. 9. 2020

OSVČ podnikající alespoň část roku musí podat přehled o příjmech a výdajích příslušné správě sociálního zabezpečení do 18. 9. 2020. Pokud k tomuto datu zároveň uhradí doplatek pojistného za rok 2019, nehrozí jim penále za pozdní platbu. Zálohy na sociální a zdravotní pojištění byly odpuštěny všem OSVČ od března do srpna. Pokud podnikatel zálohu za březen přece jen zaplatil, další uhradí až za říjen 2020.

7. 9. 2020 Zdanění příjmů po zrušení superhrubé mzdy

Daň z příjmů by se měla po zrušení superhrubé mzdy vypočítávat pouze z hrubé mzdy, a to ve výši 15 %. Zaměstnanci s minimální mzdou 14 600 Kč by si tak polepšili o 750 Kč, ti s průměrnou mzdou 34 077 Kč pak o 1 728 Kč. Solidární zvýšení daně pro ty, kdo vydělají více než 48násobek průměrné mzdy, by činilo 23 %.

2. 9. Od září tři tiskopisy pouze v elektronické podobě

Zaměstnavatelé musí od 1. 9. 2020 zasílat ČSSZ některé tiskopisy pouze elektronicky prostřednictvím služeb e-Podání ve formátu XML. Jde o Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení doby zaměstnání, Přílohu k žádosti o dávku a Evidenční list důchodového pojištění. Zaměstnavatelé, kteří prokazatelně nemohou zasílat dokumenty elektronicky, je mohou doručit v písemné podobě s udáním důvodu.

Srpen 2020

26. 8. Program Antivirus se prodlouží do konce října

Režimy A a B programu Antivirus se prodlužují do 31. října 2020, předtím platily do 31. srpna. Režim A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu a zaměstnanci v karanténě. Režim B přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které současná situace dopadla nepřímo, například poklesem odbytu nebo dodávek vstupního materiálu.

14. 8. Termín podání daňového přiznání je 18. srpna

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání za rok 2019 je 18. srpna 2020. Nejpozději v tento den musí být daň rovněž uhrazena. Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání daně z příjmů do 1. dubna, resp. 1. července se sice nemění, avšak promíjí se pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019, a to pokud se přiznání podá do 18. srpna a zároveň se daň zaplatí.

6. 8. „Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.

5. 8. Žádost o kompenzační bonus za druhé období lze podat do 7. 8.

OSVČ a společníci malých s. r. o. mohou požádat o kompenzační bonus za období od 1. května do 8. června do pátku 7. srpna. Kromě nich mohou o kompenzační bonus žádat lidé vykonávající práci na základě dohod, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, a jejich činnost byla omezena z důvodu ohrožení zdraví nebo krizových opatření.

Červenec 2020

27. 7. Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválil Senát

Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, si budou moci požádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Novelu musí ještě podepsat prezident.

16. 7. OSVČ mohou žádat o „ošetřovné“ za červen

Do 14. srpna mohou OSVČ podávat žádosti o ošetřovné za červen 2020. Podmínky jsou stejné jako v květnové výzvě. Žádat se může prostřednictvím online formuláře na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, výše ošetřovného činí 500 Kč denně.

14. 7. Zrušení předkupního práva

S účinností od 1. 7. 2020 došlo opět ke změně v předkupním právu, které bylo až na výjimky z občanského zákoníku vyškrtnuto. Spoluvlastníci nemovitosti tedy v případě převodu spoluvlastnického podílu nebudou povinní nabídnout ho nejdříve ostatním spoluvlastníkům. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.

8. 7. Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.

3. 7. Na kompenzační bonus dosáhnou i „dohodáři“

Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, mají nárok na kompenzační bonus. Ten pro ně bude ve výši 350 Kč a žádat mohou zpětně za období 12. března až 8. června. Zpětně o něj mohou žádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Více informací najdete na webu Ministerstva financí.

1. 7. Chystá se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

V legislativním procesu je návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019. Návrh dále prodlužuje časový test pro příjmy z prodeje nemovitostí neurčených k vlastnímu bydlení na 10 let. Test bude účinný pro nemovitosti nabyté po 1. 1. 2021. Pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 také platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně.

Červen 2020

30. 6. Paušální daň pro OSVČ schválila vláda

Paušální daň se zavádí od 1. ledna 2021, přihlásit se k ní může každý podnikatel s maximálním ročním obratem 800 000 Kč a neregistrovaný k DPH. Na rok 2021 je daň ve výši 5 740 Kč, z toho 2 514 Kč zahrnuje zdravotní pojistné, 100 Kč daň z příjmů a 3 126 Kč sociální pojistné.

26. 6. Přehled o příjmech a výdajích podejte do 18. 9. 2020

Pokud OSVČ podají Přehled o příjmech a výdajích příslušné správě sociálního zabezpečení do 18. 9. 2020 a zároveň uhradí doplatek pojistného za rok 2019, nebudou muset platit penále za opožděnou platbu.

23. 6. Zpětné uplatnění daňové ztráty

Návrh novely zákona o daních z příjmů, kterým se zavádí možnost zpětného uplatnění daňové ztráty, je ve finále legislativního procesu. Daňovou ztrátu bude možné uplatnit jak v bezprostředně následujících obdobích, tak i ve dvou obdobích předcházejících vzniku daňové ztráty, a to formou dodatečných daňových přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.

22. 6. Mění se podmínky pro získání příspěvku na bydlení

Od 1. července 2020 se pro účely příspěvku na bydlení mění okruh společně posuzovaných osob. Žadatelé o tuto dávku budou muset do příslušného formuláře nově uvádět všechny jedince, se kterými žijí ve společné domácnosti, nikoli tedy jen osoby, které mají v daném bytě trvalý pobyt. Více informací najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

22. 6. Paušální daň pro živnostníky by měla platit od 1. ledna 2021

Paušální platba zahrnuje povinnost k dani z příjmů, sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Výše daně by na rok 2021 měla být 5 740 Kč. Přihlášení k této dani bude dobrovolné, využít ji mohou OSVČ s ročním příjmem do 1 mil. Kč, tedy neplátci DPH.

16. 6. Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění

Návrh zákona o sociálním pojištění rozšiřuje dosavadní program Antivirus o režim C, který odpouští platby odvodů na sociální pojištění firmám do 50 zaměstnanců. Přesné podmínky a další informace najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

15. 6. Schváleno náhradní výživné

Vláda schválila návrh na náhradní výživné, které má pomoci samoživitelům, jimž druhý rodič nepřispívá na dítě. V takové situaci jim stát vyplatí náhradní výživné ve stejné výši, jakou stanovil soud, maximálně však 3 000 Kč. Podmínkou je, aby rodič situaci aktivně řešil, tzn. je podán návrh na exekuci kvůli dlužnému výživnému.

8. 6. Prodloužení režimu A programu Antivirus

Režim A programu Antivirus se prodlouží do 31. 8. 2020. Tento režim kompenzuje náklady zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit provoz.

8. 6. Odložení termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů

Vláda schválila tzv. Liberační balíček III, jehož součástí je mimo jiné faktické posunutí termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Dále se promíjí pokuty a sankce spojené s pozdějším podáním a placením daně z nabytí nemovitých věcí do konce roku 2020 či dochází k prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020. Více informací na webu Ministerstva financí.

2. 6. Splatnost zálohy na daň z příjmů

Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.

Květen 2020

28. 5. Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.

22. 5. Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, které jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.

22. 5. Odklad splatnosti sociálního pojištění

Zaměstnavatelé si mohou až do 20. října letošního roku odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Více informací na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

22. 5. Ošetřovné

Nárok na ošetřovné do 30. června mají všichni rodiče, kteří nemůžou z objektivních důvodů dát dítě do školky či školy. Mezi tyto důvody se řadí například situace, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách apod. Návrh musí schválit Senát a podepsat prezident.

Rychlé zprávy

Část programu Antivirus A se prodloužila do konce roku

27. 10. 2021 | Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek z programu Antivirus A do konce roku 2021. Vláda prodloužila tu část programu, která slouží k náhradě výdělku zaměstnanců s nařízenou izolací či karanténou. Původně měl program končit v říjnu. Maximální částka příspěvku pro zaměstnavatele je 80 % vyplacené mzdy včetně odvodů a nejvyšší možná měsíční částka na zaměstnance činí 39 000 Kč.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
mobiliarpro.cz
Design, vývoj a výroba městského mobiliáře
www.mobiliarpro.cz

Mgr. Vít Eleder, advokát
Právní služby se zaměřením na daňové právo
www.eleder.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,69 Kč
-0,015 Kč
22,11 Kč
-0,021 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru