Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Ubytování, nebo nájem?


Ing. Michal Kadlec
3. 4. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Poplatek z ubytovací kapacity vybírají města a obce v zařízeních určených k přechodnému ubytování.

Foto: 123RF

 

Pokud fyzická osoba vlastní nemovitou věc, například byt, kterou za úplatu poskytne někomu dalšímu k užívání, je třeba správně rozhodnout, zda se jedná o poskytování ubytování, nebo o nájem. Jak na to, vám poradí následující článek.


 

Proč je třeba odlišit ubytování a nájem?

Daň z příjmů

Z hlediska daně z příjmů musíme rozlišovat příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmů, dále jen „ZDP“) nebo příjmy z nájmu (§ 9), případně příjmy ostatní (§ 10).

Pokud máme příjmy podle § 7 ZDP (ubytování – samostatná činnost), uplatňujeme buď skutečné výdaje, nebo paušální výdaje ve výši 60 % příjmů. Dále tento příjem podléhá odvodu pojistného na „sociální“ a zdravotní pojištění.

Pokud máme příjmy podle § 9 ZDP (nájem), uplatňujeme buď skutečné výdaje, nebo výdaje paušální ve výši 30 % příjmů. A tento příjem nepodléhá odvodu pojistného na „sociální“ a zdravotní pojištění.

Pokud poskytujeme ubytovací služby pouze příležitostně, danili bychom tyto příjmy podle § 10 (ostatní příjmy). Výdaje můžeme uplatňovat pouze ve skutečné výši (nelze použít „paušální výdaje“). Tyto příjmy nepodléhají odvodu pojistnému na „sociální“ a zdravotní pojištění.

Pokud by byla nemovitost zahrnuta v obchodním majetku podnikající fyzické osoby – taktéž bychom příjmy danili podle § 7.

Daň z přidané hodnoty

Z hlediska DPH nás zajímá především povinnost registrace k DPH a sazba daně.

Obrat pro povinnou registraci k DPH činí 1 000 000 Kč pro dvanáct kalendářních měsíců. Do tohoto obratu se počítají plnění jak ze samostatné činnosti (§ 7), tak z nájmu (§ 9). Nicméně, pokud by fyzická osoba měla pouze příjmy podle § 9 (nájmy), pak by se i přes překročení obratu plátcem daně nestala.

Příklad 1

Fyzická osoba má pouze příjmy z pronájmu (§ 9) za dvanáct měsíců ve výši 1 200 000 Kč. I když překročila obrat, plátcem DPH se nestává.

Příklad 2

Fyzická osoba má příjmy z pronájmu (§ 9) za dvanáct měsíců ve výši 1 200 000 Kč a příjmy ze samostatné činnosti/podnikání (§ 7) ve výši 24 000 Kč. Tato fyzická osoba překročila obrat, a stává se plátcem DPH.

Pokud už je fyzická osoba plátcem DPH – u ubytovacích služeb bude uplatňovat 15 % DPH, u nájmu 21 % DPH (pokud nebude osvobozeno).

EET – evidence tržeb

Zatímco hotovostní příjmy ze samostatné činnosti (§ 7) budou podléhat EET (v budoucnosti), příjmy z nájmu (§ 9) EET nepodléhají.

Místní poplatky

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Tento poplatek se samozřejmě netýká nájmu.

Ubytování a nájem v občanském zákoníku

Občanský zákoník definuje smlouvu o ubytování (o přechodném nájmu) jako smlouvu, kde se ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu v zařízení k tomu určenému – a objednatel se zavazuje zaplatit úplatu ubytovateli za ubytování a za služby spojené s ubytováním.

Ubytovaný má právo využívat služby s ubytováním spojené. Ubytovaný nesmí bez souhlasu ubytovatele provádět v ubytovacím prostoru podstatné změny.

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Neujednají-li strany dobu trvání nebo den skončení nájmu, platí, že se jedná o nájem na dobu neurčitou.

Po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci nájemce (pokud se k ní nezavázal pronajímatel). Ostatní údržbu a nezbytné opravy prování pronajímatel (pokud se k tomu nezavázal nájemce).

Ubytování v živnostenském zákoně

Podle živnostenského zákona je poskytování ubytovacích služeb živností volnou. Pro provozování této činnosti není tedy třeba prokazování odborné ani jiné způsobilosti – stačí splnit pouze všeobecné podmínky (plná svéprávnost a bezúhonnost).

Živnostenský zákon taky definuje, co živností není – mimo jiné např. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Na pronájem bytu tedy fyzická osoba žádné živnostenské oprávnění nepotřebuje.

Ubytovací služby – příjmy ze živnosti podle § 7

Tato činnost je vykonávána živnostenským způsobem – soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Nejčastěji jde o činnost hotelů, motelů, botelů, penzionů, horských chat.

Ale může jít i o krátkodobé (přechodné) ubytování ve vlastních bytech (domech) nabízené soustavně (např. i sdílená ekonomika, Airbnb atd.). Ubytování jednotlivých osob je spíše krátkodobější (dny).

Nájem podle § 9

Nemá charakter živnosti (ubytování), jedná se nejčastěji o nájem bytů (rodinných domů). Slouží nájemcům za účelem dlouhodobého bydlení.

Základní znaky odlišující ubytování a nájem

  1. Charakter poskytované služby
Ubytování Nájem
Poskytováno opakovaně/pravidelně (různým osobám) Sjednán jednorázově na delší dobu
Za účelem rekreace, pracovní cesta apod. Pro účely zajištění bytové potřeby nájemce (a jeho domácnosti) – ne za účelem rekreace
Ubytovaný neprovádí běžnou údržbu ani drobné opravy Nájemce provádí obvykle běžnou údržbu a drobné opravy
Spíše aktivní činnost Spíše pasivní činnost
 
  1. Časový úsek poskytované služby
Ubytování Nájem
Na krátkou dobu (dny/týdny) Sjednán jednorázově na delší dobu (měsíce, rok)
Na dobu určitou (relativně krátkou) Může být i na dobu neurčitou
 
  1. Poskytování služeb spojených s „ubytováním“
Ubytování Nájem
Poskytnut i úklid, výměna ložního prádla, snídaně apod. Žádné další služby nejsou poskytovány
Spotřeba energie je v ceně ubytování Nájemce si obvykle obstarává sám dodávky energií (elektřina, plyn) – sám si určí dodavatele, tarif
 
  1. Formulace nabídky
Ubytování Nájem
Ubytování je nabízeno jako ubytování (na internetu, v tisku) – ne jako nájem Nájem je nabízen jako nájem (pronájem, podnájem) – ne jako ubytování
 
  1. Stanovení ceny
Ubytování Nájem
Sjednána je obvykle cena za den/týden (pobyt) Cena se sjednává obvykle měsíční (roční)
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Petra Doležalová
24. 7. 2020 14:41:42
Dobrý den mám dotaz když sem odešla z ubytovny zaplatila celý. Týden tak jestli m platit konec července od neděle bydlime ve vlastním
Hlášení závadného obsahu

tazatelka
9. 2. 2020 20:52:23
Dobrý den, mě by zajímalo, kde je opora v zákoně, že nájem slouží pro účely zajištění bytové potřeby nájemce (a jeho domácnosti) – ne za účelem rekreace.
Hlášení závadného obsahu

Lupinek
16. 9. 2019 10:31:10
Dobrý den, chtěla bych se zeptat...pronajímám dům agentuře práce. jsem tedy pronajímatel a oni nájemci. Nájemce však dům pronajímá jako přechodné ubytování pro své zaměstnance. někteří jsou zde několik měsíců a někteří jen pár dní. Mám řešit já jako pronajímatel, jestli se jedná o ubytovnu či nikoliv?Děkuji za příspěvky.
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
9. 4. 2019 8:20:57
§ 10 (ostatní příjmy) byl zmíněn v souvislosti s příležitostným ubytováním - ne nájmem (tak jak tyto činnosti článek rozlišil) - pokud příležitostně někoho ubytuju - není to samostatná podnikatelská činnost (§7) ani pronájem (§9), ale ostatní příjem (§10)
Hlášení závadného obsahu

Prochy75
8. 4. 2019 14:16:22
§10 nepřipadá v úvahu, tam patří jen příležitostný nájem movitých věcí. Pokud tedy uvažujeme pronájem nebo ubytování, mluvíme pravděpodobně o nemovitostech a pak §10 automaticky vylučujeme.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jakou formou předložit prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování?

22. 1. 2021 | Existují dvě možnosti, jak podat prohlášení poplatníka pro rok 2021 nebo žádost o roční zúčtování za rok 2020. Prohlášení či žádost může zaměstnanec vlastnoručně podepsat a předat svému zaměstnavateli v listinné podobě. Druhou možností je využití elektronické formy, ale v tomto případě je nutné opatřit dokument uznávaným elektronickým podpisem, nebo musí zaměstnavatel v rámci svého vnitřního systému jednoznačně zaměstnance identifikovat. K předání příslušných dokumentů je možné využít i datovou schránku, případně e-mail opatřený uznávaným elektronickým podpisem.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ÚČETNÍ PROFI KANCELÁŘ
LEKTOR ÚČETNICTVÍ + ÚČETNICTVÍ NA ZAKÁZKU
lektorucetnictvi.sluzby.cz

Eco Prosper s.r.o.
Vedení účetnictví za rozumné ceny.
www.ecoprosper.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,15 Kč
0,055 Kč
21,51 Kč
0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru