Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Obchodování na Forexu – matematika, či umění?


Ing. Petr Jiříček, Ph.D.
22. 5. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pro zachycení pohybů kurzu v čase a jeho trendu se používají svíčkové grafy, které se dělí na dva typy: bullish (býčí) a bearish (medvědí).

Foto: 123RF

 

Analytik Ralph Elliott kdysi vypozoroval, že ceny na burzách mají tendenci se pohybovat ve vlnách. Tyto tzv. Elliottovy vlny se využívají k analýze pohybu cen aktiv a aplikují se i na devizový trh Forex (Foreign Exchange Market) na analýzu pohybu kurzů měn.


 
Vlny vycházejí z univerzálních pravidel přírody, které odpovídají i charakteru společnosti na finančním trhu, jež reprezentuje kolektivní vědomí investorů, emitentů a brokerů realizujících zde svá přesvědčení a důvěru v obchodovaná aktiva. Na finančním trhu dochází k extrémům nálad (tzv. sentimentu), emocím nejistoty až paniky i chamtivosti – společenským jevům, které přírodním zákonům rovněž podléhají.

Svíčkové grafy

Vývoj kurzu měn na devizovém trhu se člení na dvě opakující se části, na hybný a korekční režim. Hybný režim ovlivňuje pohyb ceny nahoru, nebo dolů. Korekční režim slouží jako zpětná vazba formou protipohybu.

Tyto střídající se režimy vytvářejí dlouhodobý trend určitým směrem, díky jednotlivým pohybům nám vznikají vlny, které jsou základními prvky trhu. Fraktální prvky na trzích mají podobu buď pětivlnového trendu, nebo podobu třívlnové korekce. Pro zachycení pohybů kurzu v čase a jeho trendu se používají svíčkové grafy.

Svíce se dělí na dva typy – anglicky bullish (zeleně zobrazují býčí, neboli rostoucí trh) a bearish (oranžově či červeně zobrazují medvědí, čili klesající trh). Pokud tedy vidíme bullish svíce, kurz roste a u bearish svíce naopak.

Velikost svíce ukazuje, na jaké úrovni cena začala a kde skončila v nastaveném časovém intervalu (např. pět minut). Každá svíce má ještě dva knoty (wicks). Knoty ukazují fluktuaci ceny, tedy jak vysoko a jak nízko se po nastavenou dobu (timeframe) kurz dostal, ale nezůstal tam. Tři pětiminutové timeframe pozice při obchodování ukazuje následující obrázek.

Obr.: Konstrukce svíčky pro svíčkový graf
  • A – otevírací kurz, na němž se začalo obchodovat
  • B – nejnižší dosažený kurz během doby pěti minut
  • C – nejvyšší dosažený kurz během pěti minut
  • D – uzavírací kurz po celkem 15 minutách otevřené pozice


Zdroj: Forex

Jak pomáhá Fibonacciho posloupnost při obchodování na devizovém trhu?

Jedním z nejpopulárnějších přístupů v technické analýze pomocí svíčkových grafů je využití tzv. Fibonacciho posloupnosti. Nepředstavuje samozřejmě samospasitelný a univerzální návod pro úspěšné obchodování na devizovém trhu, nicméně v kombinaci s dalšími prvky technické analýzy či jinými přístupy (fundamentální analýza, psychologická analýza) se může jednat o velmi silnou zbraň, která může pomoci k profitabilním obchodům.

Fibonacciho posloupnost je nekonečná řada čísel, ve které je prvním číslem nula, druhým číslo 1 a každé následující číslo je definováno jako součet dvou předchozích. Řada tedy začíná posloupností čísel 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34 atd.

Využití Fibonacciho čísel v cenových grafech je jedním z nejpoužívanějších metod v technické analýze pohybu kurzů devizového trhu. Hlavní význam Fibonacciho posloupnosti pro devizové obchodování spočívá v teorii Fibonacciho korekčních úrovní. Ta předpokládá, že kurz má v určitých hladinách tendenci vracet se po vychýlení na původní hodnoty.

Je známo, že při obchodování funguje zpětná vazba a dochází ke korigování významných odchylek a tyto korekce se odehrávají dle zkušeností brokerů právě na Fibonacciho hladinách (Fibonacci retracement). Úrovní je pět, odpovídají poměrům čísel z Fibonacciho posloupnosti a existují na hodnotách 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % a 76,4 % velikosti pásma fluktuace kursu. Díky těmto předvídatelným hladinám je snazší predikce dalšího vývoje měnového kurzu.

Tuto situaci si můžeme ukázat na následujícím obrázku, znázorňujícím trend měnového páru amerického dolaru a jenu (obchodníci se vždy specializují na vybrané měnové páry), kde je vyznačena klesající trendová linie kursu.

Trh v rámci této trendové linie v jednotlivých Fibonacciho hladinách koriguje výchylky kurzu a ten má tendenci se na tyto úrovně vracet. Na grafu vidíme, že se kurz odrazil od hladiny 50 % amplitudy fluktuace kurzu, došel až na úroveň 61,8 % a poté se zastavil a spadl až na hodnotu 38,2 %. Pokles pokračoval a došlo ke korekcím na úrovni 23,6 %. Obdobný stav vidíme i v dalším čase, kdy došlo k růstu kurzu.

Obr.: Trend měnového páru USD/JPY zobrazený svíčkovým grafemZdroj: krystofbartos.com

S Fibonacciho posloupností souvisí i tzv. zlatý řez, který se uplatňuje v umění. Dokážeme-li rozdělit totiž úsečku na dvě části tak, aby poměr rozdělené delší části úsečky ke kratší části byl stejný jako poměr celé úsečky k rozdělené delší části, pak tento poměr je roven 1,618.

To značí, že hodnota rozdělené delší části oproti kratší části musí být větší o 61,8 %, což odpovídá 61,8 % hladině Fibonacciho retracementu. Zlatý řez lahodil zejména renesančním malířům jako projev dokonalosti přírody pro rozměry ztvárnění uměleckého obrazu.

Ovšem i v přírodě můžeme pozorovat tento matematický jev. V semenících slunečnice lze pozorovat jednotlivá semínka uspořádaná do spirál o dvou po sobě jdoucích čísel posloupnosti. Velikost sousedních vrstev listů zelí zachovává poměr dvou po sobě jdoucích čísel Fibonacciho posloupnosti.

Poměr velikostí dvou po sobě jdoucích komůrek ulity některých plžů odpovídá poměru dvou po sobě jdoucích čísel Fibonacciho posloupnosti. Obdobný tvar lze najít u rohů některých druhů zvířat. Fibonacciho posloupnost lze najít u celé řady rostlin v poměru velikostí jejích listů, nebo úhlu, kterým ze stonku vyrůstají. Důvodem je, že v každém okamžiku růstu je těžiště stejné, a tak se daná rostlina nebo živočich změně těžiště nemusí při změně své velikosti pokaždé přizpůsobovat.
 
Pro článek byly mimo výše uvedené webové zdroje použity údaje z:
 
Hartman, O.: Forex, největší trh v rámci finančního systému. Bankovnictví 6/2015.
Musílek, P.: Trhy cenných papírů. 2. vydání. Praha: EKOPRESS, s.r.o., 2011.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválil Senát

27. 7. 2020 | Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, si budou moci požádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Novelu musí ještě podepsat prezident.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Make-up Studio
Holandská dekorativní kosmetika nejen pro TV, film, divadlo a reklamu.
www.make-upstudio.cz

DEMIKA CONSULT s.r.o.
Vedení účetnictví a daňové evidence, mezd a personalistiky.
www.demika.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
-0,100 Kč
22,29 Kč
-0,164 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru