Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Od roku 2013 dojde k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy


Bc. Michaela Sobotková
20. 12. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Stávající soustava územních finančních orgánů bude od 1. 1. 2013 nahrazena orgány Finanční správy, které bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, čtrnáct finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad.


 
K rozsáhlé reorganizaci české daňové správy dojde od ledna 2013 v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Stávající soustava územních finančních orgánů tvořená Generálním finančním ředitelstvím, osmi finančními ředitelstvími, 199 finančními úřady a Specializovaným finančním úřadem na konci roku zanikne.
 
Jejich kompetence plně přeberou orgány Finanční správy.
 
Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně bude jako čistě odvolací orgán vykonávat svou působnost pro celé území České republiky. Vznikem jediného odvolacího orgánu je plně završena snaha o jednotnost v postupech odvolacího řízení.
 
Celorepubliková působnost Specializovaného finančního úřadu se nemění. Kromě dosavadních pravomocí bude nově vykonávat cenovou kontrolu, kontrolu hazardu a kompetence spojené s vedením Centrálního registru smluv. Jako správci smluv mu bude svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi.

Specializovaný finanční úřad bude provádět státní dozor i cenovou kontrolu

Specializovaný finanční úřad (SFÚ) bude v rámci Finanční správy České republiky od 1. 1. 2013 jediným orgánem příslušným k výkonu státního dozoru. SFÚ přejímá tuto agendu od současných finančních úřadů v obdobném uspořádání, jako tomu bylo doposud.
 
Zásadní změnou oproti stávajícímu stavu je rozdělení státního dozoru do dvou fází. Fáze zjišťovací bude zajištěna prostřednictvím jednotlivých oddělení státního dozoru jednotně vedených odborem. V případě potřeby na ni bude navazovat fáze druhá v podobě následných správních činností, které budou zajištěny prostřednictvím správních oddělení v Praze a Ostravě.
 
Jednotlivá oddělení státního dozoru budou i nadále rozmístěna v krajích České republiky s jedinou významnou změnou proti roku 2012, a to je spojení oddělení v Hradci Králové a Pardubicích.
 
V působnosti SFÚ bude také výkon cenové kontroly v České republice. Výkon agendy bude SFÚ zajišťovat v nezměněné podobě, to znamená za současně platných legislativních norem. Kontrolu budou provádět pracovníci stávajících oddělení cenové kontroly současných finančních ředitelství, kteří budou převedeni ke Specializovanému finančnímu úřadu.
 
Od 1. 1. 2013 bude metodické vedení cenové kontroly (místo současného ministerstva financí) zajišťovat samostatný odbor nefiskálních agend Generálního finančního ředitelství. Odvolacím orgánem pro agendu cenové kontroly bude Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně.

Sídla finančních úřadů budou v krajských městech a v Praze

Čtrnáct finančních úřadů vyjmenovaných v zákoně bude nově vybaveno krajskou územní působností, přičemž název příslušného kraje se objeví i v jejich názvu. Sídla jednotlivých úřadů se budou nacházet přímo v krajských městech a v hlavním městě Praze. Nedílnou součástí finančního úřadu budou jeho územní pracoviště, která budou zřízena na všech místech, kde mají v roce 2012 sídlo „zanikající“ finanční úřady.
 
Všechny finanční úřady budou od roku 2013 nad rámec kompetencí dnešních finančních úřadů vykonávat také kontrolu dotací, finanční kontrolu a budou pověřeny výběrem pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností.
 
Z pověření ministerstva budou moci finanční úřady rovněž přezkoumávat hospodaření krajů, hlavního města Prahy, regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy.
 
I přes personální, technickou a organizační náročnost transformace se proces reorganizace daňové správy veřejnosti nijak negativně nedotkne. Rozsah a dostupnost služeb poskytovaných veřejnosti budou i v roce 2013 zachovány a současně dojde ke zjednodušení některých pravidel a postupů, na které byli lidé dosud zvyklí.


Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013?


Zdroj: Česká daňová správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Sdružení účetních poradců
Účetní pro online byznys, výrobu i služby.
www.sup-team.cz

econac, s.r.o.
účetní a daňová kancelář na Praze 8 Ládví
www.econac.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru