Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vypořádací podíl u společníka s. r. o.


Ing. Michal Kadlec
11. 7. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Vypořádací podíl je v podstatě náhradou za ztrátu účasti ve společnosti s ručením omezeným.

Foto: Fotolia

 

Pokud účast společníka ve společnosti s ručením omezeným zanikne jinak než převodem tohoto podílu na jinou osobu, náleží společníkovi vypořádací podíl. Jak určit jeho výši, jak jej zdanit a jak správně zaúčtovat? Dozvíte se v tomto článku.


 
Vypořádací podíl je majetkové právo, které vzniká, ukončí-li společník svoji účast ve společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v dražbě.
 
Vypořádací podíl tak představuje (nejčastěji) výtěžek z prodeje uvolněného podílu. Uvolněný podíl je podíl společníka, kterému zanikla účast ve společnosti s ručením omezeným (jinak než převodem). Tento uvolněný podíl je pak společnost s ručením omezeným povinna prodat za přiměřenou cenu.
 
Vypořádací podíl je vlastně takovou náhradou za ztrátu účasti ve společnosti s ručením omezeným.
 
Ostatní společníci mají samozřejmě předkupní právo na tento uvolněný podíl. Pokud by toto své právo uplatnilo více společníků, podíl by se rozdělil mezi ně podle výše jejich stávajících podílů ve společnosti.

Způsoby ukončení účasti společníka v s. r. o.

Podle zákona o obchodních korporacích může společník ukončit svou účast ve společnosti s ručením omezeným, jestliže valná hromada rozhodne:
  • o příplatkové povinnosti – společník, který pro příplatkovou povinnost nehlasoval, může společnosti písemně oznámit, že vystupuje ze společnosti,
  • o prodloužení trvání společnosti – společník, který na valné hromadě hlasoval proti prodloužení trvání společnosti, může ze společnosti vystoupit,
  • o změně převažující povahy podnikání společnosti – společník, který na valné hromadě hlasoval proti změně převažující povahy podnikání společnosti, může ze společnosti vystoupit.
Společnost s ručením omezeným může „vyloučit“ společníka – prostřednictvím návrhu na jeho vyloučení podaného k soudu. A to takového společníka, který porušuje zvlášť závažným způsobem svou povinnost, ačkoliv byl k jejímu plnění vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn (povinnost písemné výzvy odpadá, pokud by mělo porušení povinnosti právní následky, které nelze odstranit).
 
Společnost s ručením omezeným může „vyloučit“ společníka i bez nutnosti obracet se na soud. A to v případě nesplnění vkladové povinnosti (rozhodnout o jeho vyloučení může v tomto případě valná hromada).
 
Účast společníka může zaniknout taky ve specifických případech spojených s exekucí nebo úpadkem společníka. Dalším způsobem, jak ukončit účast společníka ve společnosti, je písemná dohoda se všemi ostatními společníky.
 
A účast společníka (dědice) může být též ukončena na žádost soudem.
 
Společník může svůj podíl samozřejmě prodat a jeho účast ve společnosti také zaniká – nicméně to není případ, kdy mu přísluší vypořádací podíl.

Určení výše vypořádacího podílu

Výše vypořádacího podílu závisí na výtěžku z prodeje tohoto uvolněného podílu, od kterého se odečtou účelně vynaložené náklady. Pokud by se uvolněný podíl nepodařilo prodat (ve lhůtě tří měsíců), anebo pokud by to bylo zakotveno ve společenské smlouvě, použil by se jiný způsob stanovení hodnoty vypořádacího podílu (např. vhodný způsob určený podle společenské smlouvy, z účetní závěrky atp.).
 
Vypořádací podíl lze vyplatit také jinak než penězi.

Zdanění vypořádacího podílu

Proti příjmu vyplacenému jako vypořádací podíl lze uplatnit jako výdaj nabývací cenu tohoto podílu. Rozdíl po zaokrouhlení na tisíce dolů představuje základ srážkové daně (15 %), kterou je povinna společnost s ručením omezeným srazit a odvést finančnímu úřadu.

Příklad: Účtování o vypořádacím podílu

Text Částka MD/D
1. Vypořádací podíl (závazek s. r. o.) 100 252/365
2. Srážka daně (15 %) 15 365/342
3. Zaplacení srážkové daně 15 342/221
4. Vyplacení vypořádacího podílu 85 365/221

252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
365 – Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva
342 – Ostatní přímé daně
221 – Bankovní účet
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
3 S Computers Petr Smrče
SW, HW, Windows, Linux, Android, FreeBSD
www.3scomputers.cz

NENO DESIGN LTD.
Stylová svítidla a vypínače (FONTINI, FONT BARCELONA, ALDO BERNARDI)
eshop.neno.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,030 Kč
22,19 Kč
-0,068 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 11.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru