Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jsou nároky isify a LogiCallu z vymáhání práv k fotografiím oprávněné?


JUDr. Lukáš Jansa
26. 3. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud je cena licence za užití fotografie nepřiměřená, soud nikdy dvojnásobek v takto požadované výši nepřizná.

Foto: Fotolia.eu

 

LogiCall Česká republika s.r.o. vymáhá po firmách a podnikatelích jménem agentury isifa Image Service s.r.o. nepřiměřené částky za neoprávněné užití fotografií na jejich internetových stránkách. Jsou tyto nároky oprávněné?


 
Čím dál častěji se na nás obracejí firmy a podnikatelé s tím, že po nich LogiCall Česká republika s.r.o. (dále jen „LogiCall“) jménem agentury isifa Image Service s.r.o. (dále jen „isifa“) vymáhá nepřiměřené částky za neoprávněné užití fotografií na internetových stránkách. Jsou tyto nároky oprávněné? Na to se pokusím odpovědět v následujícím článku.

Postup LogiCallu a isify

Český zástupce fotobanky Getty Images, a to společnost isifa, pověřuje vymáháním pohledávek vymahačskou společnost LogiCall. Ta zasílá podnikatelům tzv. „Oznámení o dohledaném užití fotografií(e) a výzvu k dohodě“, která obsahuje kromě fotografií z internetových stránek i výpočet dvojnásobku licenční odměny za každou fotografii. Částky za jednu fotografii se pohybují od 5 tisíc do 20 tisíc korun.
 
Pokud daná osoba na takové oznámení nereaguje, pak obdrží druhé oznámení, a to společně s poslední výzvou o sdělení údajů o způsobu a rozsahu užití fotografií nebo doložení platné licence, s žádostí o náhradu škody. Současně tyto výzvy provázené e-maily či písemnými dopisy LogiCallu obsahují varování před soudním vymáháním pohledávek a nákladů řízení.

Užití fotografie dle zákona

Fotografie je ve smyslu § 2 autorského zákona autorským dílem, a to bez ohledu na její „umělecký“ charakter. Takto jsou chráněny i tzv. katalogové fotografie – viz článek Používání tzv. katalogových fotografií prodejci zboží na internetu.
 
Tvůrci internetových stránek, ať už internetové prezentace firmy nebo e-shopů, při umísťování fotografií postupují následovně:
 • užijí vlastní fotografie nebo fotografie klienta, k nimž vykonávají autorská práva – zde je potřeba mít licenční smlouvu s tvůrcem stránek i na užití jeho fotografií;
 • nakoupí fotografie z fotobank (ke komerčním účelům) – zde je nutné, aby fotografie byly pořízeny ke komerčním účelům, zejména pak k internetové prezentaci;
 • stáhnou z internetu dostupné fotografie bez souhlasu autora – zde je nutné, aby šlo o fotografie, k jejichž volnému šíření dal jejich autor (či osoba na nich zobrazená) výslovný souhlas ke komerčnímu užití a internetovému způsobu prezentace.
Ovšem nejde jen o užití na internetových stránkách, ale zejména také na tištěných reklamních materiálech nebo dokonce obalech výrobků. V těchto případech hrozí statisícové či miliónové škody, v případě, že by soud nařídil stažení fotografií z oběhu, tj. přelepení všech obalů či reklamních materiálů.

Kdo nese odpovědnost za užití fotografií?

V první řadě nese odpovědnost ta osoba, která navenek fotografie užívá, tedy osoba, v jejíž prospěch je internetová prezentace provozována. V druhé řadě takovou osobou může být v důsledku odpovědnosti za obsah internetových stránek majitel domény či majitel serveru, na němž je fotografie porušující autorské právo umístěna. V další řadě tak může být osoba, která takto fotografii pořídila (např. stáhla z internetu), tj. tvůrce internetové prezentace.
 
Oprávněnou osobou k vymáhání autorských práv je vykonavatel majetkových autorských práv k fotografiím, např. fotograf nebo agentura, pro niž fotograf na objednávku nebo jako zaměstnanec fotografii vytvořil.
 
Současně oprávněnou osobou může být i osoba, která je na fotografii zobrazena, pokud ke komerčnímu šíření své podobizny nedala souhlas. Dokonce to mohou být i majitelé zobrazených architektonických či uměleckých děl, pokud by význam zobrazeného díla byl v rámci „internetové reklamy“ zásadní.

Nároky z porušení autorského práva k fotografiím

V případě, že kdokoliv výše uvedeným způsobem užije fotografii bez řádné licence ke komerčnímu užití formou prezentace na internetu, musí počítat s tím, že oprávněná osoba má právo na:
 • určení svého autorství, to znamená, že autorem fotografií je konkrétní fotograf;
 • zákaz ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, tzn. stavení zákazu užití konkrétní fotografie;
 • sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, tzn. jakým způsobem a kde byla fotografie užita;
 • odstranění následků zásahu do práva, zejména stažením fotografie z internetu;
 • poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, a to v důsledku významu zásahu do autorských práv;
 • uveřejnění rozsudku na náklady toho, kdo autorské právo porušil;
 • náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení s tím, že místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s fotografií. Výše bezdůvodného obohacení činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s fotografií.
Nároky isify jsou oprávněné pouze za předpokladu, že zmocněná agentura LogiCall:
 • prokáže, že má majetková práva k fotografiím, z jejichž porušení svá práva nárokuje;
 • že se domáhá bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku „obvyklé“ ceny licence k fotografii.
U práva na náhradu škody a práva na vydání předmětu bezdůvodného obohacení je subjektivní dvouletá promlčecí lhůta a objektivní promlčecí lhůta tříletá. Ostatní nemajetková práva se nepromlčují.

Dvojnásobek obvyklé ceny licence

Isifa požaduje dvojnásobek licenční odměny a na výtky, že odměna za užití jedné fotografie je nepřiměřená, uvádí následující:
 
„K bezdůvodnému obohacení: veškeré ceny vychází z veřejného ceníku (kalkulátoru) společnosti Getty Images přístupného na stránkách www.gettyimages.com. Kalkulaci ceny ovlivňuje řada faktorů – časový rozsah licence (doba užití), účel užití, počet užití, způsob užití, velikost fotografie...tyto faktory byly zohledněny při stanovení ceny fotografie. Jde o prémiové kolekce RM (rights managed) s vyššími pořizovacími náklady. Nepopíráme, že částky za nákup licencí jsou vyšší, než u jiných fotobank na trhu, nicméně společnost Isifa běžně snímky za tyto částky prodává a zrealizované prodeje je připravena předložit a dokladovat tím, že pro řadu společností je tato částka tržně obvyklá a akceptovatelná. Pro případ soudního řízení je společnost Isifa připravena tento nárok uhájit a dokladovat jeho oprávněnost. Navíc má každý, kdo snímky stahuje či má záměr si snímek zakoupit, nahlédnout do kalkulátoru, který je u každého snímku, a zcela dobrovolně se rozhodnout, zda si snímek za vyšší pořizovací cenu zakoupí či nikoliv.“
 
Skutečnost, že ceník isify je uveden na internetu a všem dostupný a že některé společnosti fotografie za nepřiměřenou cenu zakoupily, je právně irelevantní skutečností, jelikož cena má být obvyklá, tj. odpovídající reálně tržní hodnotě licence fotografie. Pokud je cena licence za užití fotografie nepřiměřená, pak soud nikdy dvojnásobek v takto požadované výši nepřizná.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že každý, kdo užívá fotografie v rámci internetové prezentace nebo e-shopu, by si měl ověřit, zda k daným fotografiím a komerčnímu způsobu užití má odpovídající licence. Bez těchto licencí musí být připraven, že bude muset čelit nárokům oprávněných osob, které k fotografiím vykonávají autorská majetková práva.
 
Nicméně i uplatněné nároky musí být v rámci zákona a zejména požadovaný dvojnásobek licence za užití fotografií musí odpovídat obvyklé licenci a nikoliv nadhodnocené. Každopádně v těchto případech se doporučujeme bránit vůči neoprávněným nárokům, a to zejména kvalifikovanou právní odpovědí sepsanou specializovanou advokátní kanceláří.


Článek byl připravený ve spolupráci s Advokátní kanceláří Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

haluz
13. 5. 2017 18:04:41
Jo a kdo mi dokáže, že jsem tento hrdelní zločin spáchal já ? Ano v článku mohou být osobní údaje, a jiné konkrétní informace, ale pořád to není důkaz že já fotku stáhl, že já fotku ve svém článku použil, pořád mě někdo mohl hacknout. Z prvu bych tvrdil že článek jsem vůbec nepsal já, že je to z mé IP je sice pěkné, ale pořád to nedokazuje že já seděl za tou IP , pokud bych ovšem byl takový blbec a fotku použil u prokazatelných info. vedoucích ke mě, potom bych si stál za tím, že mě hacknul nějaký nepřítel a naschvál mi fotku propašoval do mého obsahu aby mě poškodil... ovšem tak či tak nežijeme ve spravedlnosti, a soud vyhrává ten co má víc peněz, tudíž bych spíše doporučil 3 variantu, a tou je s ústavou v jedné ruce a bouchačkou v druhé ruce, okolo nějaké miny, a dostatečný arzenál na to, ubránit co ti ústava zaručuje !
Hlášení závadného obsahu

Maruška
15. 5. 2014 19:53:43
A jak to tedy je, jestliže společnost Logicall nedoloží majetková práva k dané fotografii? Žádala jsem totiž o doložení majetkových práv jak od firmy Profimedia CZ tak od Logicall a vůbec nereagují ani přes právníky.
Hlášení závadného obsahu

Jan
8. 11. 2013 10:37:12
Pokud se jedná pouze o podobnou fotografii, tak bych se asi ničeho nebál. Těžko ale soudit, jak na dopis reagovat, když neznám jeho znění. Jak dále postupovat (zda na dopis negativně reagovat či vůbec nereagovat) by Vám nejspíš poradil nějaký právník.
Hlášení závadného obsahu

Pavel Žilka
6. 11. 2013 17:48:14
pěkný den, přišel mi dopis od firmy Logicall, o neoprávněném užití fotografie, nejsem si vědom zneužití, fotografie, kterou mi v dopise poslali je jen velmi podobná té která byla na mých stránkách grafikem užita, poradíte jak reagovat? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Dana
26. 3. 2013 15:31:04
Pokud si fotku ve fotobance koupíte a řádně ji zaplatíte, nikdo po Vás nebude nic vymáhat. Ale v případě, že si nelegálně stáhnete něčí fotku, a použijete ji ke komerčním účelům, aniž by s tím dotyčný souhlasil, může po Vás "oprávněná osoba" požadovat náhradu.
Hlášení závadného obsahu

Petr
Uživatel POHODA
26. 3. 2013 14:48:40
Aby toho nebylo málo, jak to je pokud se k obsahu uvede zdroj. Jako je uveden k obrázku tohoto článku.
Hlášení závadného obsahu

Petr
Uživatel POHODA
26. 3. 2013 14:37:12
V příspěvku jste psal "právo oprávněného majitele foceného objektu, který nemusí s pořízením fotografie souhlasit"
Tzn. nejde o svolení výrobcem, ale majitelem.

Z toho mi tedy vychází, že když jsem určité věci majitel (koupím si jí do zásob obchodu), nafotografuju, pak já majitel si jako sám sobě fotograf a prodejce dovolím užívat fotku produktu, kterého (produktu) a které (fotografie) jsem majitel.

Co je pak komu (tedy nějaké soukromé firmě) do toho, kde, odkud a jak jsme já co koupil? Toto hodlám řešit s příslušným úřadem, který na to má pravomoce a ne s nějakym strejdou z inkasní firmy HejPočkej s.r.o.
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
26. 3. 2013 13:34:48
Máte pravdu, domoci se svého práva, jakož i autorského, lze, ale vzhledem k náročnosti je to značně obtížné. U prodeje ojetiny dal souhlas majitel vozu už jenom tím, že jej dal k prodeji do autobazaru. U starých děl, kde právo nárokovat si odměnu z autorství pominulo, samozřejmě lze fotografie pořizovat. Proto také neustále vznikají CD nahrávky vážné hudby, protože není potřeba platit autorské poplatky.

V článku se řeší společnost, která asi brouzdá po internetu a hledá fotky, které si někdo stáhl zadarmo z fotobanky a nárokuje si nehoráznou náhradu.

Obdobně loni fungovala firma Integram, která obesílala firmy a žádala placení cca 50 Kč za každé autorádio v autě, které firma vlastnila, za to, že provozuje veřejnou produkci. Ministerstvo kultury ČR pak vydalo stanovisko, že tato odměna je neadekvátní.
Hlášení závadného obsahu

Petr
Uživatel POHODA
26. 3. 2013 13:09:27
To bych chtěl vidět, jak bude uvedená firma nahánět třeba autobazar, který nafotil auto pro prodej. - totéž u ostatních bazarů a starožitníků. Kde třeba u knih už autorské právo na dílo pominulo.

Jinak se asi dá předpokládat, že zde se spíš řeší weby, které stánkou fotky ze stránek výrobce, dají na svůj web a prodávájí fejky.
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
26. 3. 2013 12:55:55
Tady pozor, na právu k použití fotografie vázne dvojí právo, právo pořizovatele vizuální fotografie, tedy fotografa a právo oprávněného majitele foceného objektu, který nemusí s pořízením fotografie souhlasit. Znamená to tedy, že pokud si výrobek sám nafotíte, můžete jej sice použít, ale měl byste mít svolení vlastníka objektu k jeho vyfocení. U obchodních partnerů, kteří prodávají výrobek výrobce, a jsou tedy jeho prodejci se předpokládá, že souhlas udělen byl, už jenom tím, že jste prodejcem výrobku.
Hlášení závadného obsahu

Petr
26. 3. 2013 9:45:15
Mám k tomuto doplňující dotaz. S každou fotografií také souvisí textový popis produktu. Parametry výrobku a popis, že je zboží takové a makové se přeci může shodovat.

Pokud článech chápu správně, tak zde nikdo neřeší, že si totéž zboží někdo nafotí sám, ale že užije něčí fotografie?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
TechProg s.r.o.
Prodej a servis IT techniky, sítě optické a metalické, outsorcing IT


PrimMat - SSŠP, s.r.o.
NÁROČNOST A VSTŘÍCNOST
www.primmat.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru