Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Kmenové listy jako anonymizace společníka s. r. o.


Mgr. Lukáš Mokrý
17. 3. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Možnost vydávání kmenových listů zavedl od 1. ledna 2014 zákon o obchodních korporacích.

Foto: Shutterstock

 

I přes snahy zamezit anonymnímu vlastnictví společností nabízí současné právní předpisy nové eventuality skrytí skutečných vlastníků firem. Jednou z elegantních možností je vydání tzv. kmenových listů, které představují podíl společníka v s. r. o.


 
Možnost vydávání kmenových listů zavedl od 1. ledna 2014 zákon o obchodních korporacích, schvalovaný paradoxně v době, kdy vrcholila politická kampaň proti tzv. anonymním akciím na majitele.
 
Podobně jako akcie je kmenový list cenný papír, který představuje podíl jeho vlastníka na konkrétní společnosti. Na rozdíl od akcie, která představuje podíl na akciové společnosti, lze ale kmenový list vydat pouze k podílům na společnosti s ručením omezeným. Kmenový list lze vydat v listinné podobě, což umožňuje jeho snadné předávání z ruky do ruky. Kmenový list může samozřejmě vlastnit i právnická osoba, a to i zahraniční, což může míru anonymity dále prohloubit.
 
Anonymita kmenových listů není absolutní. Ten, kdo chce vykonávat práva společníka spojená s kmenovým listem, měl by být v prvé řadě v kmenovém listě uveden jako jeho vlastník. První vlastníci (společníci) jsou zpravidla také uvedeni v zakladatelském dokumentu společnosti a následně zapsáni v obchodním rejstříku.
 
Kouzlo kmenových listů však spočívá v jejich snadné převoditelnosti, dokonce bez vědomí samotné společnosti nebo ostatních společníků, a tedy bez nutnosti zápisu nového nabyvatele kmenového listu do veřejného obchodního rejstříku. Vhodnou kombinací pořízení již založené s. r. o. (tzv. ready-made) s kmenovými listy od spolehlivého poskytovatele lze dosáhnout toho, že konečný vlastník není v obchodním rejstříku vidět.
 
Je to dáno tím, že kmenové listy (coby cenné papíry v listinné podobě) lze převést tzv. rubopisem, což není nic jiného než jednoduchý zápis na rubu listiny o tom, komu stávající vlastník listinu převádí, s uvedením data a podpisu převodce.
 
Převodce nemá povinnost informovat společnost (resp. jejího jednatele) o tom, že kmenový list převedl. Stejně tak nabyvateli není dána lhůta pro informování společnosti. Pouze pokud nastane nutnost zúčastnit se valné hromady (např. před rozdělením zisku), bude muset společník kmenový list společnosti předložit, a jednatel by měl na základě toho provést příslušný zápis do aktuálního seznamu společníků.
 
Nicméně právě jednoduchost rubopisu umožňuje, aby pro účast na valné hromadě byl proveden rubopis na vhodného zástupce, který se zúčastní valné hromady, a poté opět rubopisem převede kmenový list zpět. Podpis převodce na rubopisu dokonce nemusí být úředně ověřen (na rozdíl od převodu podílu v s. r. o. na základě smlouvy v případech, kdy nejsou kmenové listy vydány). To představuje další skrytou výhodu kmenových listů, totiž že rubopis lze datovat i zpětně, čímž se lze vyhnout například exekuci kmenového listu (důrazně ale upozorňuji, že takový postup může být protiprávní, a rozhodně jej bez další konzultace s právníkem nemohu doporučit).
 
Jinou možností, jak relativizovat vlastníka kmenového listu, a tedy podíl ve společnosti, v konkrétním časovém okamžiku, je tzv. blanko rubopis (bianco indosament). Tedy takový rubopis, u nějž je sice platný podpis převodce, chybí ale vyplněná některá náležitost, zejména osoba nabyvatele, kterou lze dle potřeby doplnit později.
 
Závěrem lze uvést, že kmenové listy představují nejen nástroj případné anonymizace vlastníků společnosti, ale klienti naší advokátní kanceláře je čím dál častěji využívají také jako možnost usnadnění některých transakcí s podíly společnosti nebo předání do zástavy (odpadá nutnost zápisu v obchodním rejstříku). Vhodné nastavení společenské smlouvy společnosti, která vydá kmenové listy, jakož i operace s nimi, však doporučuji konzultovat s dobrým právníkem.


Článek byl připravený ve spolupráci s Advokátní kanceláří Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Podpultovky.eu
Nápoje a sladkosti z celého světa na jednom místě!
www.podpultovky.eu

Develox s.r.o.
Tvoříme webové stránky, e-shopy, aplikace. Děláme kvalitní SEO.
www.develox.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru