Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Podnikatelé musí prokázat právní důvod užívání prostor sídla podnikání


Bc. Michaela Sobotková
10. 2. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Podnikatelé budou muset prokázat právní důvod užívání prostor místa podnikání, pokud nejsou vlastníky nemovitosti.

Foto: Fotolia.eu

 

Novela obchodního zákoníku vnesla do českého právního řádu spoustu změn, které se promítnou do každodenního života podnikatelů. Připravit se musí mimo jiné na prokazování právního důvodu užívání prostor místa podnikání, pokud nejsou vlastníci nemovitosti.


 

Jedna z našich nejdůležitějších právních norem, obchodní zákoník, se od ledna roku 2012 dočkala několika zásadních obměn. Novinky zaznamenal například obchodní rejstřík nebo sídlo určené k podnikání. Změny se nevyhnuly ani jednatelům a členům statutárních orgánů, kteří musí být od nového roku nemocensky pojištěni.

Novelizovaný obchodní zákoník říká, že podnikatel musí prokázat právní důvod užívání prostor sídla či místa podnikání. Je povinen mít k zapsaným prostorám právní důvod jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány jako jeho místo podnikání. Tato povinnost existovala do konce roku 2011 pouze při zápisu do obchodního rejstříku.

Pokud nemá podnikatel vlastnické právo k těmto prostorám, postačí mu k doložení právního důvodu užívání prostor písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde je sídlo podnikatele umístěno. Akceptováno je také případně prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než tři měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

V případě, že by podnikatel nebyl schopný doložit právní důvod užívání zapsaného místa podnikání, může soud rozhodnout o zrušení společnosti, popřípadě zrušení nebo pozastavení provozování živnosti fyzické osoby.

Omezí se právo na náhradu škody

Fyzická osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku, musí mít v obchodním rejstříku nově zapsané nejen datum narození, ale i rodné číslo. Rodné číslo se ale nově podle § 28 odst. 2 obchodního zákoníku neuvádí ve výpisu z obchodního rejstříku, ani se nezveřejňuje v Obchodním věstníku. Pokud je rodné číslo obsažené v listinách zakládaných do sbírky listin obchodního rejstříku, zveřejňují se tyto listiny včetně rodného čísla.

Novela obchodního zákoníku ruší také povinnost zakládat do Sbírky listin obchodního rejstříku podpisové vzory osob, které jsou oprávněné jednat jménem právnické osoby. Tímto krokem by se mělo snížit zneužívání těchto veřejně přístupných podpisů. Společnosti, které už podpisové vzory mají ve Sbírce listin uložené, můžou zažádat o jejich vyjmutí.

Jestliže nedojde k úmyslnému způsobení škody, umožňuje novela omezit nebo zcela eliminovat povinnost nahradit škodu. Smluvní limitace náhrady škody bude možná pouze v obchodních vztazích (ve vztazích, které se řídí obchodním zákoníkem), nikoliv v občanskoprávních vztazích.

Do obchodního zákoníku byl také přidán § 66d – Pověření obchodním vedením. Tato úprava umožňuje statutárnímu orgánu společnosti pověřit obchodním vedením (zcela i zčásti) jinou osobu. Může to být i zaměstnanec společnosti a může být současně statutárním orgánem nebo jeho členem. V případě takového souběhu bude o jeho mzdě či odměně z dohody rozhodovat ten orgán společnosti, do jehož působnosti patří odměňování statutárního orgánu nebo jeho členů.

Rozšíří se okruh nemocensky pojištěných osob

Mezi nemocensky pojištěné osoby byly v zákoně přidány další výdělečně činné osoby, které se dosud účastnily pouze důchodového pojištění. Jde o společníky a jednatele společností s ručením omezeným a komanditisty komanditních společností, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou odměňováni. Patřit k nim budou také členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu.

Dále vznikne nově účast na nemocenském a důchodovém pojištění členům kolektivních orgánů právnických osob, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů (například členové představenstva či dozorčí rady akciové společnosti nebo členové výboru společenství vlastníků jednotek).

Nově budou pojištěni také likvidátoři a prokuristé, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, a vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob, které jsou v České republice zapsány v obchodním rejstříku.

Podmínky účasti na nemocenském a důchodovém pojištění budou pro tyto osoby stejné jako pro ostatní zaměstnance. Nepřetržitá účast na pojištění bude trvat v případě, že mají sjednaný měsíční příjem alespoň 2 500 korun. Pokud mají smluvený nižší příjem, případně ho nemají smluvený vůbec, jedná se o zaměstnance malého rozsahu, kteří jsou pojištění jen v těch měsících, ve kterých dosáhnou příjmu alespoň 2 500 korun.

Odměny členů statutárních orgánů jsou od roku 2012 daňově uznatelným nákladem společnosti (§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů).

Obchodní zákoník nahradí od roku 2014 zákon o obchodních korporacích.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
EDAAT, s.r.o.
Úplný ekonomicko-právní servis vč. účetnictví a daňového poradenství.
www.edaat.cz

Jagamont s.r.o.
kancelářské židle, řemesla pro interiéry
www.jagamont.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,030 Kč
22,19 Kč
-0,068 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 11.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru