Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Rodinné podnikání dostává zelenou


Redakce
9. 2. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Česká republika se může stát jedenáctou zemí EU, která rodinné podnikání ukotví v právním řádu.

Foto: 123RF

chystase
 

Česká republika má šanci stát se jedenáctou zemí Evropské unie, která ukotví rodinné podnikání v právním řádu. Vláda v nejbližších dnech předloží legislativní návrh do připomínkového řízení.


 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků (dále jen „AMSP ČR“) považuje rodinné podnikání za základ stabilní ekonomiky, neboť rodinné podniky jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru, mají větší schopnost přečkat složitá období a jsou schopny se rychle přizpůsobit změnám v ekonomicko-sociálním prostředí.

Také se vyznačují vyšším poměrem vlastního kapitálu, což zásadně podporuje hospodářskou stabilitu a sehrávají klíčovou úlohu v regionálním rozvoji – v podobě rodinných farem přispívají k udržení ruchu venkova, jsou nositeli původních produktů. Vykazují také vyšší stupeň odpovědnosti vůči těm, kteří podnik založili i těm, kteří ho převezmou.

Evropský parlament přitom doslova vyzývá členské státy, aby zjednodušily správní postupy a daňové systémy zejména tak, aby zohledňovaly specifické problémy rodinných podniků. Vzhledem k tomu, že neexistuje celoevropská definice rodinného podniku, která by byla právně závazná, konkrétní, jednoduchá a harmonizovaná, vyzývá členské státy, aby zdokonalily právní rámec pro předávání rodinných podniků další generaci, vytvořily zvláštní finanční nástroje pro jejich předávání, a předešly tak případné nedostatečné likviditě, s cílem zajistit zachování rodinných podniků a zabránit nuceným prodejům.

Vyzývá EK a členské státy, aby podporovaly specializovanou odbornou přípravu pro rodinné podniky v oblasti předávání podniků, řídicích struktur a vlastnických a inovačních strategií, a to především v zemích, kde z historických důvodů koncepce rodinného podniku není tak dobře zavedena, což by přispělo k jejich dlouhodobé úspěšnosti, zejména co se předávání podniků týče.“


Během roku 2017 proto uskutečnila AMSP ČR několik právních konzultací s autory našich zákonů, proběhla jednání s desítkami kolektivních členů AMSP ČR a dalších dotčených organizací. Součástí bylo i vyjednávání podpory s rozhodujícími politickými stranami.

Rok rodinného podnikání

Celá aktivita vrcholí Rokem rodinného podnikání 2018, v jehož rámci by měla být definice rodinného podnikání zanesena do občanského zákoníku. AMSP ČR navrhuje, aby se definice kodifikovala v následující podobě:
  • Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost.
  • Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet neomezeně ručících společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem nebo obchodní korporace, v níž členové jedné rodiny drží nadpoloviční podíl na základním kapitálu a alespoň jeden člen této rodiny je členem jejího statutárního orgánu. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, jejíž podíly z nadpoloviční většiny drží nebo vlastní ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský fond, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace nebo svěřenským správcem.
  • Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění.
  • Členové rodiny pro účely tohoto zákona jsou příbuzní v přímé linii anebo sourozenci anebo manželé. Členem rodiny v rodinném podniku může být fyzická osoba ode dne, kdy dovršila 15. roku věku.
  • Rodinnou obchodní korporací může být jen obchodní korporace sídlící na území ČR. Fundací může být jen fundace sídlící na území ČR. Svěřenským fondem může být jen svěřenský fond zřízený podle českého práva.
V současné době mají čtyři země EU přímou definici rodinného podnikání zanesenou v obdobě občanských zákoníků, a to Španělsko, Finsko, Itálie a Rumunsko.

Maďarsko, Dánsko, Rakousko, Litva, Bulharsko a Slovensko má rodinné podnikání zaneseno v různých formách v právních řádech, Malta připravuje speciální zákon o rodinných podnicích a další tři země (Nizozemí, Belgie a Polsko) na vládní úrovni podporují cílenými prostředky předávání rodinných firem.

Ukotvení definice rodinného podnikání podle AMSP ČR umožní sledovat a vyhodnocovat tento sektor na statistické úrovni, zvýrazní rodinné firmy v dodavatelsko-odběratelských vztazích a umožní cílenou podporu tohoto segmentu.

Podpora by ovšem neměla být na bázi dotační, ale na úrovni nepřímé formy. Konkrétně se jedná například o předpisy týkající se dědické a darovací daně, dluhů, vlastního kapitálu a zdanění podniků, které by měly podporovat financování prostřednictvím vlastního kapitálu.

Smysl dává vytváření nástrojů pro využívání alternativních zdrojů financování rodinných firem nebo podpora účasti rodinných firem v klastrech. Další forma podpory by spočívala ve zdokonalení právního rámce pro předávání rodinných podniků další generaci, s cílem vytvořit zvláštní finanční nástroje pro jejich předávání.

Ve světě oblíbená forma podpory rodinných firem je rovněž na bázi vzdělávacích procesů, včetně motivace pro učňovské profese, vzdělávání by proto mělo zahrnovat otázky specifické pro rodinné podniky, jako je vlastnictví, dědictví a rodinná správa, spolu s obecnějšími informacemi, jako je důležitost inovací coby prostředku přetváření podniků.


Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
NON STOP EXPRES s.r.o.
Dopravní agentura zabývající se vytěžováním vozidel všech tonáží.
www.nonstopexpres.cz

BUĎFiT - masérská škola
masérské kurzy nejen pro profesionály, ale i pro širokou veřejnost.
skola.budfit.info

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru