Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Konkurenční doložka


Ing. Andrea Koštejnová
1. 11. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Konkurenční doložka může být uzavřena nejdéle na dobu jednoho roku.

Foto: Fotolia.eu

 

V konkurenční doložce se zaměstnanec zavazuje, že se po skončení pracovního poměru zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.


 
Pokud podepíšeme pracovní smlouvu, stále častěji se setkáváme s pojmem konkurenční doložka. Konkurenční doložka vznikla jako ochranný institut pro zaměstnavatele chránící své know-how. Je to smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, která omezuje činnost zaměstnance v oboru, kterému se věnoval po dobu trvání pracovního poměru u zaměstnavatele.
 
Zaměstnanec tak nemůže po ukončení pracovního vztahu začít zaměstnavateli konkurovat nebo nastoupit do konkurenční firmy. To znamená, že zaměstnanec nesmí konkurovat bývalému zaměstnavateli ani na vlastní účet, ani v rámci jiné firmy.
 
Obsahem konkurenční doložky je závazek zaměstnance, že po skončení zaměstnání po dobu maximálně jednoho roku nebude vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná právě s činností zaměstnavatele, nebo by měla soutěžní povahu.
 
Zároveň ale vzniká zaměstnavateli povinnost poskytnout za tuto dobu (max. 1 rok) přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Toto peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou na jiné době splatnosti.

Smluvní pokuta za porušení závazku

Obsahem konkurenční doložky ale také bývá ustanovení o smluvní pokutě za porušení závazku zaměstnance. Zaměstnavatelé proto mají snahu stanovit vysokou smluvní pokutu, aby odradili zaměstnance od porušování smluvních ustanovení. Výše smluvní pokuty však musí být přiměřená, a to jak do obsahu toho, co chrání, tak i délce ochrany.
 
V opačném případě takto vysokou smluvní pokutu nelze vymáhat. A pokud by se jakákoli za stran obrátila na soud, tak by pak tento určil přiměřenou výši pokuty. Úhradou smluvní pokuty závazek zaměstnance vzniklý z konkurenční doložky zaniká.
 
Pro uzavření konkurenční doložky musí být (dle zákona) splněny dvě podmínky, a to obě zároveň:
  • je to možné od zaměstnance spravedlivě požadovat (s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které byly získány v průběhu zaměstnání u zaměstnavatele),
  • využití těchto informací a znalostí by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.
 
Z tohoto ustanovení vyplývá, že cílem konkurenční doložky je chránit skutečnou hodnotu. Pokud by se jednalo o informace, které jsou obecně společensky známé, byla by konkurenční doložka neplatná.
 
Konkurenční doložka musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Z toho vyplývá, že pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou ústně (tzv. gentleman's agreement), žádné povinnosti z této dohody nevyplývají. Zároveň i výpověď musí být písemná, jinak je neplatná.

Novela zákoníku práce od roku 2012 umožňuje, aby byla konkurenční doložka sjednána i současně se sjednáním zkušební doby nebo v jejím průběhu. Před rokem 2012 toto bylo možné až po uplynutí zkušební doby.
 
Konkurenční doložku není možné použít pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení (kromě soukromých škol) a pedagogické pracovníky v zařízení sociálních služeb.

Práva zaměstnavatelů a zaměstnanců

Z konkurenční doložky vyplývají práva zaměstnavatelů i zaměstnanců. Zaměstnavatelé mohou od smlouvy odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru, a to pouze písemnou formou.
 
Zaměstnanci mohou dohodu vypovědět, jestliže jim zaměstnavatelé nevyplatili peněžité vyrovnání do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti, opět pouze písemně. Dohoda pak zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 
Shrnutí konkurenční doložky:
  • zaměstnanec nesmí vykonávat stejnou nebo soutěžní činnost,
  • uzavřena může být nejdéle na dobu jednoho roku,
  • vznik, výpověď i odstoupení musí být písemné,
  • nelze ji uzavřít s pedagogickými pracovníky,
  • lze ji uzavřít i ve zkušební době,
  • zaměstnavatel musí po stanovenou dobu (max. 1 rok) měsíčně vyplácet zaměstnance,
  • závazek zaniká zaplacením smluvní pokuty zaměstnancem.


Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 310 a § 311
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ÚČETNICTVÍ PECH
Zpracování účetnictví, daňové evidence a mezd (nejen) pro Plzeň-sever
www.ucetnictvipech.cz

Accountant consulting Pra
Vedení účetnictví a daňové evidence
www.acprague.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,030 Kč
22,19 Kč
-0,068 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 11.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru