Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Minimální mzda od 1. 1. 2013


Bc. Michaela Sobotková
2. 1. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od roku 2013 se zrušily snížené sazby minimální mzdy.

Foto: Fotolia.eu

 

Od roku 2013 se ruší snížené sazby minimální mzdy a všem zaměstnancům bez rozdílu se musí vyplácet mzda podle stejných podmínek. Základní sazba minimální mzdy se v roce 2013 nemění, zůstává na částce 8 000 korun za měsíc.


 
Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Výši základní sazby minimální mzdy a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
 
Nařízením vlády č. 246/2012 Sb. došlo ke změně výše citovaného nařízení o minimální mzdě. S účinností od 1. ledna 2013 jsou zrušeny všechny další (nižší) sazby minimální mzdy, tj.:
  • 90 % její základní sazby pro mladé zaměstnance ve věku od 18 do 21 let v prvním pracovním poměru po dobu 6 měsíců od jeho vzniku,
  • 80 % její základní sazby pro mladistvé zaměstnance,
  • 75 % její základní sazby pro zaměstnance pobírající invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně a
  • 50 % její základní sazby pro zaměstnance pobírající invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo mladistvého invalidního zaměstnance ve III. stupni, který nepobírá invalidní důchod.

Na koho se vztahuje minimální mzda?

Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).
 
Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr samostatně.
 
Minimální mzda platí jako jediná mzdová veličina pro zaměstnance v organizacích podnikatelské sféry, v nichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách. V jednotlivých kolektivních smlouvách lze dohodnout minimální mzdu vyšší, než uvádí nařízení vlády o minimální mzdě.
 
V ostatních organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva, nebo nejsou mzdové podmínky v kolektivní smlouvě sjednány, platí vedle minimální mzdy nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro 1. skupinu prací je shodná s výší minimální mzdy.
 
V nepodnikatelské sféře (veřejných službách a správě) se uplatňuje vedle minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy systém platových tarifů.

Výše hrubé minimální mzdy

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.
 
Tab. 1: Vývoj minimální mzdy od jejího zavedení v roce 1991

Období Výše minimální mzdy v Kč za měsíc Výše minimální mzdy v Kč za hodinu
únor 1991 2 000 10,80
leden 1992 2 200 12,00
leden 1996 2 500 13,60
leden 1998 2 650 14,80
leden 1999 3 250 18,00
červenec 1999 3 600 20,00
leden 2000 4 000 22,30
červenec 2000 4 500 25,00
leden 2001 5 000 30,00
leden 2002 5 700 33,90
leden 2003 6 200 36,90
leden 2004 6 700 39,60
leden 2005 7 185 42,50
leden 2006 7 570 44,70
červenec 2006 7 955 48,10
leden 2007 8 000 48,10

Zdroj: MPSV

Minimální mzda a délka pracovní doby

Výše minimální mzdy uvedená v nařízení vlády se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Podle § 79 zákoníku práce však mohou mít zaměstnanci stanovenou i jinou týdenní pracovní dobu.
 
Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců pracujících v podzemí a zaměstnanců pracující v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu činí 37,5 hodiny týdně. Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí 38,75 hodiny týdně. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis.
 
Ve všech těchto případech se minimální mzda za hodinu zvýší úměrně ke zkrácené stanovené pracovní době. Tím je zajištěn při různé délce stanovené týdenní pracovní doby nárok zaměstnance (při odpracování stanovené doby) na stejnou výši minimální mzdy za týden, resp. měsíc.
 
Konkrétní sazby na hodinu podle stanovené týdenní pracovní doby odvodí zaměstnavatelé ze základní sazby podle vzorce:
 
MMx = MMz * k
k = 40 / x

 
MM = minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu
z = 40 hodin
x = jiná stanovená týdenní pracovní doba, například 37,5 hodin

 
Výpočet:

MM37,5 = 48,10 * k
k = 40 / 37,5 = 1,0667
MM37,5 = 48,10 * 1,0667 = 51,30827; zaokrouhleno na 51,30 Kč


Tab. 2: Příklady minimální mzdy podle délky stanovené týdenní pracovní doby

Týdenní pracovní doba v hodinách Minimální mzda v Kč/hod
(zaokrouhleno na 10 hal.)
40 48,10
38,75 49,70
37,5 51,30

Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, který má sjednánu kratší pracovní dobu (§ 80 zákoníku práce), nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se minimální mzda snižuje úměrně odpracované době.
 
Například zaměstnanci organizace se 40 hodinovou stanovenou týdenní pracovní dobou, jehož týdenní pracovní doba je sjednána pouze na 20 hodin týdně, nenáleží minimální mzda ve výši 8 000 Kč, ale pouze ve výši 4 000 Kč za měsíc.

Doplatek do výše minimální mzdy

Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek, a to bez ohledu na jeho zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonnost, což platí i pro zaměstnance odměňované úkolovou mzdou.
 
Do dosažené mzdy nebo platu rozhodného pro vznik nároku na doplatek do minimální mzdy se zahrnují všechna mzdová plnění, s výjimkou mzdy a platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.
 
Do mzdy (platu) se rovněž nezahrnují plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, odměna za pracovní pohotovost.

Kontrola odměňování minimální mzdou

Kontrolní činnost v dodržování pracovněprávních předpisů v oblasti odměňování zaměstnanců vykonává Státní úřad inspekce práce a jemu podřízené oblastní inspektoráty práce podle místa výkonu pracovní činnosti na základě zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Nádějová
6. 4. 2014 17:15:52
Dobrý den, slyšela jsem že lidé samostatně pracující s penězi, např. v barech (nezákonné 24 hod směny), restauracích atd... mají nárok na vyšší minimální mzdu než 8500,-? Co je na tom pravdy a jaká by v to případě minimální mzda byla? Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
8. 1. 2014 12:53:07
Dobrý den pane Nistore, minimální mzda se zvýšila už od 1. 8. 2013 na 8 500 Kč, od ledna 2014 k žádným změnám zatím nedochází. Viz článek na Portálu POHODA: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/vlada-zvysila-minimalni-mzdu-na-8-500-korun/
Hlášení závadného obsahu

kluk-2009
8. 1. 2014 12:37:01
Dobrý den dle rohodnutí vlády ČR, udejně od 1.1.2014 byla zvýšena minimálmí mzda. Snažně hledám na portále o zvýšení minimálmí mzdy a nic jsem nenašel. jAKÁ JE MOŽNOST ZÍSTIT JESTLI SE ZVÝŠILA ČI NEZVÍŠILA minimální mzda??? Prosím pokud to půjde informuj te mne o dané věci. děkuji Ondřej Nistor Olomouc.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Aktualizace jednotného kurzu za rok 2020 pro neúčetní jednotky

15. 1. 2021 | Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, mohou pro daňové účely použít pro přepočet cizích měn za rok 2020 jednotný kurz. Tento kurz se stanoví jako průměr směnného kurzu stanoveného Českou národní bankou poslední den každého měsíce zdaňovacího období. Za rok 2020 vyšel jednotný kurz na 26,50 Kč/EUR nebo 23,14 Kč/USD. Další měny naleznete v pokynu GFŘ D-49.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetní kancelář Nymburk
Komplexní účetní servis - účetnictví, daně, mzdy, personalistika.
www.attente.cz

Setenta, s.r.o.
Zabýváme se správou nemovitostí
nemovitosti.nejedlik.eu

Daňový kalendář

20. 1. 2021 Daňové přiznání MOSS (4. čtvrletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,030 Kč
21,58 Kč
-0,027 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru