Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Navrhovaná novela zákoníku práce pro rok 2017


Mgr. Jana Doušová
29. 3. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nově zaměstnanec bude muset písemně sdělit zaměstnavateli svou adresu, čímž bude zaměstnavateli usnadněno doručování důležitých písemností.

Foto: Shutterstock

chystase
 

V jaké podobě bude novela zákoníku práce nakonec přijata, je zatím nejisté. Účinnost je však, až na výjimky, naplánována již na 1. 7. 2017. Pojďme se podívat na jednotlivé návrhy změn, které ovlivní pracovněprávní vztahy mnohých z nás.


 
V následujícím článku přinášíme souhrn chystaných změn v zákoníku práce. V jaké podobě bude novela nakonec přijata, je ještě nejisté, neboť legislativní proces není dokončen. Účinnost novely je stále proklamována na začátek letních prázdnin, tedy na 1. 7. 2017, s výjimkou změn v oblasti dovolené, ta by měla platit až od začátku roku 2018.
 
Pojďme se podívat na jednotlivé návrhy změn, které ovlivní pracovněprávní vztahy mnohých z nás. Jedná se o změny v oblastech jako je práce z domova, dovolená, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, doručování písemností zaměstnancům a jiné.

Kategorie vrcholových řídících zaměstnanců

První chystaná změna zavádí zvláštní novou kategorii zaměstnanců, a to kategorii vrcholových řídících zaměstnanců. Na základě dohody se zaměstnavatelem se může stát vrcholovým řídícím zaměstnancem vedoucí zaměstnanec v přímé řídící působnosti statutárního orgánu anebo takto vymezenému vedoucímu zaměstnanci přímo podřízený vedoucí zaměstnanec.
 
Podmínkou je, že musí být odměňován smluvní mzdou, která musí být sjednána v takové výši, aby mu pravidelně v každém kalendářním měsíci bylo vypláceno alespoň 75 000 Kč.
 
Snahou změny je umožnit těmto zaměstnancům vyšší flexibilitu pracovní doby, když pro ně nebudou platit limity co do výše pracovní doby, rozvržení práce, odpočinku mezi směnami, práce přesčas apod. Za takovéhoto režimu dojde ke ztrátě nároku na příplatek za práci ve svátky, práci přesčas či práci o víkendech.

Převedení na jinou práci

Druhou v řadě změn je chystané zrušení jednostranného převedení zaměstnance zaměstnavatelem na jiný druh práce v rámci institutu tzv. převedení na jinou práci. Pro příště by musel zaměstnavatel zaměstnanci přidělit jinou vhodnou práci v rámci „výkonu jiné práce“.
 
Jedná se o modifikaci, kdy bude povinností zaměstnavatele nabídnout zaměstnanci jinou pro něho vhodnou práci s tím, že spočívá-li taková práce v činnostech, které nejsou uvedeny v pracovní smlouvě v rámci sjednaného druhu práce, lze jeho zařazení na takovou práci realizovat jen ve shodě se zaměstnancem.
 
Bude tak nutné změnit pracovní smlouvu ohledně druhu práce písemným dodatkem. Ten by měl obsahovat též důvod této změny a dobu, na kterou se změna sjednává.
 
Pokud je možné zaměstnance zařadit na jinou vhodnou práci v rámci již sjednaného druhu práce, může zaměstnavatel zaměstnanci takovou práci přidělit, aniž by došlo ke změně obsahu pracovního poměru.
 
Odmítne-li zaměstnanec práci, která je ve smyslu zákoníku práce pro něj vhodná, bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnance, za kterou mu nebude náležet mzda.
 
Naopak v případě, že zaměstnavatel zaměstnanci jinou vhodnou práci nenabídne (nebude ji pro zaměstnance mít), půjde o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci bude náležet náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
 
To neplatí v případě, kdy si zaměstnanec sám svým zaviněným jednáním způsobil to, že dosavadní práci nesmí vykonávat z důvodu například toho, že dočasně pozbyl předpoklady stanovené jinými právními předpisy pro výkon sjednané práce (např. řidič z povolání přijde o řidičský průkaz). Nebo je mu práce zakázána na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku.
 
Výše uvedený nutný souhlas zaměstnance s výše popsanou změnou druhu práce platí až na výjimku, kdy je nezbytné odvrátit mimořádné události, živelní katastrofy apod. Za takové situace bude i nadále zaměstnavatel oprávněn přidělit zaměstnanci jinou práci bez jeho souhlasu.
 
Chystanou novelu v oblasti přechodu práv a povinností jsme si již dříve na Portálu POHODA nastínili v článku Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Jako třetí změnu zákoníku práce bych zmínila změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Konkrétně se jedná o návrh, že zaměstnancům pracujícím na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti („DPČ“) bude garantováno právo nejen na minimální mzdu, ale také na zaručenou mzduna zákonné přestávky a dobu odpočinku mezi jednotlivými směnami.
 
U DPČ se dále navrhuje, aby se dodržování rozsahu práce, tzn. maximálně v průměru 20 hodin týdně, sledovalo v období 26 po sobě jdoucích týdnů práce (dnes platí až 52 týdnů). Očekávaná garance v podobě povinné dovolené u DPČ byla již v připomínkovém řízení zavrhnuta.

Práce z domu neboli home working

Práce z domu, tzv. home working, je v zákoníku práce upravena pouze v ustanovení § 317. Nově by mělo přibýt ustanovení, které zavazuje zaměstnavatele k náhradě nákladů spojených s komunikací mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a dalších nákladů, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce z domu, s tím, že je možné tyto náklady paušalizovat.
 
Pro některé může znít trochu paradoxně ustanovení, které nařizuje zaměstnavateli přijmout opatření, která zabrání izolaci pracovníka z domu. Pro příklad – nastavit možnost zaměstnance setkávat se na pracovišti se svými kolegy, pokud o to bude mít zaměstnanec zájem, tedy například požádá o setkání.
 
Další povinností pro zaměstnavatele je zajistit technické a programové vybavení potřebné pro výkon práce a zajistit ochranu údajů, které se zpracovávají dálkovým přenosem. Zaměstnanec na druhé straně musí chránit data a údaje.
 
Dále se navrhuje, aby se při odměňování těchto zaměstnanců nepoužila ustanovení o mzdě nebo platu, případně náhradním volnu za práci přesčas, za noční práci, za práci v sobotu a v neděli a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, a při poskytování platu ustanovení o zvláštním příplatku a příplatku za rozdělenou směnu.

Čerpání dovolené

Další důležitá změna nás čeká v oblasti čerpání dovolené. Nárok na dovolenou by se neměl nadále vypočítávat za odpracované dny, ale stanovit se z týdenní pracovní doby, tj. za odpracované hodiny.

Doručování písemností

Hodně očekávaná a zaměstnavateli i praxí požadovaná změna pravděpodobně nastane při doručování písemností. Písemnost, jako je například výpověď z pracovního poměru, musí být ze zákona doručena zaměstnanci do vlastních rukou. A to buď na pracovišti osobně, nebo poštou.
 
Otázka doručení je zásadní pro začátek běhu výpovědní doby a následného ukončení pracovního poměru. Dnes Česká pošta písemnost ukládá standardně po dobu 15 kalendářních dnů. Zákoník práce ale předpokládá lhůtu 10 pracovních dnů. V praxi nastávají rozpory o správnost doručení písemnosti zaměstnanci, neboť počítání 10 pracovních dnů, jakožto doby úložní, není jednoznačné.
 
Nově zaměstnanec bude muset písemně sdělit zaměstnavateli svou adresu, čímž bude zaměstnavateli usnadněno doručování důležitých písemností.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

zdenek
24. 12. 2017 20:20:22
Dobrý den zajímá mě jak je to čerpáním volna o víkendech stále platí že má zaměstnanec právo jednou za 14dnivolno o vikendu při době 40h týdně děkuji za opověd Zdenek D.
Hlášení závadného obsahu

Jaroslav
19. 10. 2017 12:05:29
Zamestnavatel mi nezaplatil dve mzdy jestli je v zakoniku prace psano uroky z prodleni. Dekuji Brabec
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik



 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace




Firmy v Pohodě
 
Účetnictví
Vedení účetnictví


SQM4.com
Mikroprocesorové ARM moduly řídí, měří, počítají.
www.sqm4.com

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru