Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Osobní evidence zaměstnanců


Ing. Andrea Koštejnová
2. 10. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Lidé, kteří zpracovávají data o zaměstnancích nebo s nimi přicházejí do styku, mají povinnost mlčenlivosti.

Foto: Fotolia.eu

 

S nástupem nového zaměstnance se zakládá zároveň i osobní spis. Co do takového personálního spisu patří a co se v něm nesmí objevit? Musí se zpracování osobních údajů zaměstnance hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů?


 
Uzavřením pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti vzniká pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Důsledkem, který vyplývá z tohoto kroku, je zpracování osobních údajů zaměstnanců, které se shromažďují v rámci osobního spisu zaměstnance.
 
V tomto osobním spisu zaměstnance jsou obsaženy údaje, které slouží ke zpracování dat v několika oblastech – mzdách, daních, zdravotním, důchodovém a nemocenském pojištění.
 
Tyto údaje zaměstnavatel zpracovává na základě ustanovení zákonů, které mu tyto povinnosti ukládají. Mezi tyto zákony patří zejména:
 
Zaměstnavateli tak vzniká zákonná povinnost zpracovávat osobní údaje zaměstnanců, které jsou nezbytné pro dodržení zákonných povinností uložených mu zvláštními zákony.
 
Mnoho zaměstnavatelů často podává na Úřad pro ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, které provádějí v rámci personální a mzdové agendy. Oznamovací povinnost se ale nevztahuje na zpracování osobních údajů, které jsou uloženy zvláštními zákony nebo jsou tyto osobní údaje potřebné pro uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.
 
Na zpracovávání osobních údajů zaměstnanců v rámci uzavírání pracovního vztahu a dále pro zpracování personální a mzdové (platové) agendy se vztahuje výjimka z oznamovací povinnosti. Je však vhodné zdůraznit, že absence této oznamovací povinnosti nezbavuje zaměstnavatele ostatních povinností při zpracování osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZoOU).

Osobní spis zaměstnance

Osobní spis zaměstnance, nebo také personální spis, je možné charakterizovat jako soubor zcela nebo částečně standardizovaných dokumentů odpovídajících právním normám a zaznamenávajících průběh a výsledky jednotlivých personálních činností.
 
Zakládá se zároveň s nástupem nového zaměstnance do pracovního poměru. O rozsahu v personální evidenci rozhoduje zaměstnavatel s ohledem na své povinnosti. V souladu se zákoníkem práce však do spisu může umístit jen písemnosti, které jsou nezbytně nutné pro výkon práce v pracovněprávním vztahu.
 
Spis obvykle obsahuje například osobní dotazník, profesní životopis zaměstnance, doklady o dosaženém vzdělání, zápočtový list od předchozího zaměstnavatele nebo potvrzení od Okresní správy sociálního zabezpečení pro osoby samostatně výdělečně činné, přehled o odborné praxi, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro výkon sjednaného druhu práce, pracovní smlouvu, mzdový výměr, pokud není součástí pracovní smlouvy, či jmenovací dekret.
 
Je ale vhodné upozornit, že je nutná jistá opatrnost v případě, že zaměstnavatel do osobního spisu ukládá kopie různých dokladů. Vzhledem k ustanovením ZoOU není možné veškeré požadované informace dokládat kopiemi všech požadovaných dokladů. Na druhé straně je povinností zaměstnance doložit správnost a úplnost uvedených skutečností.
 
Nelze však pořizovat kopie např. rodného listu, protože obsahuje i údaje o třetích osobách, které nejsou pro zaměstnavatele nezbytné. Proto je obvyklou praxí (a pro doložení skutečností zcela postačující) uvést v osobním spisu poznámku, kdo a na základě jaké listiny tyto údaje ověřil (dle dokladu, smlouvy, rodného listu číslo…, vydaného kdy a kým).
 
Uložit do osobního spisu lze jen ty dokumenty, které obsahují pouze osobní údaje zaměstnance nezbytné pro zaměstnavatele na základě ustanovení právních předpisů, nebo se souhlasem zaměstnance.
 
Do osobního spisu mohou nahlížet vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni. Právo nahlížet do osobního spisu má orgán inspekce práce, úřad práce, Úřad pro ochranu osobních údajů, soud, státní zástupce, policejní orgán, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby.
 
Nahlížet do svého osobního spisu má právo také zaměstnanec. Může si z něho dělat výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to na náklady zaměstnavatele.
 
Osobní údaje, které jsou zpracovávány zaměstnavatelem, můžeme rozdělit do tří kategorií:

1. Osobní údaje zaměstnance, které zaměstnavatel potřebuje k plnění svých zákonných povinností a musí tyto údaje požadovat (jméno, příjmení, adresa bydliště, příp. kontaktní adresa, datum narození, rodné číslo, které však nemusí být uvedeno v pracovní smlouvě, a údaje o dosaženém vzdělání).

2. Osobní údaje potřebné pro určitý účel (tady můžeme uvést např. číslo účtu zaměstnance pro zasílání mzdy, číslo občanského průkazu, osobní údaje rodinných příslušníků – pro uplatnění slev na dani).

3. Osobní údaje, které zaměstnavatel nepotřebuje, ale zaměstnanec je poskytuje dobrovolně (např. číslo soukromého mobilního telefonu).

Zpracování citlivých osobních údajů

Zvláštní pozornost musí zaměstnavatelé věnovat zpracování citlivých osobních údajů, které jsou zvláštní kategorií a jejich zpracování upravuje ZoOU, konkrétně § 9 písm. d). Z tohoto ustanovení vyplývá, že zpracování citlivých osobních údajů je možné pouze v případě, že je to nezbytně nutné pro dodržení povinností a práv správce, který je odpovědný za zpracování těchto údajů v oblasti pracovního práva, což mu stanovuje zvláštní zákon (zákoník práce).
 
Toto ustanovení zakazuje vyžadovat od zaměstnance informace, které nesouvisí s výkonem práce a pracovněprávním vztahem. Těmito informacemi jsou informace o národnosti, těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství v politických stranách nebo odborových organizacích, příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti.
 
Informace o zdravotním stavu zaměstnance (potvrzení lékaře o tom, zda zaměstnanec je či není schopen vykonávat svoji práci) není dle ZoOU považována za citlivý údaj o zdravotním stavu.
 
Další oblastí, která si zaslouží pozornost zaměstnavatele, je problematika osobních spisů dlouholetých zaměstnanců, které byly založeny ještě dlouho před vznikem ZoOU. Tzv. kádrování provázelo v minulosti každého pracovníka. Jejich osobní spisy jsou proloženy kádrovými posudky a kopiemi různých osobních dokladů. Na tuto oblast není vůbec jednoduchý pohled a jednoduché není ani řešení. Je důležité snažit se vycházet z právní úpravy ochrany osobních údajů platné v současné době, ale i v minulosti.
 
Zaměstnavatelé by si měli uvědomit, že materiály vedené v osobním spisu zaměstnance slouží výhradně pro interní potřebu zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu osobních údajů zaměstnance před neoprávněným přístupem nepovolaných osob nebo zneužitím.
 
Zaměstnanci, kteří příslušná data zpracovávají nebo s nimi přicházejí do styku, se musí řídit podmínkami, které jejich zaměstnavatel stanovil. Mají povinnost mlčenlivosti, a to i po skončení zaměstnání a příslušných prací.


Související články:
Povinnosti zaměstnavatele při příchodu nového zaměstnance
Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Ája
Poradce POHODA
16. 11. 2013 23:45:30
Žádný obecně platný předpis vymezující okruh potvrzení o příjmech zaměstnance neexistuje, platí ustanovení Zákoníku práce. §142 odst.5 - písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách, §313 odst. 1 - potvrzení o zaměstnání (tvz. zápočtový list) a §313 - pracovní posudek.
Hlášení závadného obsahu

m.rajkova@seznam.cz
14. 11. 2013 21:53:18
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda je mzdová účetní povinna ze zákona (jakého ?) potvrdit tiskopis od banky (např.podklad pro žádost o hypotéku,úvěr),případně v jakém časovém horizontu.
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
účetní společnost
snažící se ušetřit klientům náklady
www.brnovedeniucetnictvi.cz

E&R LG Club Partner Brno
Spotřební elektronika a domácí spotřebiče
www.e-r.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru