Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Sociální reformy definitivně prošly sněmovnou


Bc. Michaela Sobotková
8. 11. 2011
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Sociální reforma umožní rodičům určit si, po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspěvek.

Foto: Fotolia.eu

 

Sněmovna schválila sociální reformy, které vetoval Senát. Zpřísňují například výplatu podpory v nezaměstnanosti a bojují s nelegální prací. Novely teď putují k prezidentovi Václavu Klausovi.


 
Změny v oblasti rodičovského příspěvku, zpřísnění pravidel pro výplatu podpory v nezaměstnanosti nebo Kartu sociálních systémů přinesou sociální reformy od roku 2012.
 
Při předkládání reforem ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek zdůraznil, že jde o závažné novely, které mají přispět k řešení situace v kriticky zasažených příhraničních oblastech. „Sociální nepokoje a s nimi související obavy o vlastní bezpečnost slušných občanů musí být řešeny nejen zajištěním bezpečnosti, ale i nastavením konkrétních opatření, které budou situaci stabilizovat a řešit. Mezi taková patří i řada opatření z právě předkládaných reformních zákonů,“ uvedl Drábek.
 
Přinášíme základní přehled změn obsažených v sociálních reformách:
1) Sjednocení místa a administrace dávek
Jednou z hlavních novinek je sjednocení administrace a výplaty sociálních dávek na jedno místo. Na kterémkoliv ze 423 kontaktních a 26 detašovaných pracovišť úřadů práce bude možné od 1. ledna roku 2012 vyřídit veškeré požadavky jak v oblasti nezaměstnanosti či státní sociální podpory, tak i dávky podpory hmotné nouze a dávky pro osoby se zdravotním postižením.
 
Tento krok přinese podle ministerstva možnost efektivnějšího řízení a administrace dávek i pro lepší kontrolovatelnost využití prostředků státu. „Provoz státu bude v tomto směru jednoduše levnější. Zároveň budeme mít lepší přehled o vyplácených prostředcích státu, stejně jako možnost efektivnější kontroly oprávněnosti čerpání dávek,“ říká ministr Drábek.
2) Rodičovský příspěvek dává rodičům více volnosti
Novela umožní rodičům vybrat si, jak dlouho chtějí být se svým dítětem doma. Určí si sami, v jaké výši a po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspěvek. „To považuji za stejně podstatné jako to, že se rodič nebude muset bát umístit dítě starší dvou let do předškolního zařízení, aby nepřišel o příspěvek,“ podotýká Jaromír Drábek.
 
Pro získání možnosti volby výše příspěvku bude nově také stačit, pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství splní alespoň jeden z rodičů dítěte.
 
Rodiče si budou moci podle svých aktuálních potřeb změnit určenou výši rodičovského příspěvku, a tím i délku jeho čerpání, jednou za tři měsíce. Limitem pro výši rodičovského příspěvku je výše peněžité pomoci v mateřství, respektive částka 11 500 korun měsíčně. Výplata příspěvku skončí buď vyčerpáním celkové částky příspěvku, která činí celkem 220 tisíc korun, nebo dovršením čtvrtého roku věku dítěte.
 
Rodičovský příspěvek budou dostávat i rodiče, jejichž dítě chodí do školky nebo do obdobného zařízení pro děti. Od dvou let věku mohou navštěvovat tato zařízení neomezeně. Pro děti do dvou let věku bude zavedeno jednotné konto 46 hodin za měsíc. Limit čtyř hodin denně, maximálně však pěti dnů v měsíci, se tedy ruší.
3) Karta sociálních systémů
Pomocí Karty sociálních systémů se budou lidé prokazovat při kontaktu se systémy spravovanými Ministerstvem práce a sociálních věcí. Karta bude sloužit také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí budou moci zdravotně handicapovaní čerpat stejné výhody, jaké mohou čerpat dnes při předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v současné papírové podobě.
 
Zavedením karty dojde ke značným úsporám na straně výplaty dávek a zároveň z karty bude na úřadě možné vyčíst informace o dávkách již přiznaných, popřípadě informace rozhodné pro přiznání dávek nových.
 
Karta může sloužit i jako karta platební. Dávky si bude možné vybrat z bankomatu, bude možné platit v obchodě a bude možné s ní platit i převodem na účet. Kartu bude vydávat Úřad práce. Banka ji bude vyrábět v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují na bankovní karty. Bude tedy obsahovat běžné ochranné prvky.
 
Za vydání karty příjemce dávek platit nebude. Bezplatné bude také vedení účtu ke kartě. V rámci standardní služby bude jeden výběr z bankomatu zdarma a jeden převod zdarma ke každé dávce. Nákup kartou u obchodníka a možnost podívat se na zůstatek na účtu bude také zdarma.
4) Posuzování zdravotního stavu
Celý proces posuzování zdravotního stavu pro příspěvek na péči se značně zjednoduší a zefektivní. Posuzovat se bude deset základních životních potřeb. Tím se dosáhne větší objektivity, spravedlivějšího posuzování a menší administrativní zátěže. Posudky budou využitelné i pro poskytování jiných dávek, například příspěvku na mobilitu.
5) Veřejná služba
Institut veřejné služby bude převedený od ledna příštího roku z obcí do kompetence Úřadu práce. Úřad práce má zájem zachovat veřejnou službu v obcích, které ji již organizují a uzavřít s obcemi dohody o jejím pokračování a rozšířit možnosti a nabídky výkonu veřejné služby i u dalších subjektů.
 
„Příkladem dobré praxe je přístup k organizaci veřejné služby města Nový Jičín. Zde od jejího zavedení v květnu roku 2009 prošlo veřejnou službou celkem 393 osob, přičemž 68 z nich poté získalo trvalé zaměstnání,“ konstatuje Jaromír Drábek.
 
Pokud uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci úřadu práce nepřetržitě déle než dva měsíce odmítne bez vážného důvodu vykonávat veřejnou službu v rozsahu až do 20 hodin týdně, bude z evidence vyřazen.
 
Vedle zákonem stanovených podmínek Úřad práce určí podrobná kritéria pro výběr uchazečů o zaměstnání, kterým bude veřejná služba nabídnuta. Metodika bude směřovat do veřejné služby zejména uchazeče o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě v evidenci úřadu práce. Počítá se například i se zavedením takzvaných koordinátorů veřejné služby.
 
„Lidé z evidence úřadů práce s vyšším vzděláním nebo s potřebnými profesními zkušenostmi by měli plnit roli jakýchsi koordinátorů pracovníků veřejné služby,“ vysvětluje náměstek ministra práce Karel Machotka.
6) Větší volnost při výběru kvalifikace
Návrh zákona o zaměstnanosti počítá s možností, že si uchazeč o zaměstnání sám vybere poskytovatele rekvalifikace. Pro tento případ bude stanoven maximální limit úhrady ceny. V případě, že cena rekvalifikačního kurzu přesáhne stanovený limit, bude rozdíl cen dorovnávat sám uchazeč.
7) Boj s nelegální prací
Kvůli nelegálnímu zaměstnání dochází každoročně k mnohamiliardovým únikům v oblasti pojistného i daní. Stát vyplácí dávky i těm, kteří na ně nemají nárok, protože mají nepřiznaný příjem a doplácí na to všichni daňoví poplatníci.
 
Pokuta za práci na černo se může vyšplhat až na 100 tisíc korun. Firmy, které by nelegálně zaměstnávaly cizince, by přišly o veřejné zakázky nebo státní dotace. Hrozila by jim pokuta do výše až pěti milionů korun.
8) Změny v systému dávek pro osoby zdravotně postižené
Ze současného nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly poskytovány samostatně u několika orgánů státní správy od ledna příštího roku, vzniknou pouze dvě dávky. Systém administrace a samotná výplata těchto dávek bude zajištěna kontaktními pracovišti Úřadu práce.
 
Příspěvek na mobilitu

Jedná se o opakující se nárokovou dávku, která bude poskytována osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Příspěvek na mobilitu bude v jednotné výši 400 korun měsíčně.
 
Příspěvek na zvláštní pomůcku

Jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která bude určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením.
 
Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 tisíc korun (z vyplacených částek se při součtu odečítají ty částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto). Dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek, které umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím, zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu.


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválil Senát

27. 7. 2020 | Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, si budou moci požádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Novelu musí ještě podepsat prezident.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ANDROMEDA Finance s.r.o.
účetnictví, daně, mzdy, personalistika ON LINE
www.andromedafinance.cz

Chytry-obchod.cz
Specialista na čističky vzduchu, klimatizace, odvlhčovače vzduchu.
www.chytry-obchod.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,32 Kč
0,145 Kč
22,45 Kč
0,360 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru