Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vznik pracovního poměru


Bc. Michaela Sobotková
13. 6. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce.

Foto: Fotolia.eu

 

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Na co byste neměli zapomenout při jeho vzniku? Co musí obsahovat pracovní smlouva? Na jak dlouho může být sjednána zkušební doba?


 
Pracovní poměr je jedním ze základních pracovněprávních vztahů. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, pokud nestanoví zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) jinak. Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.
 
Pracovní smlouva musí obsahovat:
 • druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
 • místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána,
 • den nástupu do práce.

Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. V případě, že se zaměstnanec nedostaví ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (týdnem se rozumí sedm po sobě následujících kalendářních dnů, viz § 350a zákoníku práce) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.
 
Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. To samé platí o změně pracovní smlouvy a o odstoupení od ní. Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.
 
Pokud v pracovní smlouvě není sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, platí, že pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce. Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec.
 
Aby bylo zabráněno obcházení ustanovení o práci přesčas, může zaměstnanec, který je v základním pracovněprávním vztahu u zaměstnavatele, v dalším pracovním poměru nebo dohodě o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP) u téhož zaměstnavatele vykonávat jen práce jiného druhu. U zaměstnavatele, jímž je stát, to platí jen tehdy, jedná-li se o výkon práce v téže organizační složce státu.

Zkušební doba

Ve zkušební době může zaměstnavatel i zaměstnanec zrušit pracovní poměr bez udání důvodu a bez výpovědní doby.
 
Jestliže je sjednána zkušební doba, nesmí být delší než:
 • 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru,
 • 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance.

Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se však zkušební doba prodlužuje.
 
Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. Má-li tedy například zaměstnanec pracovní smlouvu na čtyři měsíce, nesmí být sjednána zkušební doba na dobu delší než dva měsíce.

Zkušební doba musí být sjednána písemně.

Informování o obsahu pracovního poměru

Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru.
 
Informace musí obsahovat:
 • jméno zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
 • bližší označení druhu a místa výkonu práce,
 • údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené,
 • údaj o výpovědních dobách,
 • údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,
 • údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,
 • údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv.

O délce dovolené, způsobu určování dovolené, o výpovědních dobách, o týdenní pracovní době a jejím rozvržení a měně, ve které bude zaměstnanci vyslanému na území jiného státu vyplácena mzda nebo plat, je možno informovat odkazem na příslušný právní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis.
 
Povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru se nevztahuje na pracovní poměr na dobu kratší než jeden měsíc.
 
Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.


Chcete mít zákony v aktuálním znění pohromadě a na jednom místě? Zkuste WINLEX - právní systém obsahující většinu platné české legislativy od roku 1945 ze všech oblastí práva. Obsahuje již i nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, který nahradí stávající obchodní zákoník.


Zdroj: § 33 až § 37 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Terra
9. 6. 2016 8:54:04
Marie: Pracovní smlouvu musíte dostat nejpozději v den nástupu do práce. Zaměstnavatel by mohl mít problém při případné kontrole a Vy zase můžete hůře dokazovat, že jste tam pracovala (pokud na to nemáte nějaké svědky, např. kolegy).
Hlášení závadného obsahu

Marie
5. 6. 2016 16:05:01
Dobrý den,prosím mám dotaz,zda porušil zaměstnavatel zákon,když nevystavil v den nástupu smlouvu zaměstnanci a nechal ho s jeho vědomím nastoupit bez předání smlouvy.Jaká je lhůta dle zákona.Předem děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Jaruš
30. 11. 2013 9:15:06
pracovní agentury, dočasné přidělení a náhrada mzdy v období 21 dnů pracovní neschopnosti
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Hasicí přístroje
revize-opravy-prodej
www.hasicipristroj.cz

SladkeBobule.cz
ledové víno,slámové víno, sladké víno, obaly,krabičky,taštičky na víno
www.sladkebobule.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,28 Kč
0,080 Kč
22,24 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru